Home / Ա / Նիւթեր / Հայագիտական / ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉԻ ՍԱՐՔԵՐՈՒ ԵՒ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԱՅԵՐԷՆ ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉԻ ՍԱՐՔԵՐՈՒ ԵՒ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԱՅԵՐԷՆ ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉԻ ՍԱՐՔԵՐՈՒ ԵՒ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԱՅԵՐԷՆ ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ

 

Activ Window –                      գործօն պահապան

Backs Lash –                           հակաշեղագիծ

Bytes –                                     Ութնեակներ

CD Recorder –                                    ՍԻ. ՏԻ. արձանագրիչ սարք

Chat –                                      մտերմական խօսակցութիւն (համացանցի միջոցով)

Click, to Click –                     չխկոց, չխրկել

Compact Disc (C.D) –             ՍԻ.ՏԻ. ամփոփ սկաւարակ, խտասալիք

Computcer –                           համակարգիչ

CPU –                                      կեդրոնական համավարիչ

Cut and Paste –                       կտրել ու փակցնել

Database –                               տեղեկադարան, տեղացանկ

Delete Key –                           ջնջաստեղ

Dialog Box –                           զրուցատուփ

Digital Network –                  թուագրային հաղորդացանց

Directory –                              թղթացուցակ

Edit –                                       խմբագրել

E (Electro)-Mail –                   Ե(ելեկտրա)- նամակ

E (Electro)-Cards –                 Ե(ելեկտրոնային)- քարդեր

Error message –                      վրիպազդ

Escape –                                   լքել

File –                                       թղթածրար

Floppy Disk –                                     դիւրաթեք սկաւարակ

Folder –                                   թղթապնակ

Font –                                      տառատեսակ

Hard Disk –                            կարծր սկաւարակ

Hardware –                             սարք

Icon –                                      պատկերակ

Install –                                   տեղադրել

Internet –                                համացանց

Keyboard –                              ստեղնաշար

Micro-Processeur –                մանրավարիչ

Modem –                                 եղանակիչ

Monitor –                                պաստառիկ

Mouse –                                   մկնիկ

Mouse Pad –                            մկնակալ

Option –                                  ընտրանք

Password –                              ծածկաբառ

Printer –                                  տպիչ

Printout –                                տպօրինակ, տպօն

Puce/Chip –                            մանրացուցած յիշողութիւն

RAM (անգլ) – MEV  (Ֆր)      յիշողութիւն

Rewritable CD –                     վերարձանագրող խտասկաւառակներ

RUN –                                                 բանեցնել

Save –                                      յիշագրել

Scanner –                                թուահերձատիչ

Search Engines –                    որոնիչ

Server –                                   սպասարկիչ

Select –                                    ընտրել

Site –                                       կայք

Software –                               ծրագրաշար

Virus –                                                ժահր

Web Page –                             կայք էջ

Websites –                              ցանցակայք

Webucution –                                     միջացանցի ուսում

Word processing application – բառապաշա

 

About admin

Check Also

ԶԱՐԹՕՆՔԻ ՇՐՋԱՆ

ԶԱՐԹՕՆՔԻ ՇՐՋԱՆ 1800-ական թուականներուն, հայ ժողովուրդը, ըլլայ Տաճկահայաստանի ըլլայ Կովկասի մէջ, զարմանալի կերպով մտային եւ …