Home / Ա / Նիւթեր / Պատմական / ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑՆ ՈՒ ԳՐԵՐՈՒ ԳԻՒՏԸ

ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑՆ ՈՒ ԳՐԵՐՈՒ ԳԻՒՏԸ

ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑՆ ՈՒ ԳՐԵՐՈՒ ԳԻՒՏԸ

 Մեսրոպ Մաշտոց ծնած է Տարօն գաւառի Հացեկաց գիւղը 361 թուին: Ան ուսման տարիներուն սորված է յունարէն եւ ասորերէն լեզուներ, ապա ծառայութեան գացած է հայոց արքունիքը՝ Վաղարշապատ:

Մաշտոց եղած է նաեւ զինուոր: Ան հրաժարելով աշխարհիկ կեանքէն կը դառնայ հոգեւոր եւ քանի մը աշակերտներու հետ կ’երթայ Քրիստոնէութիւնը քարոզելու՝ Հայաստանի Գողթան գաւառին մէջ:

Այնտեղ ունեցած գործունէութեան ընթացքին Մաշտոցը կը համոզուի, որ քրիստոնէութիւնը տարածելու եւ ամրապնդելու համար քարոզը բաւարար չէ, այլ անհրաժեշտ է հայերէնի թարգմանել Աստուածաշունչը եւ ունենալ սեփական գիր: Հայոց այբուբենը անհրաժեշտ էր նաեւ դարերու ընթացքին ստեղծուած ու կուտակուած բանաւոր աւանդութիւնները, երգերն ու ժողովրդական այլ ստեղծագործութիւնները գրի առնելու համար:

Մեսրոպ կը վերադառնայ Վաղարշապատ Սահակ պարթեւ կաթողիկոսին մօտ եւ անոր կը յայտնէ իր միտքը: Կը պարզուի, որ Սահակ պարթեւ եւս այս ուղղութեամբ կը մտածէր:

Անոնց կ’օգնէ հայոց Վռամշապուհ թագաւորը:

Թագաւորը կը յայտնէ թէ Դանիէլ ասորի եպիսկոպոսի մօտ կան հայոց նշանագրերը: Սահակ պարթեւ բերել կու տայ այս գրերը սակայն գործը կը ձախողի, որովհետեւ այդ Դանիէլեան գրերը չէին համապատասխաներ հայերէն լեզուի հնչիւնաբանութեան:

Թագաւորի խորհուրդով Մեսրոպ Մաշտոց իր աշակերտներուն հետ կը ճամբորդէ Ասորիկ եւ շրջանի քաղաքները, որ եւ գիտական կեդրոններ էին: Այստեղ ան կը խորհրդակցի տեղւոյն գիտուններուն հետ եւ կը յաջողի ստեղծել հայոց գրերը 406 թուին:

Այբուբենի երեսունվեց գիրերը կը համապատասխանեն հայերէն լեզուի հնչիւնաբանութեան:

Մաշտոցն ու իր աշակերտները կը թարգմանեն Աստուածաշունչը եւ այս թարգմանութիւնը կը կոչուի Թագուհի Թարգմանչաց:

Վաղարշապատի մէջ Մաշտոցի եւ անոր աշակերտներուն կը դիմաւորեն ցնծութեամբ, Մաշտոցի աշակերտներէն Կորիւնը կը գրէ իր ուսուցիչին կենսագրութիւն եւ գիրքը կը կոչուի «Վարք Մաշտոցի»:

Կը սկսի նորաստեղծ այբուբենի ուսուցման գործը: Կը բացուին ազգային հայկական դպրոցներ:

Մաշտոցը կը մեկնի հայկական գաւառները եւ այդտեղ դպրոցներ կը հիմնադրէ, իսկ Սահակը կը մեկնի արքունիք եւ վերնախաւին հայերէն գրերը կը սորվեցնէ:

Մաշտոցն ու իր աշակերտները յունարէնէն եւ ասորերէնէն հայերէն կը թարգմանեն հին աշխարհի նշանաւոր հեղինակներու գրքեր:

Կը յառաջանայ հայոց գրաւոր լեզուով ազգային պատմութիւնն ու գրականութիւնը:

Մաշտոց գտած է վրացերէն եւ աղուաներէն գրերը:

Մեսրոպ Մաշտոց մահացած է 440 թուականին եւ թաղուած Օշականի մէջ:

About talar

Check Also

Հայկական Հնագոյն Ցեղերն ու Ցեղային Միութիւնները

           Ինչպէս ամէն ժողովուրդի, այնպէս ալ հայ ժողովուրդի կազմաւորման գործընթացը ընդգրկած է երկար ժամանակ, թերեւս …