Home / Ա / Նիւթեր / Պատմական (page 3)

Պատմական

ԹՈՒՐՔՄԵՆՉԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 10 ՓԵՏՐՈՒԱՐ1828

Հաշտութեան պայմանագիր Ռուսաստանի եւ Պարսկաստանի միջեւ: Այս հաշտութեամբ աւարտած է 1826 -1828 ի Ռուս-Պարսկական պատերազմը: Պայմանագիրը կնքուած է Փետրուար 10ին Թուրքմենչա գիւղին մէջ, որ կը գտնուի Թաւրիզի մօտ: Ռուսաստանի կողմէն ստորագրեց Ի.Ֆ.Պասկնիչը, Պարսկաստանի կողմէն՝ Աբբաս Միրզան: Պայմանագրի մշակման մէջ մասնակցած էր Ա.Մ.Գրիբոյեդովը: Պայմանագիրը բաղկացած էր 16 յօդուածներէ, Պարսկաստանը պաշտօնապէս ճանցած …

Read More »

ՊԱՍՔԵՐԸ

Մեզի ծանօթ երկիրներու մէջ ապրող փոքրամասնութիւններու մասին գիտնալը նոյնպէս կարեւոր է մեր ընդհանուր զարգացումին համար: Սպանիոյ մէջ ապրող Պասք (Basque) ժողովուրդը, եւ մանաւանդ անոր ԻԴԱ (ETA) կոչուած կազմակերպութիւնը արժանի են ճանաչումի: Սպանիոյ հիւսիսը եւ Ֆրանսայի aհարաւային շրջաններուն մէջ կ’ապրին պասքերը, որոնց ապրած շրջանը կը կոչուի Պասք (նահանգ): Միջին դարերէն սկսեալ, …

Read More »

ՄԵՏԱՂԷ ԴԱՐԸ

Հայաստան հարուստ երկիր մըն է պղինձի եւ այլ մետաղներու հանքերով. ուստի ան հանդիսացած է մետաղներու յայտնաբերման, օգտագործման եւ տարածման առաջին կեդրոններէն մէկը: Ք.Ա. չորրորդ հազարամեակին, Հայաստանի նախաբնիկները կը սկսին օգտագործել պղինձը, անով պատրաստելու համար իրենց զէնքերն ու աշխատանքի գործիքները: Պղինձը շատ մը առաւելութիւններ ունենալով հանդերձ (դիւրահալ, սուր, փայլուն, եւայլն), դիւրաբեկ …

Read More »

ԱՆԻ

download antivirus software Անի, Հայաստանի միջնադարեան մայրաքաղաքներէն մէկը, կը գտնուի Շիրակի մէջ՝ Ախուրեան գետի աջ ափին, եռանկիւնաձեւ սարահարթի վրայ։ Տարածքը բնակելի եղած է անյիշելի ժամանակներէ, սկզբնապէս մտած է Կամսարական նախարարական տան կալուածքներուն մէջ: Քաղաքը ունեցած է զարգացման 3 շրջան՝ Կամսարականներու, Բագրատունիներու (10-11-րդ դարերուն) եւ Զաքարեաններու (12-14 դարերուն) նախարարական տան շրջաններուն։ …

Read More »

ԻՆՉՈ՞Ւ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ ԲԱԺՆՈՒԱԾ Է ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՒՈՐՆԵՐՈՒ (3)

Տարբեր երկիրներու մէջ վարչատարածքային միաւորները տարբեր ձեւերով կրնան անուանուիլ մարզ, նահանգ, շրջան, երկրամաս եւ այլն: Տնտեսութեան առանձին ճիւղերու կամ ոլորտներու կառավարման համար ստեղծուած են նախարարութիւններ, օրինակ՝ կրթութեան, արդիւնաբերութեան, գիւղատնտեսութեան, առողջապահութեան, բնապահպանութեան, պաշտպանութեան, ներքին գործերու, եւայլն: Այսպէս, պետական կառավարումը կը կատարուի երկու ձեւերով՝ ճիւղային եւ տարածքային: Պատմական զարգացման ընթացքին, պետութիւններու արտաքին …

Read More »

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ 20ՐԴ ԴԱՐՈՒ ՍԿԻԶԲԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ 20ՐԴ ԴԱՐՈՒ ՍԿԻԶԲԸ Արեւմտեան Հայաստանը 20րդ Դարու Սկիզբը 1-Ազատագրական շարժումներու ծաւալումը Առաքելոց վանքի կռիւը.- 1890ական թթ. սուլթան Ապտուլ Համիտ Բ.ի կազմակերպած հայերու զանգուածային ջարդերէն ետք կը թուէր, թէ արեւմտահայութիւնը ի վիճակը չէ դիմադրել օսմանեան բռնապետութիւնը եւ համակերպուած էր իր դրութեան հետ: Սակայն արեւմտահայութիւնը չէր լքած ազատագրելու գաղափարը: Երկիւղելով նոր …

Read More »

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ 19ՐԴ ԴԱՐՈՒ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍՈՒՆ

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ 19ՐԴ ԴԱՐՈՒ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍՈՒՆ 1-Տեղաշարժերը գիւղատնտեսութեան մէջ Գիւղացիական բարեփոխումները.- Ակնառու դարձած էր ճորտատիրական Ռուսիոյ յետամնացութիւնը: Գահ բարձրացած Ալեքսանդր Բ. կայսեր մթնոլորտ նախապատրաստեց եւ 1861 թ. Փետրուար 16ի մանի‎ֆեստով վերացուց ճորտատիրութիւնը: Գիւղացին ճորտութենէն ազատելու ցարական մանի‎ֆեստը  մեծապէս նպաստեց երկրին մէջ կատարուած վարչական, դատական եւ զինուորական բարեփոխումներու աշխատանքին: Ցարական կառավարութիւնը …

Read More »

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԸ ԵՒ ԻՆՔՆԱՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԱՐՏԵՐԸ 1890ԱԿԱՆ ԹՈՒԱԿԱՆՆԵՐՈՒՆ

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԸ ԵՒ ԻՆՔՆԱՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ essay writing service cheap ՄԱՐՏԵՐԸ 1890ԱԿԱՆ ԹՈՒԱԿԱՆՆԵՐՈՒՆ 1-Սասունի ապստամբութիւնը Արեւմտահայութեան կոտորածները Թրքական կառավարութեան հայահալած քաղաքականութիւնը.- 19-րդ դարու վերջին քառորդին երթալով աւելի ծանրացած էր արեւմտահայութեան սոցիալ-քաղաքական եւ տնտեսական դրութիւնը: Հայ գիւղացին մահմետականէն հինգ անգամ աւելի շատ հարկ կը վճարէր: Ծանր եւ յուզիչ հարկային քաղաքականութիւնը նպատակ կը հետապնդէր …

Read More »

ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ԱՇԽՈՒԺԱՑՈՒՄ

ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ԱՇԽՈՒԺԱՑՈՒՄ click here 1-Ազատագրական պայքարի թեւակոխումը զինեալ պայքարի փուլ Զինեալ պայքարի գաղափարախօսութեան ձեւաւորումը.- Պեռլինի վեհաժողովի արդիւնքներէն յոսախաբ հայութեան մէջ աստիճանաբար հասունացած էր այն գաղափարը, որ ապրելու եւ գոյատեւելու իրաւունք կը ստանան ոչ թէ խնդրելով, այլ պայքարով: Այդ գաղափարախօսութեան ռատվիրան Մկրտիչ Խրիմեանն էր, որ դեռեւս 1876 եւ 1877 թուերուն …

Read More »

ՀՌՈՄԿԼԱ ՀՌՈՄ-ՔԱՐ, ԿԼԱՅՆ ՀՌՈՄԷԱԿԱՆ

ՀՌՈՄԿԼԱ ՀՌՈՄ-ՔԱՐ, ԿԼԱՅՆ ՀՌՈՄԷԱԿԱՆ Բերդաքաղաք Եփրատեսիա նահանգին մէջ, Եփրատ գետի աջ ափին, Փարզման (այժմ` Մերզումէն) վտակի, սեպաձեւ հրուանդանի վրայ: Շրջափակուած է դժուարամատչելի ժայռերով, երեք կողմէ ողողուած է Եփրատի ու Փարզմանի ջուրերով, ունի քառաշարք պարիսպ ու աշտարակաձեւ եւ 7 դարպաս: Ժայռերուն խարսխուած բարձր պարիսպները ամրացած էին ուղղանկիւն կտրուածքի աշտարակներով: Բերդի ներսը …

Read More »