Home / Ա / Նիւթեր / Իմաստասիրական (page 2)

Իմաստասիրական

ԱՌԱՋԻՆ ԲՆԱԶԱՆՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ (3)

ԱՌԱՋԻՆ ԲՆԱԶԱՆՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 5 mg daily cialis (3) Եթէ  Զ. դարուն փիլիսոփաները տիեզերքի ֆիզի'ք բացատրութիւնը կը փնտռէին, Ե. դարու սկիզբը կը գտնենք, աւելի ընդարձակ շրջանի մը վրայ, իմաստասիրական դպրոցներ, որոնք այս առաջին բնագիտութիւնէն կ՝անցնին աւելի խոր, բնազանցական հարցերու: Այդ դպրոցները կը դասաւորուին ըստ իրենց  հայեցողութեան կեդրոնական առարկայ եղող հարցին եւ ըստ …

Read More »

ԱՌԱՋԻՆ ԲՆԱԳԷՏՆԵՐ (2)

ԱՌԱՋԻՆ ԲՆԱԳԷՏՆԵՐ (2) Ն.ք. Զ դարուն Յոնիական եւ մեծ Յունաստանի մէջ  կը գտնենք  յունական փիլիսոփայական ամենահին գիտուններու մտածումները, այդ դէմքերը կը գտնենք մէլիտայի մէջ, որոնք Արիստոտէլ կոչած է «Առաջին բնագէտներ», որովհետեւ իրենց հայեցողութեան առարկան բնութիւնն է: Կ՛ուզեն բնութիւնը հասկնալ, բնութեան էական նիւթը փնտռել: Երեք դէմքեր են այդ բնագէտները, իրարու աշակերտ, …

Read More »

ՆԱԽԱՍՈԿՐԱՏԵԱՆ ՇՐՋԱՆ (1)

ՆԱԽԱՍՈԿՐԱՏԵԱՆ  ՇՐՋԱՆ (1) Յունական իմաստասիրութեան  ծագումը Յունական  իմաստասիրութեան ծագումը երկար ատեն Արեւելքի մէջ դրուած է, Հնդկաստանէն, Պարսկաստանէն, եւ մանաւանդ Ասորեստանէն քուրմերու աստղաբաշխական գաղափարները կամաց-կամաց անցած ըլլան դէպի Արեւմուտք եւ Յոյներուն մէջ յառաջ բերած իմաստասիրութեան ըմբռնում մը: Բայց ասիկա մտածելու կերպի մը արդիւնք է թէ, ամէն բան Արեւելքէն կու գայ -«Լոյսը՝ …

Read More »

ԱՐԺԷՔԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԺԷՔՆԵՐՈՒ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ

ԱՐԺԷՔԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ essay on love ԱՐԺԷՔՆԵՐՈՒ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ   Արժէքներու իմաստասիրութիւնը քննութիւն է մարդուն իր գործերուն եւ շատ անգամ բնութեան մէջ գտած եւ իր կողմէ ստանձնուած արժէքներուն, անոնց պատճառն ու իր կողմէ արդարացումին: Կապրինք տիեզերքի մը մէջ որ մեզի համար չէզոք չէ,այլ ան կը ներկայացնէ քաշողութիւններ,այսինքն տիեզերքի մէջ մեր գտած էակներէն եւ իրերէն, …

Read More »

ՈՉՆՉԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ Nihilism

ՈՉՆՉԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ Nihilism Ոչնչապաշտութիւնը այն համոզումն է, որ բոլոր արժէքները անհիմն են եւ թէ ոչինչ կարելի է գիտնալ կամ հաղորդակցութեան առարկայ դարձնել: Ան յաճախ կը զուգորդուի ծայրայեղ յոռետեսութեան եւ արմատական կասկածապաշտութեան հետ, որ ընդհանրապէս գոյութիւնը կը դատապարտէ: Իսկական ոչնչապաշտ մը ոչինչի կը հաւատայ, հաւատամքներ չունի եւ ոչ մէկ նպատակ կը հետապնդէ, …

Read More »

Mill’s , An Existentialist ?

Mill’s ,An Existentialist ? Existentialism, in its broadest terms, is simply the view that freedom is fundamental to humans, and that “existence precedes essence.” More simply, life has no purpose or function until one defines it for oneself. Mill’s ideas seem to parallel this notion. Reading plenty of ancient Greek …

Read More »

ARISTOTLE

Name:  Aristoteles Birth:    384 BC Death:  March 7, 322 BC School/tradition:            Inspired the Peripatetic school and tradition of Aristotelianism Main interests:  Politics, Metaphysics, Science, Logic, Ethics Notable ideas:  The Golden mean, Reason, Passion Influences:        Plato Influenced:        Almost all of western philosophy and science afterward Aristotle (March 7, 322 BC) was …

Read More »