Home / Բ / Լուրեր

Բ / Լուրեր

ՔՐԻՍՏԱՓՈՐ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ ՀՅԴ 125 ԱՄԵԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԼՍԱՐԱՆ

                Քրիս­տա­փոր Ու­սա­նո­ղա­կան Միու­թիւնը, մնա­լով պատ­նէ­շի վրայ, կը շա­րու­նա­կէ իր գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը հա­լէ­պա­հայ կեան­քէն ներս: Միու­թիւնը Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան 125 ամ­եա­կին առի­թով կազ­մա­կեր­պեց լսարան մը, որ ու­ղիղ եթե­րով սփռ­ուե­ցաւ նա­եւ հա­մայն հա­յութ­եան, Ռատիօ Երա­զի մի­ջո­ցով: Լսա­րա­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ Երեքշաբ­թի, 15 Դեկ­տեմ­բեր 2015-ի երե­կոյ­եան ժա­մը 6:00-ին, ԱՄԺ­Տան «Լե­ւոն Շանթ» սրա­հէն ներս, …

Read More »

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆՆԵՐ Երկու կամ բազմաթիւ պետութիւններու միջեւ փոխադարձ համաձայնութեամբ յառաջացած միջ-պետական կամ գեր-պետական կազմակերպութիւնները կը կոչուին միջազգային կազմակերպութիւններ: Միջազգային կազմակերպութիւնները կրնան ունենալ պետական-վարչական, քաղաքական, ընկերային, կրօնական, տնտեսական, զինուորական կամ այլ բնոյթներ: Այսպէս, միջազգային պըտական – վարչական կազմակերպութիւններ են պետական զանազան անկախ միաւորներու կամ տարբեր ազգերու միջեւ ստեղծուած դաշնակցութիւններն (federation)  ու …

Read More »

Դասախօսութիւն Նիւթ «Արեւմտահայերէն՝ Տագնապներ Եւ Մարտահրաւէրներ»

Հովանաւորութեամբ Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Շահան Սրբ. Եպս. Սարգիսեանին Կազմակերպութեամբ Ազգային Գրադարանի Յանձնախումբին Դասախօսութիւն Նիւթ «Արեւմտահայերէն՝ Տագնապներ Եւ Մարտահրաւէրներ» persuasive essay on bullying Տեղի կ՛ունենայ Չորեքշաբթի, 15 Յունիս 2011-ին, երեկոյեան ժամը 8.00-ին «Նիկոլ Աղբալեան» սրահին մէջ, Սալիպէ:

Read More »

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԵԼՈՒ ԱՐՈՒԵՍՏԸ

    Կիրակի 8 Մայիս 2011-ի առաւօտեան ՍՈՒՐԻՈՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿը, կազմակերպեց «ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԵԼՈՒ  ԱՐՈՒԵՍՏԸ» թեմայով ՍԵՄԻՆԱՐ£ Սեմինարին ներկայացուեցան դասախօսութիւններ հետեւեալ նիւթերով՝ 10.20 Ա.Դասախօսութիւն ա.-Ի՞նչ է դաստիարակութեան արուեստը բ.-Ազգային դաստիարակութիւն Դասախօս՝ Պրն.Յակոբ Քիլէճեան         11.00 Հարցադրումներ մատուցուած նիւթին առնչութեամբ 11.20 Բ.Դասախօսութիւն Աւանդական եւ արդի դաստիարակութիւն Դասախօս՝ Տիկին Այտա Մինասեան …

Read More »

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԵԼՈՒ ԱՐՈՒԵՍՏԸ

    Կիրակի 8 Մայիս 2011-ի առաւօտեան ՍՈՒՐԻՈՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿը, կազմակերպեց «ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԵԼՈՒ  ԱՐՈՒԵՍՏԸ» թեմայով ՍԵՄԻՆԱՐ£ Սեմինարին ներկայացուեցան դասախօսութիւններ հետեւեալ նիւթերով՝ 10.20 Ա.Դասախօսութիւն ա.-Ի՞նչ է դաստիարակութեան արուեստը բ.-Ազգային դաստիարակութիւն Դասախօս՝ Պրն.Յակոբ Քիլէճեան         11.00 Հարցադրումներ մատուցուած նիւթին առնչութեամբ 11.20 Բ.Դասախօսութիւն Աւանդական եւ արդի դաստիարակութիւն Դասախօս՝ Տիկին Այտա Մինասեան …

Read More »

Սուրիոյ Երիտասարդական Գրասենեակի խորհրդաժողով

Սուրիոյ Երիտասարդական Գրասենեակի կազմակերպութեամբ Կիրակի 8 Մայիս 2011-ի առաւօտեան ժամը 10.00-ին, «Տիգրանեան» սրահէն ներս տեղի պիտի ունենայ Դաստիարակչական-մանկավարժական միօրեայ խորհրդաժողով: how to remove genital warts

Read More »

ՄԻՋ-ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ 12 ՄԱՐՏ 2011

  12 ՄԱՐՏ 2011 how to increase penis size ՄԻՋ-ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ               Ս.Ե.Մ.-ի Կ.Վարչութեան կազմակերպութեամբ` Շաբաթ 12 Մարտ 2011-ի կէսօրուայ ժամը 3:30-ին տեղի ունեցաւ Միջ-Միութենական Խորհրդաժողով մը «Հայ Երիտասարդի Իրավիճակը» թեմայով. Խորհրդաժողովին մասնակցեցան հետեւեալ միութիւններէն՝ երկու ներկայացուցիչներով՝ Ս.Ե.Մ., Ք.Ո.Մ., Հ.Հ.Մ., Համազգային, Հ.Մ.Ը.Մ., Հ.Ե.Ը., Թ.Մ.Մ., …

Read More »