Home / Ա / Նիւթեր / Աշխարահագրական (page 2)

Աշխարահագրական

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՇԽԱՀՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (1)

Շուրջ 600 ամենայ ընդմիջումէ յետոյ, 1918 թ. վերականգնեցաւ հայկական ազգային պետականութիւնը՝ ստեղծուեցաւ Հայաստանի Հանրապետութիւնը: Այդ ընդունուած է որպէս Առաջին Հանրապետութիւն: Յիշենք որ նախքան հայկական պետութիւնը թագաւորութիւններ  ունէինք, այսինքն՝ ունեցած ենք կառավարման միապետական ձեւ: 1920 թ. Նոյեմբերին, Հայաստանը Խորհրդայնացաւ եւ սկսաւ կոչուիլ Հայաստան Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետութիւն (ՀԽՍՀ): Շուտով ան դարձաւ Խորհրդային …

Read More »

ՍԱՍՈՒՆ

ՍԱՍՈՒՆ Սասունի բերդ, Sasuni Berd, Դաւթաբերդ, Դաւիթի բերդ, Սանասանա, Սանաասն, Սանասանք, Սասան, Սաստնցի Դաւթի բերդ, Քաղկիկ, Քաղքիկ – Բերդ Մեծ Հայք Աղձնիք աշխրհի Սասան գաւառի մէջ, Ծովասար լեռան Հարաւային կողմը, Կապաս եւ Կուս գետերու միախառնման տեղը գոյացած եռանկիւնաձեւ տարածքի բարձրաբեր‎ձ ժայռի կատարին: Բերդի պարիսպներու երկարութիւնն է 3000, լայնութիւնը՝ 100 քայլ …

Read More »

ՏԵՐՍԻՄԻ ՀԱՅԵՐԸ

 ՏԵՐՍԻՄԻ ՀԱՅԵՐԸ Վերջին տարիներուն հայկական եւ թրքական մամուլին մէջ  յաճախակի կը գրուի թաքնուած կրօնափոխ դարձած եւ այլադաւան հայերու մասին: Կրօնափոխ հայերէն կը յամարուին  Տերսիմի հայերը: Հայոց պատմական Ծոփք նահանգի մաս կազմող Տերսիմը կը գտնուի Վանայ Լիճէն հիւսիս-արեւմուտք, սահմաններ ունենալով  հիւսիսէն՝ Երազնկա, հարաւէն՝ Խարբերդ, արեւելքէն՝ Պինկէօլ- Մուշ եւ արեւմուտքէն՝ Սեբաստիա:Գլխաւոր գետերէն …

Read More »

ՀԱՄՇԷՆԱՀԱՅԵՐ

ՀԱՄՇԷՆԱՀԱՅԵՐ   Համշէնահայերը մինչեւ  19-րդ դարի  90-ական թուականները հիմնականօրէն բնակած են Թուրքիայի Սամսոն քաղաքէն մինչեւՊ աթում ընկած ծովափնեայ ընդարձակ տարածքներու վրայ:Պատմիչ Ղեւոնդի վկայութեամբ 788 թ. Մեծ Հայքի Կոտայքի եւ Արագածոտոն գաւառներէն մօտ 12000 մարդ չդիմանալով Արաբական իշախանութեան ճնշումներուն, Շապուհ Ամատոնիի եւ անոր որդին՝ Համամի գլխաւորութեամբ կը հեռանան Հայաստանէն եւ կը …

Read More »

ՏԵՐՍԻՄ

ՏԵՐՍԻՄ writing service Հեղինակ՝ՎերաՍահակեան.   ՀայոցպատմականԾոփքնահանգիմասկազմողՏերսիմը կըգտնուիՎանայլճինՀիւսիս–արեւմուտքը, հիւսիսէն` Երզնկան,հարաւէն` Խարբերդը,արեւելքէն` Պինկէօլ–Մուշըեւարեւմուտքէն` Սեբաստիան: ԵրեքկողմէնշրջապատուածէԵփրատգետով: Հայկականբազմաթիւաղբիւրներուհամաձայն` Տերսիմիհիւսիսը` պատմականԵկեղեացգաւառին մէջկըգտնուէրհայոցհեթանոսականկրօնքի` Արամազդի, ԱնահիտիուՄիհրիմեհեանները: ՇրջանըքեմալականիշխանութեանօրովվերանուանուեցաւԹունչելի: ՊատմականՏերսիմըբաժնուածէրերկու  մասի` ԴաշտայինեւԼեռնային: ԴաշտայինՏերսիմըկ՛ընդգրկէրհայ,քիւրտեւղզլպաշբնակչութիւնունեցողԴերջանիուՉարսանճաքիգաւառները, իսկԼեռնայինՏերսիմը` ԽութացՁորնուՏուժիկՊապալեռըըստԽորենացիի` Առիւծլեռը: /տե՛սՎահագնԳարագաշեանի «Տերսիմըեւհայերըյօդուածը»/ Թրքականաղբիւրներըգրածեն, որոչմեծշրջանին մէջմինչեւօրսպահպանուածեն 107 եկեղեցիներեւ 50 վանքեր: Չնայածայսերկրամասըհայկականթագաւորներուեւարքայատոհմերուհովաւորութեաններքեւգտնուած էբաւականերկարժամանակ, այնուամենայնիւ, այներբեքչէդարձածզուտհայաբնակտարածք: Կ.ՊոլսոյՀայոցպատրիարքութեանկողմէնկատարուածհաշիւներուհամաձայն,Տերսիմիշրջանին մէջ, առաքելականեկեղեցւոյծուխըունեցածէ  16,657 անձ /հայ/: Տերսիմցիներըուխտագնացութիւններուհամարայցելած  ենհայկականեկեղեցիները: Անոնց  գլխաւորուխտատեղինէ …

Read More »

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹԻՒՆ                     ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՆՈՒՆԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ             Հայաստան անունը կ՛օգտագործուի երկու իմաստով.           ԱՌԱՋԻՆ ԻՄԱՍՏԸ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆ Է:             Հայաստան կոչուած է Տիգրան Մեծի պետութիւնը, որ ձգուած է միջերկրական Ծովէն  մինչեւ Կասպից Ծով եւ Կովկասեան լեռնաշղթայէն մինչեւ դաշտային միջագետք:             Հայաստան կը կոչուի նաեւ միջազգային ճանաչում ստացած ներկայի հայկական …

Read More »

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՇԽԱՐՀ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՇԽԱՐՀ Տեղը աշխարհի մէջ՝ Հարաւային Կովկաս Շրջանը՝ Արեւելեան Եւրոպա, ԱՊՀ Տարածութիւնը 29.800 քառ.քմ. Բնակչութեան թիւը 3.5 միլիոն Քաղաքային 67% Գիւղային 33% Մայրաքաղաքը Երեւան Վարչական բաժանումը 10 մարզ եւ Երեւանը Կառավարման ձեւը Նախագահական հանրապետութիւն Օրէնսդիր մարմինը Ազգային ժողով Կրօնը Քրսիտոնէութիւն, Հայ Առաքելական եկեղեցի Լեզուն Հայերէն Ազգային կազմը՝ Հայեր 97%, եզիտիներ, …

Read More »

ՄԵԾ ՀԱՅՔԻ 15 ՆԱՀԱՆԳՆԵՐԸ

ՄԵԾ ՀԱՅՔԻ 15 ՆԱՀԱՆԳՆԵՐԸ coursework writing service 1- Բարձր ՀայքԲարձր Հայք, Մեծ Հայքի առաջին նահանգը Բաղկացած էր հետևեալ ինը գաւառներէն՝ Դարանաղի, Աղիւն, Մուզուր, Եկեղեաց, Մանանաղի, Դերջան, Սպեր, Շաղագոմ և Կարին։ Իր տարածքով Բարձր Հայքը կը համապատասխանէր այժմեան Էրզրումի հիմնական մասին։ Ունէր ընդարձակ սարահարթեր և դաշտեր։ Ձմրան խիստ ցուրտ կ‏ըլլար, կը …

Read More »

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԼԻՃԵՐԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԼԻՃԵՐԸ Հայաստաի ունի բազմաթիւ լիճեր: Հայաստանի լեռնագոգերուն վրայ շատ աղի կամ անուշ ջուր ունեցող  լիճերէն լճակներ գոյացած են: Այս լիճերը բացի իրենց գեղեցիկ տեսքէն տնտեսական տեսակէտով ալ կարեւորութիւն կը ներկայացնեն: ՎԱՆԱՅ ԼԻՃ Կը գտնուի Հայաստանի հարաւակողմը, Վան քաղաքին մօտ: Ան շրջապատուած է Գրգուռ, Սիփան, Նեմրութ եւ Վարագայ լեռներով: Վանայ …

Read More »

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԼԵՌՆԵՐԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԼԵՌՆԵՐԸ ԱՐԱՐԱՏ ԼԵՌ 1-ԱՐԱՐԱՏ ԼԵՌ Աւետիք Իսահակեան կը գրէ. Արարատի ծեր գմբէթէն Դար է եկեր վայրկեանի պէս ու անցեր: Անհուն թիւով կայծակներու Թուրն է բեկուեր ադամանդին ու անցեր: Մահախուճապ սերունդներուն, Աչքն է դպեր լոյս գագաթին ու անցեր: Կարգը պահ մը քուկդ է հիմա Դուն ալ նայիր սէգ գագաթին ու …

Read More »