Home / Ա / Նիւթեր / Պատմական / ՀԱՅ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԻՏՔԸ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐՈՒՆ

ՀԱՅ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԻՏՔԸ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐՈՒՆ

ՀԱՅ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԻՏՔԸ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐՈՒՆ

            Հայկական գիրերու գիւտէն (405) յետոյ 5-րդ դարու առաջին կիսուն ստեղծուած հայալեզու հարուստ գրականութիւնը (թարգմանական եւ ինքնուրոյն) կոչուած էր իմաստաւորել ազգի առջեւ ծառացած ազգային-քաղաքական խնդիրները՝ Սասանեան Պարսկաստանի կողմէ օրէ օր սաստկացող վտանգի պայմաններուն:

            Պարսից արքունիքի զաւթողականութեան իրականացումը գլխաւորապէս, կը խոչընդոտէին քրիստոնէական ուսմունքը (որ գաղափարախօսական գործառոյթ կը կատարէր) եւ Հայ Առաքելական եկեղեցին՝ համահայկական կեդրոնացած քաղաքական կազմակերպութիւնը, հոգեւոր ու մշակութային ինքնութեան, ազգապահպանման հետեւողականօրէն վարած քաղաքականութեամբ: Ուստի Սասանեանի քաղաքական առաջնակարգ խնդիրներէն էին՝ ամէն կերպ դաւանափոխել հայ ժողովուրդին հենարանը՝ Հայ եկեղեցին:

            Հայ ազգի հոգեւոր եւ աշխարհիկ առաջնորդները կը գիտակցէին, որ գաղափարախօսական զաւթողականութեան անհրաժեշտ է հակադրել տեսականօրէն  հիմնաւորուած եւ տրամաբանօրէն անհակասական ազգապահպան գաղափարախօսութիւն:

            Եթէ Մեսրոպ Մաշտոցի եւ Սահակ Պարթեւի գլխաւոր խնդիրն էր քրիստոնէութեան տարածումն ու ամրապնդումը ազգային գիտակցութեան մէջ, ազգի հոգեւոր-գաղափարական միասնականութեան ու ինքնութեան ապահովումը (հոգեւոր անվտանգութիւնը), ապա Եզնիկ Կողբացիի գլխաւոր նպատակն էր՝ մերկացնել մազդեականութեան գաղափարական սնանկութիւնը, ապացուցել համաժողովրդական զինուած ապստամբութեան օրինաչափութիւնն ու անհրաժեշտութիւնը:

About admin

Check Also

Ցեղասպանութեան Տնտեսական Դրդապատճառները

            Թեւակոխած ենք ու անցած հայոց ցեղասպանութեան 100 ամեակը, հարկ է մեզի վերապահել զգացական երեւոյթները …

Leave a Reply