Home / Ա / Նիւթեր / Մանկավարժական / ՆՇԱՆԱՒՈՐ ՀԱՅ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՆԵՐ

ՆՇԱՆԱՒՈՐ ՀԱՅ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՆԵՐ

ՆՇԱՆԱՒՈՐ ՀԱՅ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՆԵՐ

ՂԱԶԱՐՈՍ ԱՂԱՅԵԱՆ

Ղազարոս Աղայեան խորութեամբ ուսումնասիրած է Կոմէնսկիի, Պէսթալոցի, Տիսթերվէկի, Ուշինսկի մանկավարժական հայեացքները, սակայն այդ հայեացքներու մեքանիքական փոխադրում չէ կատարած հայ իրականութեան մէջ այլ հաշուի առած է երեխային ազգային առանձնայատկութիւնները:

Ան չափազանց ժողովրդավար մանկավարժ էր եւ կը պաշտպանէր հասարակ ժողովուրդի շահերը եւ հարց կը դնէր երեխաներու կրթութեան եւ դաստիարակութեան վերաբերեալ:

Երեխայի դաստիարակութեան հարցին մէջ ան չափազանց կարեւորած է ֆիզիքական եւ աշխատանքային դաստիարակութիւնը եւ առաջ քաշած է արհեստներու ուսուցման հարցը, պահանջելով դպրոցներուն մէջ արհեստանոցներ ունենալը: Այս գաղափարը ան արտայայտած է «Անահիտ» պատմուածքին մէջ:

Աղայեան չափազանց կարեւորած է ուսուցիչի դերը երեխային կրթութեան եւ դաստիարակութեան հարցին մէջ, պահանջելով, որ ան հասկնայ երեխայի հոգին եւ ըլլայ երեխասէր, բարի, քնքուշ եւ ներողամիտ: Ան կը բերէ հետեւեալ համեմատութիւնը « Այն ինչ որ մայրը կու տայ իր կաթով, այնպէս ալ ուսուցիչը կու տայ իր լեզուով»:

Ան չափազանց կարեւորած է կնոջ կրթութիւնը, որովհետեւ իր կարծիքով «Ազգի բախտը  Կանանց ձեռքն է, հետեւաբար կանայք պէտք է կրթուին ու դաստիարակուին»:

ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ ԶՕՐԵԱՆ

Նիկողայոս Զօրեան արեւմտահայ մանկավարժութեան առաջին մունետիկն է, ան ժողովրդավար մանկավարժ էր եւ կը պաշտպանէր հասարակ ժողովուրդի շահերը: Ան առաջին անգամ առաջ քաշած է երկսեռ ուսուցումը, չափազանց կարեւորելով կանանց կրթութիւնն ու դաստիարակութիւնը:

Ան մանկավարժական եւ դաստիարակչական հարցերը ամփոփած է «Դաստիարակութեան գլխաւոր թերութիւնները» աշխատութեան մէջ:

Ան վճրականապէս մերժած մարմնական պատիժները եւ առաջ քաշած է աշխատանքային, մտաւոր եւ բարոյական դաստիարակութեան միասնութիւնը:

Ան ուսուցման գործընթացի յաջողութեան կարեւորագոյն գրաւականը համարած է ուսուցիչի անհատականութիւնը:

Զօրեանի հայեացքները մինչեւ օրս չեն կորսնցուցած իրենց գիտական, կրթական դերն ու նշանակութիւնը:

About talar

Check Also

ՆՇԱՆԱՒՈՐ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՆԵՐ

ՆՇԱՆԱՒՈՐ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՆԵՐ ԵԱՆ ԱՄՈՍ ԿՈՄԷՆՍԿԻ 1592-1670 ՃՈՆ  ԼՈՔ 1632-1704 ԺԱՆ ԺԱԳ ՌՈՒՍՕ ԵԱՆ ԱՄՈՍ ԿՈՄԷՆՍԿԻ 1592-1670 …