ԶՕՐԱՎԱՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿ

ԶՕՐԱՎԱՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿ


Զօրավար Անդրանիկը՝ Անդրանիկ Օզանեան, ծնած է 1865 թ. Շապին-Գարահիսար, արհեստաւոր ընտանիքի մէջ: Ուսումը ստացած է ծննդավայրի Մուշեղեան վարժարանին մէջ:

1884ին փոխադրուած է Կ.Պոլիս եւ աշխատած որպէս հիւսն:

1890ին դարձած է հայդուկային ղեկավար:

1894-96 տարիներուն Սասունի մէջ կռուած է թրքական զինուորներու դէմ:

1901ին ժողովրդական հերոսի համբաւ վաստակած է Մշոյ Առաքելոց վանքի պաշտպանութեան մարտերու մէջ:

1902-1904 կռիւներ մղած է Տարօնի, Սասունի եւ Վասպուարականի մէջ:

1905-1914 Ապրած է Պիւլկարիա: Եղած է Թի‎‎ֆլիսի մէջ, հանդիպում ունեցած է հայ գործիչներու հետ, գտնուած է Շուէտ, Անգլիա եւ Ֆրանսա զէնք ու զինամթերք հայթայթելու հայկական հայդուկային խումբերու համար:

1912-1914 Պուլկարիոյ մէջ, հայկական կամաւորական զօրամասի կազմին մէջ որպէս վաշտապետ, մասնակցած է Պալքանեան պատերազմին:

1914ին գտնուած է Թի‎ֆլիս, նշանակուած է հայկական կամաւորական ջոկատի հրամանատար: Ջոկատը աչքի ինկած է Աշնակի, Սարայի, Մոլլա Հասանի, Բարդուղիմէոսի վանքի, Բաշկալէի, Հայոց ձորի, Աղթամարի, Կարճըկանի, Դատվանի, Մուշի, Վարդենիսի, Արճեշի, Բերկրի-Կալէի եւ յատկապէս Դիլմանի ճակատամարտերուն:

Փետրուարին նշանակուած է  Էրզրումի պաշտպանութեան ղեկավար:

Ապրիլին նշանակուած է հայկական առանձին հարուածային զօրամասի հրամանատար: Պաշտպանական կռիւներ մղելով՝ նահանջած է Սարիղամիշ-Կարս Ալեքսանդրապոլ ուղղութեամբ, ապահովելով հազարաւոր արեւմտահայերու գաղթը դէպի Արեւելեան Հայաստան:

Յունուարին հասած է Նախիջեւան, ան յայտարարած է Խորհրդային Հայաստանի անբաժանելի մասը:

1922-27 ապրած է Ա.Մ.Ն.-ի Ֆրէզնօ քաղաքին մէջ:

1927  Օգոստոսի 31-ին մահացած է Ֆրէզնոյի մէջ:

1928 աճիւնը փոխադրուած է Փարիզ եւ ամփոփուած է Պեր-Լաշեզ գերեզմանատունը:

Զօրավար Անդրանիկի աճիւնը 2002 թ. Փետրուարին հողին յանձնուեցաւ Եռաբլուրի մէջ:

About talar

Check Also

Վարդան Շահպազ (Մինաս Տօնիկեան)

              Մինաս Տօնիկեան, ծնած է Սեբաստիոյ, Տիվրիկ շրջանի Օտուռ գիւղը, 1864ին: …

Leave a Reply