Home / Ա / Նիւթեր / Քաղաքագիտական / 2 ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ

2 ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ

2
ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ

Քաղաքագիտութեան ձեւաւորումը

Քաղաքագիտութիւնը ձեւաւորուած ու զարգացած է շնորհիւ այլ գիտութիւններու առկայութեան յատկապէս՝ իմաստասիրութեան (ութոպիստական-երազային հայեցակարգերու առաջացման հետ), պետականագիտութեան, փորձարարական հոգեբանութեան եւ սոցիոլոգիայի՝ ընկերաբանութեան: Որոշ հեղինակներ կը պնդեն, որ քաղագիտութեան զարգացման օգնած են նաեւ գրականութեան եւ գեղարուեստի զարգացումները:

Յամենայնդէպս, քաղաքագիտութիւնը որպէս ինքնուրոյն գիտութիւն, վերջնականապէս առանձնացած ու սահմանազատուած է Բ. աշխարհամարտէն ետք, անջատուելով յարակից այլ գիտութիւններէն, սակայն մշտական կապի եւ փոխազդեցութեան մէջ գտնուելով անոնց հետ:

Որեւէ գիտութիւն, բնականաբար կարիքը ունի թուային տուեալներու, կարենալ զանոնք հաւաքելու եւ ստոյգ չափումներու ենթարկելու, վերլուծութիւններ ու կանխագուշակումներ կատարելու համար: Քաղաքագիտութեան որոշակի տարրեր, ինչպիսին են հասարակական կարծիքները, ընտրութիւններու արդիւնքները, եւայլն, հնարաւոր է ենթարկել թուային ուսումնասիրութիւններու եւ վերլուծութիւններու: Սակայն կան բաներ, զորս կարելի չէ թուային հսկողութեան ենթարկել, ինչպէս օրինակ՝ կառավարութիւններու լեկիդիմութիւնը, թեկնածուներու յաղթանակի ձգտումը կամ քաղաքական կուսակցութիւններու կազմաւորումը: Նման պարագաներուն  Քաղաքագիտութիւնը կը դիմէ հետազօտուող երեւոյթներու նախատիպերուն, որոնց ընդհանրացումներուն հիման վրայ կը կատարէ ենթադրութիւններ եւ կանխատեսումներ:

 

Մեծագոյն քաղաքագէտներու կարծիքով, Քաղաքագիտութիւնը նոյնիսկ բարդ գիտութիւն է, քանի որ ունի հետազօտութեան ինքնուրոյն դաշտեր, ինչպիսին են՝

ա-  Իմաստասիրական հարցեր:

բ-  Տեսաբանական հարցեր:

գ-Քաղաքական հաստատութիւններու եւ իշխանութեան գործունէութիւն:

դ-Տարբեր քաղաքական ուժերու, կուսակցութիւններու, ընտրութիւններու վերլուծութիւն:

ե-Արտաքին քաղաքականութեան եւ միջազգային կազմակերպութիւններու գործունէութեան հետազօտութիւններ:

 

Քաղաքագիտութեան յարակից գիտութիւնները:

Ինչպէս բոլոր այլ հասարական գիտութիւնները, Քաղաքագիտութիւնը ըլլալով իմաստասիրութեան, ընկերաբանութեան եւ հոգեբանութեան ծնունդը, միաժամանակ ինքը ծնած է՝

Ա- Քաղաքագիտական իմաստասիրութիւն

Բ- Քաղաքագիտական ընկերաբանութիւն

Գ- Քաղաքական հոգեբանութիւն

Այս ուսմունքները եւս ունին իրենց ինքնուրոյն մասնագէտները:

 

Այսօրուան քաղաքական իմաստասիրութիւնը կը հետազօտէ՝

ա.- Քաղաքական արժէքներու ամբողջ համակարգ մը, որ կ՛ընդգրկէ

1- Ազգային անվտանգութեան եւ անկախութեան հարցեր:

2- Հասարակական բարօրութեան հարցեր:

3- Քաղաքական ազատութիւններու հարցեր:

բ.-Քաղաքական կեցութեան եւ քաղաքական գիտակցութեան փոխյարաբերութիւնները:

Քաղաքական գիտակցութիւնը կը դրսեւորուի որպէս՝

1- Պետական 2- Վարչական  3- Հասարակական գիտակցութիւններ եւ փոխյարաբերութիւններ:

 

Քաղաքագիտութեան հետազօտութեան եղանակները եւ դերը

Մեծ է դերը Քաղաքագիտութեան Հետազօտութեան յատկապէս հասարակական բոլոր շերտերուն համար, մանաւանդ որ անոնք կը պարզաբանեն արտաքին եւ ներքին քաղաքականութեան բոլոր հիմնահարցերը, կը կանխատեսեն անոնց զարգացման ուղղութիւնները եւ արդիւնաւէտութիւնները, եւայլն:

Քաղաքագիտութիւնը ունենալով հանդերձ չափումներու չենթարկուող կամ դժուար ենթարկուող ուսումնասիրման բնագաւառներ, յամենայնդէպս Քաղաքագիտութեան Հետազօտութիւնը կ՛ընթանայ.-

ա.- Դասական՝ հիմնուած փորձի, ներշնչման եւ ինքնատիպութեան հիմքերու վրայ:

բ.-Մաթեմաթիքական բանաձեւերու հիմքի վրայ,որու նպատակը ուսումնասիրուող երեւոյթի մէջ, անտրամաբանական ազդակներէն եւ կանխակալ հայեացքներէն ձերբազատումն է :

Բոլոր քաղաքագետներն ալ համաձայն են, որ Քաղաքագիտութեան Հետազօտութիւնները ընթանան օգտուելով ընկերաբանական հետազօտութեան, վիճակագրութեան, փորձաբանական, խաղային եւայլ մեթոտներէն :

Քաղաքագիտութեան հետազօտման ամենատարածուած եղանակներն են.-

Ա- Համակարգային Վերլուծութիւնը, որ ունի երեք համակարգային փոխկապակցուած մօտեցումներ.-

ֆ1-Ֆունկցիոնալ կառուցուածքային հետազօտութիւն, երբ հետազօտողի ուշադրութիւնը կենդրոնացած է քաղաքական համակարգի բաշխման եւ գործունէութեան վրայ:

2-Ներ կամ Արտամուտքային  հետազօտութիւն, երբ հետազօտողի ուշադրութիւնը կենդրոնացած է ներքին կամ արտաքին ազդակներու ազդեցութեան տակ գտնուող համակարգի կայունութեան վրայ:

3- Յետադարձ կապի հետազօտութիւն, երբ համակարգի տարրերը իրար հետ կապուած են ներդաշնակօրէն եւ կ՛արձագանգեն ամենափոքր ներքին եւ արտաքին փոփոխութիւններուն:

 

Բ- Համեմատական մեթոտ, որ հնարաւորութիւն կու տայ օգտուելու տարբեր քաղաքական համակարգեր իրար հետ բաղդատելու եւ անոնց ձեռքբերումները կիրարկելու, քաղաքական սխալները նուազագոյնի հասցնելու նպատակով:

Այս մեթոտի արդիւնաւէտութիւնը պատճառ հանդիսացած է Համեմատական քաղաքագիտութեան զարգացման եւ տարածման, յատկապէս արեւմտեան պետութիւններու մէջ:

Համեմատական քաղաքագիտութիւնը կ՛ուսումնասիրէ.-

ա.- Պետութիւններու արդիականացման ուղղութիւնները:

բ.-Ռեժիմներու (կառավարութիւններու) իւրայատկութիւնները:

գ-Դեմոկրատիայի (ժողովրդավարութեան) անցման հնարաւորութիւնները:

 

Գ- Սիմուլիատիւ մեթոտ [ձեւական, կեղծ կամ կապկային մեթոտ],այլ խօսքով քաղաքական մոտելի առաջացման մեթոտ, որ կ՛ընթանայ.-

ա.- Փոքր թիւով մարդկանց մէջ խաղերու կազմակերպման միջոցով:

բ.- Համակարգիչի միջոցով:

գ.- Երկուքի զուգորդումով:

 

Դ- փորձային սոցիոլոգիական [ընկերաբանական]մեթոտ:

Ե- Վերաբերմունքային մեթոտ, որ կ՛ուսումնասիրէ քաղաքական ղեկավարներու, հասարակական խումբերու վարքագծերը, անոնց հեղինակութեան աստիճանները, մարդկանց նախաընտրական տրամադրութիւնները, եւայլն:

About talar

Check Also

ԹՈՒՐՔՄԵՆՉԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 10 ՓԵՏՐՈՒԱՐ1828

Հաշտութեան պայմանագիր Ռուսաստանի եւ Պարսկաստանի միջեւ: Այս հաշտութեամբ աւարտած է 1826 -1828 ի Ռուս-Պարսկական պատերազմը: …