Home / Ա / Նիւթեր / Հ.Յ.Դ. եւ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆՆԵՐ (page 5)

Հ.Յ.Դ. եւ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ԿՈՎԿԱՍԻ ՄԷՋ (Ա.ՄԱՍ)

ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ԿՈՎԿԱՍԻ ՄԷՋ (Ա.ՄԱՍ) online essay writer Ա-Ձարի Ընդհանուր Քաղաքականութիւնը Կովկասի Մէջ ա-Ներածական բ-Ձարի քաղաքականութիւնը -Հայ Եկեղեցական Գոյքերու Գրաւման Որոշում -Դաշնակցութեան Հակազդեցութիւնը Անոր Դէմ   Բ-Համառուսական Շարժումներն ու Դաշնակցութիւնը ա-1904-ի Գ.Ընդհանուր ժողով Դաշնակցութեան որոշումը մասնակցելու համառուսական շարժումներուն  միայն ինքնապաշտպանութեան գետնի վրայ: բ-Կովկասեան Նախագիծ Ինքնապաշտպանութեան Կռիւէն ուղղակի յեղափոխական գործի անցնելու որոշում …

Read More »

ԽԱՆԱՍՈՐԻ ԱՐՇԱՒԱՆՔԸ 25 ՅՈՒԼԻՍ 1897.

25 ՅՈՒԼԻՍ 1897. ԽԱՆԱՍՈՐԻ ԱՐՇԱՒԱՆՔԸ ՇՏԿԵՑ ՀԱՅՈՒՆ ՄԷՋՔԸ 25  Յու­լիս  1897. Յու­լիս 25ը շա­տոնց նուա­ճած է իր բա­ցա­ռիկ տե­ղը հայ ժո­ղո­վուր­դի հե­րո­սա­կան խո­յան­քը մարմ­նա­ւո­րած ան­մո­ռա­նա­լի եւ յա­ւէտ պաշ­տե­լի թուա­կան­նե­րու շար­քին: 114 տա­րի առաջ, Յու­լի­սի այս օրը, Դաշ­նակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պած ֆե­տա­յա­կան մե­ծա­թիւ ար­շա­ւա­խում­բը պատ­մու­թիւն կեր­տեց հա­յոց հո­ղին վրայ: 24-էն 25 Յու­լի­սի լուս­ցող …

Read More »

ԽԱՆԱՍՈՐԻ ԱՐՇԱՒԱՆՔԸ 25 ՅՈՒԼԻՍ 1897.

25 ՅՈՒԼԻՍ 1897. ԽԱՆԱՍՈՐԻ ԱՐՇԱՒԱՆՔԸ ՇՏԿԵՑ ՀԱՅՈՒՆ ՄԷՋՔԸ 25  Յու­լիս  1897. Յու­լիս 25ը շա­տոնց նուա­ճած է իր բա­ցա­ռիկ տե­ղը հայ ժո­ղո­վուր­դի հե­րո­սա­կան խո­յան­քը մարմ­նա­ւո­րած ան­մո­ռա­նա­լի եւ յա­ւէտ պաշ­տե­լի թուա­կան­նե­րու շար­քին: 114 տա­րի առաջ, Յու­լի­սի այս օրը, Դաշ­նակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պած ֆե­տա­յա­կան մե­ծա­թիւ ար­շա­ւա­խում­բը պատ­մու­թիւն կեր­տեց հա­յոց հո­ղին վրայ: 24-էն 25 Յու­լի­սի լուս­ցող …

Read More »

ԼԻԶՊՈՆԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՆԵՐԸ

ՅԻՇԵԼՈՎ ԼԻԶՊՈՆԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՆԵՐԸ 27 Յուլիս 1983. Լիզպոնի Հինգին գերագոյն զոհաբերութիւնը Հայ Դատի պայքարին 27 Յու­լի­սը, 1983 թուա­կա­նին, մե­ծա­խոր­հուրդ դար­ձա­կէտ մը ար­ձա­նագ­րեց հայ ժո­ղո­վուր­դի կեան­քին ու պատ­մու­թեան մէջ: Յու­լի­սի այս օրը, 28 տա­րի առաջ, Լիզ­պո­նի մէջ, թր­քա­կան դես­պա­նու­թեան հա­մա­լիր շէն­քը արիւ­նա­լի թա­տե­րա­բե­մը դար­ձաւ հայ­կա­կան իւ­րօ­րի­նակ Ող­ջա­կիզ­ման: Լիզ­պո­նի գե­րա­գոյն զո­հա­բե­րու­թեան գրո­հը իրա­գոր­ծե­ցին …

Read More »

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ Գարեգին Նժդեհ (Տէր Յարութիւնեան) ծնած է 1886ին Նախիջեւանի Կզնութ գիւղը: Սորված է Նախիջեւանի ռուսական դպրոցին մէջ, ապա ԹիՖլիսի եւ Պետերբուրգի մէջ ստացած է իրաւաբանի մասնագիտութիւն: 1905-1907 ուսանած է Պուլկարիոյ մէջ: 1908ին մասնակցած է իրանական յեղափոխութեան: Բանտարկուած է զէնք ու զինամթերք տեղափոխելու ժամանակ: 1911ին մեկնած է Պուլկարիա եւ մասնակցած …

Read More »

ՊԱՆՔ ՕԹՈՄԱՆԻ ԳՐԱՒՈՒՄԸ

ՊԱՆՔ ՕԹՈՄԱՆԻ ԳՐԱՒՈՒՄԸ Հ.Յ.Դաշնակցութիւնը Ինչո՞ւ Կազմակերպեց Պանք Օթոմանի Գրաւումը Հ.Յ.Դաշնակցութիւնը Պանք Օթոմանի գործողութիւնը կազմակերպեց, որովհետեւ՝ Առաջին.- Հայութիւնը 1890ական տարիներուն թրքական կառավարութենէն բարենորոգումներ կը պահանջէր հայկական նահանգներուն համար: Կը պահանջէր որ դադրին հալածանքները, կողոպուտները, սպաննութիւնները: Մէկ խօսքով կը պահանջէր, որ քաղաքացիի մը ապրելու նուազագոյն իրաւունքները ունենար: Այս ուղղութեամբ եւրոպական պետութիւններ (Անգլիա, …

Read More »

ԶՕՐԱՎԱՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿ

ԶՕՐԱՎԱՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿ Զօրավար Անդրանիկը՝ Անդրանիկ Օզանեան, ծնած է 1865 թ. Շապին-Գարահիսար, արհեստաւոր ընտանիքի մէջ: Ուսումը ստացած է ծննդավայրի Մուշեղեան վարժարանին մէջ: 1884ին փոխադրուած է Կ.Պոլիս եւ աշխատած որպէս հիւսն: 1890ին դարձած է հայդուկային ղեկավար: 1894-96 տարիներուն Սասունի մէջ կռուած է թրքական զինուորներու դէմ: 1901ին ժողովրդական հերոսի համբաւ վաստակած է Մշոյ …

Read More »

ՄԱՅԻՍԵԱՆ ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆԸ

  ՄԱՅԻՍԵԱՆ ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆԸ                                         Ա.-ԹՈՒՐՔ-ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍԵԱՆ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ ՄԷՋ 1918-ի Փետրուար 14-ին Կովկասեան ճակատին մէջ կը սկսին թրքական յարձակումները: Հայկական ջոկատները հերոսաբար կը մարտնչին, սակայն ի վիճակի չեն ըլլար թուրքերը կասեցնելու: Թուրքերուն …

Read More »

Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան Չորս Կառավարութիւնները

Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան Չորս Կառավարութիւնները Հայաստանի առաջին հաարապետութեան շրջանին իրարու յաջորդած չորս դահլիճներ:         ա.-1918 Մայիսի վերջէն մինչեւ 1919 Մարտ՝ Յովհաննէս Քաջազնունիի դահլիճը: Այս շրջանը պետական – կազմակերպչական շրջան է:           բ.-1919 Մարտէն մինչեւ 1920 Մայիս 5 Ալեքսանդր Խատիսեանի դահլիճ: Այս շրջանը քաղաքացիական …

Read More »