ՆՈՊԷԼԵԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿ

ՆՈՊԷԼԵԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿ

               Նոպէլեան մրցանակը նուիրուած է երկրաչափ ԱլՖրէտ Նոպէլի յիշատակին:

               Ա.Նոպէլ Շուէտացի  քիմիագէտ է: Ան հնարած է տինամիթը 1867-ին:

               Ան այս հնարքէն վաստակած բոլոր հարստութիւնը կտակած է տարեկան դրութեամբ կազմակերպուելիք մրցանակի մը:

               Այս մրցանակը իր անունով կը կոչուի Նոպէլեան մրցանակ եւ կը շնորհուի հետեւեալ ասպարէզներուն մէջ լաւագոյն ստեղծողագործութեան հեղինակին.

-Խաղաղութիւն

-Գրականութիւն

-Բնագիտութիւն

-Քիմիագիտութիւն

-Բժշկութիւն

               Մրցանակը կը շնորհուի 1901էն ի վեր:

               1968-ին վերեւ յիշուած բնագաւառներուն վրայ աւելցաւ Առեւտրական ասպարէզը:

               Մրցանակը կը բաշխուի իւրաքանչիւր տարուան Դեկտեմբեր ամսուան 10ին (անոր մահուան յիշատակին):

About talar

Check Also

Հայկական Հնագոյն Ցեղերն ու Ցեղային Միութիւնները

           Ինչպէս ամէն ժողովուրդի, այնպէս ալ հայ ժողովուրդի կազմաւորման գործընթացը ընդգրկած է երկար ժամանակ, թերեւս …