ՄԵԾ ՀԱՅՔԻ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐԸ

ՄԵԾ ՀԱՅՔԻ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐԸ

Մեծ հայքը վարչականօրէն բաժնուած էր տասնհինգ նահանգներու: Ժամանակին այդ նահանգներուն կու տային ԱՇԽԱՐՀ անունը, ուրեմն Մեծ Հայքի տասնհինգ աշխարհներն են.-

1-Բարձր Հայք.-23860 քառ.քմ.: Ունէր 9 գաւառ:

            2-Ծոփք կամ Չորրորդ հայք, 18890 քառ.քմ, ունէր 8 գաւառ:

            3-Աղձնիք, 17532 քառ.քմ, ունէր 11 գաւառ:

            4-Տուրուբերան, 25008 քառ.քմ, ունէր 17 գաւառ:

            5-Կորճայք, 14707 քառ.քմ, ունէր 11 գաւառ:

            6-Մոկք.- 2962 քառ.քմ, ունէր 8 գաւառ:

            7-Պարսկահայք,11010 քառ.քմ, ունէր 9 գաւառ:

            8-Վասպուրական,40870 քառ.քմ, ունէր 35 գաւառ:

            9-Սիւնիք, 15237 քառ.քմ, ունէր 12 գաւառ:

            10-Արցախ, 11528 քառ.քմ, ունէր 12 գաւառ:

            11-Փայտակարան,21000 քառ.քմ, ունէր 10 գաւառ:

            12-Ուտիք, 11315 քառ.քմ, ունէր 8 գաւառ:

            13-Գուգարք, 16765 քառ.քմ, ունէր 9 գաւառ:

            14-Տայք, 10179 քառ.քմ, ունէր 8 գաւառ:

15-Այրարատ, 40105 քառ.քմ, ունէր 22 գաւառ:

ՓՈՔՐ ՀԱՅՔԻ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐԸ

Փոքր հայքը ունէր 4 նահանգ.-

1-Առաջին Հայք

2-Երկրորդ Հայք

3-Երրորդ Հայք

4-Գամիրք (կեդրոնը՝ Կեսարիա)

About talar

Check Also

ՄԱՅԻՍԵԱՆ ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆԸ

  ՄԱՅԻՍԵԱՆ ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆԸ                         …