Home / Ա / Նիւթեր / Հոգեբանական / ՄԱՐՄՆԱՅԻՆ ԼԵԶՈՒ

ՄԱՐՄՆԱՅԻՆ ԼԵԶՈՒ

ՄԱՐՄՆԱՅԻՆ ԼԵԶՈՒ

 Մարմնային Լելուն (body language)ը հաղորդակցութեան ձեւերու ընդարձակ արտայայտութիւնն է, գործածելով մարմնի շարժումները կամ միմիկը՝ (gesture) փոխան ձայներու եւ լեզուային արտայայտութեան կամ հաղորդակցութեան յալ ձեւերու:Ան մաս կկ կազմէ լեզուազուգահեռութեան (paralanguage)ին, որը կը բացատրէ մարդկային հաղորդակցութեան բոլոր ձեւերը, որոնք լեզուով չեն արտայայտուիր (non-verbal language),Այս մէկը իր մէջ կ՛ընդգրկէ ամէնէն ճկուն եւ աննկատ մարդկային հաղորդակցութեան շարժումները, որոնց նկատմամբ շատեր անզգոյշ են. ընդգրկելով ակնթարթը (winking) եւ յօնքերու աննշան շարժումները:

            Paralanguage կ՛ընդգրկէ մարմնային լեզուն (body language)ը, որը լայնածաւալ ձեւով կ՛ուսումնասիրուի հասարակութեան հոգեբանութեան (social psychology) մէջ:

            Մարմնային լեզուն (body language)ը շատ յաճախ կը գործածուի ամէնօրեայ խօսակցութեան մէջ եւ ընդհանրացած հոգեբանութիւնն է, որ կը նկատուի ոչ-կամաւոր (involuntary) շարժում Է (կամ լեզու): Չնայած որ տարբերութիւնը կամաւոր եւ ոչ կամաւոր մարմնային լեզուին (body language) միջեւ յաճախ վիճելի է:

            Օրինակ.- ժպտիլը կրնայ գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար արտայայտութիւն ըլլայ:

            Մարմնային Լեզուի տեսակները:

                        1-Կամաւոր (voluntary body language)

                        2-ոչ-կամաւոր (involuntary body language)

            Կամաւոր Մարմնի լեզուն (voluntary body language): Ցոյց կու տայ շարժումներու, դէմքի շարժումին (միմիկին), որոնք դիմումնաւոր ձւով կը կատարուին անհատին կողմէ, օրինակի համար՝ գիտակցաբար ժպտիլը, ձեռքի շարժումները եւ ծաղրանքը:

            Կամաւոր մարմնի լեզուն կրնայ գործադրուիլ անձայն հաղորթակցութեան (soundless communication) զանազան տեսակներուն մէջ:

            Ընդհանուր առմամբ, այն շարժումը որ ամբողովին կամ մասամբ դիտումնաւոր ձեւով կը կատարուի եւ հասկնալի է, թէ ինչ կը հաղորդէ անձը այդ կը նկատուի կամաւոր մարմնի լեզու (voluntary body language):

            Ոչ Կամաւոր Մարմնի լեզուն (involuntary body language): Կ՛առնէ դէմքի արտայայտութեան, միմիքին, ձեւը: Հետեւաբար կ՛ենթադրուի, թէ անոր նշանակութիւնը կը հաստատէ անձին զգացումները, որուն հետ որ ան կը հաղորդակցի:

Մարմնային լեզուն (body language)ը, զոյգ (թնունդի) առաջացումի եւ միջավայրի ազդեցութիւններուն արտադրութիւնն է:

Կոյր մանուկները կը ժպտին եւ կը խնդան նոյնիսկ եթէ չեն տեսած «ժպիտը»:Ethologist Iraneus Eibl-Eibesfeldt ըսաւ, թէ մեծ թիւով մարմնային լեզուի հիմնական տարրերը համաշխարհային էին մշակոյթներուն ընդմէջէն, հետեւաբար պէտք է գործողութեան նախշանկարները, հաստատուած ըլլան բնածին իշխողութեամբ (կամ հսկողութեան տակ):

Մարդկային Մարմնի լեզուն, human body language-ի, մի քանի ձեւերը ցոյց կու տանի այլ կապկացած հաղորդակցութեան միմիքին, gestures, շարունակութեան, նոյնիսկ երբեմն փոփոխութիւններով իմստին մէջ:

Յաւելեալ բիւրեղացած շարժումները, միմիքները, որոնք ընդհանրացած են մշակոյթներու միջեւ: Օրինակի համար, այն միմիքները, որոնք կը նշեն «այո»ին եւ «ոչ»ին, պէտք է դասաւորուած ըլլան կամ այլափոխուած դասաւանդութեան ընդմէջէն, անսովորաբար միջավայրին անգիտակից ուշադրութեամբ:

Մարմնային լեզուն, body language-ը, կարեւոր է մէկը միւսին հետ հաղորդակցելու եւ ան աւելի կարեւոր կրնայ ըլլալ խմբային հաղորդակցութիւններուն մէջ: Խմբայինի պարագային, յաճախ մէկ անձ երբ կը խօսակցի մինչ լեզուով չարտայայտուող  (ոչ-բառային հաղորդակցութիւնը) առաջ կու գայ խմբակի ուրիշ անհատի մը կողմէ: Որքան խմբային անդամներուն թիւը շատ ըլլայ, այնքան զարկ պիտի տրուի body language-ին:

Ինչպէս նաեւ body language գործոն տարր մըն է սիրալիրութեան համար, որպէս անգիտակցաբար կամ աննկատ, նուրբ հաղորդակցութեան ձեւ մտերիմ ընկերներու միջեւ:

zp8497586rq

About admin

Check Also

Ինքնաօտարացումն ու Քաղաքականութիւնը

           Ինքնօտարացումը հոգեկան հիւանդութիւն է, որ պատճառ կը դառնայ մարդու կողմէն օտար յատկանիշներն ընդունելու ու …