Home / Ա / Նիւթեր / Պատմական (page 4)

Պատմական

1877-78 ԹԹ. ՌՈՒՍ-ԹՐՔԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ԵՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸ

1877-78 ԹԹ. ՌՈՒՍ-ԹՐՔԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ԵՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸ 1-Ռուս-թրքական պատերազմը Պատերազմի պատճառները.- 1870ականներուն թրքական տիրապետութեան տակ գտնուող ժողովուրդները ոտքի կանգնած են անկախութիւն ձեռք բերելու համար: Այդ ժամանակ թրքական կազմութեան մէջ կը գտնուէին Պալքանեան թերակղզիի մեծ մասը՝ Պուլկարեան, Մակեթոնիան, Պոսնիան, Հարցեգովինան: Սերպեան եւ Ռումանիան կիսանկախ իշխանութիւններ էին եւ կը ձգտէին լրիւ …

Read More »

ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ-ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՆՈՐ ՓՈՒԼԸ

ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ-ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ cheap oem software download ՇԱՐԺՄԱՆ ՆՈՐ ՓՈՒԼԸ Արեւմտահայրեու Ազգային Սահմանադրութիւնը: Զէյթունի 1862թ. Ապստամբութիւնը 1-Արեւմտահայ ազգային սահմանադրութիւնը Սահմանադրական շարժման նախադրեալները.- Հպատակ ժողովուրդներու ազատագրական պայքարը կանխելու նպատակով 19րդ դարու 2րդ քառորդէն վերջ, Օսմանեան կայրութիւնը դիմեց բարենորոգումներու: 1839 եւ 1856 թուականներուն հրապարակուեցան բարենորոգումներու ծրագիրներ, որոնցմով հռչակուած էին Թուրքիոյ բոլոր ժողովուրդներու իրաւահաւասարութիւն, …

Read More »

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹԸ 19ՐԴ ԴԱՐՈՒ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍՈՒՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹԸ %%anc%% 19ՐԴ ԴԱՐՈՒ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍՈՒՆ Թուրքիոյ եւ Պարսկաստանի տիրապետութեան տակ մշակութային յառաջընթացքի պայմաններ չկային: Այդ պատճառով հայկական մշակոյթը պահպանուած ու զարգացած էր գերազանցապէս Եւրոպայի եւ Ասիոյ տարբեր երկիրներու հայկական գաղութներու մէջ: Այս շրջանին հայկական մշակոյթի աչքի ինկող կեդրոններէն էին՝ Թի‎ֆլիսը, Կոստանդնուպոլիսը, Մոսկուան, Աստրախանը, Նոր Նախիջեւանը, Վենետիկը, Կալկաթան եւ …

Read More »

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՌՈՒՍԿԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹԵԱՆ ԿԱԶՄԻՆ ՄԷՋ 1830-1840-ԱԿԱՆ ԹՈՒԱԿԱՆՆԵՐՈՒՆ

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՌՈՒՍԿԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹԵԱՆ ԿԱԶՄԻՆ ՄԷՋ 1830-1840-ԱԿԱՆ ԹՈՒԱԿԱՆՆԵՐՈՒՆ 1-Հայաստանի Իրաւաքաղաքական Դրութիւնը Հայաստանի ինքնավարութեան նախագիծը եւ Հայկական մարզը Արեւելեան Հայաստանը Ռուսիոյ միացնելու ժամանակ ռուսական կառավարութեան զբաղեցուցած էր այն հարցը, թէ խանական իշխանութեան փոխարէն ինչպիսի կարգեր պէտք է հաստատել երկրին մէջ: Բեդերսպուրկի մէջ ստեղծուած էր յատուկ կոմիտէ, որ զբաղած էր այդ խնդիրով: …

Read More »

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ 19-ՐԴ ԴԱՐՈՒ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ 19-ՐԴ ԴԱՐՈՒ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍՈՒՆ Ա.Իրադարձութիւնը Հայաստանի եւ Անդրկովկասի մէջ 19րդ դարու սկիզբը Հայ ժողովուրդի ծանր դրութիւնը.- Հայ ժողովուրդը ոտք դրաւ 19րդ դար՝ զրկուած ազատ ու անկախ ապրելու հնարաւորութենէն: Մեր երկիրը կը գտնուէր շահական Պարսկաստանի եւ սուլթանական Թուրքիոյ տիրապետութեան տակ: Արեւելեան Հայաստանի հիմնական մասը ընդգրկուած էր Երեւանի, Նախիջեւանի եւ Ղարաբաղի …

Read More »

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹԸ 17-ՐԴ ԴԱՐՈՒ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍՈՒՆ ԵՒ 18-ՐԴ ԴԱՐՈՒՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹԸ 17-ՐԴ ԴԱՐՈՒ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍՈՒՆ ԵՒ 18-ՐԴ ԴԱՐՈՒՆ 1-Կրթութիւն, Տպագրութիւն Դպրոց.- 17րդ դարու երկրորդ կիսուն հայկական մշակութային օճախները կը շարունակէին հայոց ազգային աւանդութիւնները: Միաժամանակ անոնք առաւել սերտօրէն կ՛առնչուէին եւրոպական քաղաքակրթութեան նուաճումներու հետ, որ բարերար ազդեցութիւն կը գործէր հայ մշակոյթի հարստացման վրայ: Հայ ժողովուրդի մշակութային առաջընթացի ու քաղաքակրթական վերելքի գրաւականը …

Read More »

ԶԱՐԹՕՆՔԻ ՇՐՋԱՆ

ԶԱՐԹՕՆՔԻ ՇՐՋԱՆ 1800-ական թուականներուն, հայ ժողովուրդը, ըլլայ Տաճկահայաստանի ըլլայ Կովկասի մէջ, զարմանալի կերպով մտային եւ հոգեկան զարթօնք մը ունեցաւ, որ իր մէջ յառաջացուց ազգային գիտակցութիւնն ու հայրենասիրական ոգին: Այս զարթնումի պատճառները բազմաթիւ են ըլլայ քաղաքական կամ տնտեսական գետնի վրայ: Իբր արդիւնք այս շարժումին, հայ ժողովուրդը ծնաւ բազմաթիւ գրագէտներ, բանաստեղծներ ու …

Read More »

ՀԱՅ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ԳԱՂՈՒԹԱՀԱՅ ԿԵԴՐՈՆՆԵՐԸ

ՀԱՅ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ԳԱՂՈՒԹԱՀԱՅ ԿԵԴՐՈՆՆԵՐԸ           1-Ազատագրական շարժման հնդկահայ կեդրոնը           Հայերը Հնդկաստանի մէջ             18-րդ դարու կէսերուն հայ ազատագրական շարժման մէջ սկսած են աշխաուժանալ հայ գաղթօճախները: Անոնց մէջ առանձնայատուկ տեղ ունէր հնդկահայ գաղութը:             Հնդկաստանի մէջ հայերը հաստատուած էին դեռեւս 16-17-րդ դարերուն եւ զբաղած էին գերազանցապէս վաճառականութեամբ: Հայկական խոշոր …

Read More »

ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԸ 18-ՐԴ ԴԱՐՈՒ 20-30-ԱԿԱՆ ԹՈՒԱԿԱՆՆԵՐՈՒՆ

ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԸ 18-ՐԴ ԴԱՐՈՒ 20-30-ԱԿԱՆ ԹՈՒԱԿԱՆՆԵՐՈՒՆ 1-Քաղաքական Դրութիւնը Անդրկովկասի մէջ Ռազմական ճամբարներու (սղնախներ) կազմաւորումը  Պարսկաստանի մէջ յառաջացած քաղաքական խառնաշփոթութիւններէն օգտուելով՝ լեռնային լեզգիները ասպատակած էին Շիրուանի եւ Արցախի բնակավայրերուն մէջ: Այդ յարձակումներուն դիմագրաւելու համար Արցախի մելիքներու զինուած ջոկատները միաւորուած էին: Ոգեւորուած Ռուսական վերահաս արշաւանքի լուրերով՝ Արցախի հայ բնակչութիւնը տրամադրուած էր, զինական …

Read More »

ՀԱՅ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԸ 17-ՐԴ ԴԱՐՈՒ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍՈՒՆ ԵՒ 18-ՐԴ ԴԱՐՈՒՆ

ՀԱՅ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԸ 17-ՐԴ ԴԱՐՈՒ  ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍՈՒՆ ԵՒ 18-ՐԴ ԴԱՐՈՒՆ             Ազատագրական Պայքարի Նոր Փուլը (17-րդ դարու երկրորդ կիսուն եւ 18-րդ դարու առաջին կիսուն)             1-Ազատագրական պայքարի աշխուժացում            Հայ ժողովուրդի ազատագրական պայքարի նախադրեալները:             17-րդ դարու երկրորդ կէսը Հայոց պատմութեան մէջ յատկանշուեցաւ ազգային ազատագրական պայքարով:             Հայոց ազատագրական պայքարի …

Read More »