Home / Ա / Նիւթեր / Հոգեբանական (page 2)

Հոգեբանական

ԴԻՄԱՏԵՏՐԻ (Facebook) ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ

 ԴԻՄԱՏԵՏՐԻ (Facebook) ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Լարա Կէօվշէնեան   Ներկայ ժամանակաշրջանին ընդհանրացած երեւոյթ է համացանցի եւ մանաւանդ facebook-ի գործածութիւնը: Այսօր  facebook-ը ամէնէն աւելի ժողովրդականութիւն եւ հետաքրքրութիւն վայելող կայքէջերէն (site) մէկնէ տարիքային համարեա° բոլոր խաւերուն կողմէ: Ա.-Դիմատետրը (Facebook) ի՞նչ կ’ապահովէ իր բաժանորդներուն: Ա. Հոգեկան կարիքերու գոհացում: Բ. Ազատ միտքերու եւ զգացումներու արտայայտութիւն: …

Read More »

ԱՆՀԱՏԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ

ԱՆՀԱՏԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ Այս բառը իր մէջ կը պարունակէ փիլիսոփայական եւ ընկերային երկու գաղափարներ, որոնք կը միանան շեշտելու համար անհատի գերակայութիւնը: Փիլիսոփայական գետնի վրայ անհատապաշտական վարդապետութիւնը բոլոր արժէքները կը ստորադասէ զուտ մարդկային արժէքին: Մարդն է տիեզերքի կեդրոնը՝ իր իմացութեան բանականութեամբ եւ տրամաբանութեամբ: Ամէն տեսակ կարելիութիւն եւ իրագործում արգասիքն է մարդ էակի իմացականութեան: …

Read More »

ՄԱՐՄՆԱՅԻՆ ԼԵԶՈՒ

ՄԱՐՄՆԱՅԻՆ ԼԵԶՈՒ  Մարմնային Լելուն (body language)ը հաղորդակցութեան ձեւերու ընդարձակ արտայայտութիւնն է, գործածելով մարմնի շարժումները կամ միմիկը՝ (gesture) փոխան ձայներու եւ լեզուային արտայայտութեան կամ հաղորդակցութեան յալ ձեւերու:Ան մաս կկ կազմէ լեզուազուգահեռութեան (paralanguage)ին, որը կը բացատրէ մարդկային հաղորդակցութեան բոլոր ձեւերը, որոնք լեզուով չեն արտայայտուիր (non-verbal language),Այս մէկը իր մէջ կ՛ընդգրկէ ամէնէն ճկուն …

Read More »

ՆԱԽԱՆՁԸ ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆ Է ….

ՆԱԽԱՆՁԸ ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆ Է ….    Տասնաբանեայ պատուիրաներէն մէկն է նախան‎‎‎‎‎ձը, որ բանաձեւուած է՛ «ընկերոջդ, կամ դրացիիդ ունեցածին աչք մի տնկեր»: Նախանձը քիչ թէ շատ չափով գոյութիւն ունի իւրաքնաչիւր անձի նկարագրին  մէջ: Բայց ինչպէս ամէն չափաւորութիւն չի վնասէր, եթէ նախնձն ալ չափաւոր ըլլայ, գուցէ քիչ վնասակար ըլլայ մարդուն անձնական կեանքին թէ …

Read More »

ՊԱՏԱՆԵԿՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՅԱՏԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Պատանեկութեան  Տարիքային Առանձնայատկութիւնները best spy apps for android Անհատի տարիքային զարգացման օրինաչափութիւնները. սերտօրէն առնչուած են անոր ապրած ընկերային յարաբերութիւններուն, հոգեկան եւ անձնական յատկանիշներուն զարգացման ընթացքին հետ: Իւրաքանչիւր անհատ, իր կեանքի ընթացքը կ՛ապրի տարիքային պարբերացումներով, այսինքն՝ տարիքային բաժանումներով, ուր ըստ անհատի, կը կատարուին անոր տարիքային զարգացման ընթացքը ու այդ ընթացքին  առաջացած …

Read More »

ՀՈԳԵԿԱՆ ԵՐԵՒՈՅԹՆԵՐՈՒ ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔԸ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

ՀՈԳԵԿԱՆ ԵՐԵՒՈՅԹՆԵՐՈՒ ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔԸ how to make penis larger ԳԻՏԱԿՑՈՒԹԻՒՆ «1» Բոլոր հոգեկան ուղղակի տրուած երեւոյթներուն հասարակաց հանգամանքը գիտակցութիւնն է:Գիտակցութիւնը էական է բոլորին: Խօսքը ոչ թէ ենթադրուած այլ ապրուած հոգեկան երեւոյթներուն համար է :Օր. Դուրս կը նայիմ ՝ կը խորհիմ,կը բաղձամ,կը յուզուիմ:եթէ ասոնք իրարու հետ բաղդատենք՝ կը տեսնենք որ անոնք …

Read More »

BIG FIVE PERSONALITY TRAITS

BIG FIVE PERSONALITY TRAITS In psychology, the Big Five personality factors are five broad factors or dimensions of personality traits discovered through empirical research (Goldberg, 1993). These factors are Neuroticism, Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, and Openness to Experience. Each factor consists of a number of more specific traits. The Big Five …

Read More »

INDIAN MEDICINE

 INDIAN MEDICINE   Indian medicine builds upon the tripartite Vedic approach to the world. It is noteworthy that there is a close parallel between Indian and Greek medicine. For example, the idea of breath (prana in Sanskrit, and pneuma in Greek) is central to both. Scholars believe that the idea …

Read More »

INDIAN MEDICINE

 INDIAN MEDICINE   Indian medicine builds upon the tripartite Vedic approach to the world. It is noteworthy that there is a close parallel between Indian and Greek medicine. For example, the idea of breath (prana in Sanskrit, and pneuma in Greek) is central to both. Scholars believe that the idea …

Read More »

ID, EGO, AND SUPER-EGO

Id, ego, and super-ego The Id, Ego, and Super-Ego are the divisions of the psyche according to psychoanalyst Sigmund Freud’s “structural theory.” These terms offered a more compelling description of the dynamic relations between the conscious and the unconscious. The “id” (fully unconscious) contains the drives and those things repressed …

Read More »