Recent Posts

ՏԻԳՐԱՆ Բ. ՄԵԾ

  ՏԻԳՐԱՆ Բ. ՄԵԾ Տիգրան Բ.-ը Արտաշէս Ա.-ի սերունդէն Տիգրան Ա.-ի որդին էր: Ան մօտաւորապէս 30 տարի պարթեւներուն մօտ պատանդ պահուած էր: Պարթեւական ուժը, որ լուրջ ազդակ չէր ներկայացներ, Միհրդատ Բ.-ի օրով կը սկսի մտահոգիչ ուժ դառնալ: Հայերը մեծ ատելութեամբ կը լեցուին Միհրդատ Բ.-ի դէմ մանաւանդ երբ պարթեւական հեծելազօրքը մուտք …

Read More »

ԱՒԱՐԱՅՐԻ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԸ

ԱՒԱՐԱՅՐԻ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ՏԻՐՈՂ ՄԹՆՈԼՈՐՏԸ 448 թուականին Պարսկական արքունիքը Հայ ժողովուրդին կրօնափոխութիւն պարտադրող հրովարտակ կը ստորագրէ եւ կ’ուղարկէ Հայաստան: Հրովարտակը կը ստորագրէ Յազկերտի անմիջական խորհրդական՝ հազարապետ՝ Միհրներսեհը: Կրօնափոխութեան նպատակն էր լիովին վերացնել Հայաստանի քաղաքական ներքին անկախութիւնը, հայ ժողովուրդին ամբողջովին ձուլել պարսիկ ազգին հետ: Եղիշէ Պատմիչը մէջբերած է հրովարտակի համառօտ …

Read More »

ԱՒԱՐԱՅՐԻ ԿԱՄ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ

        ԱՒԱՐԱՅՐԻ ԿԱՄ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ Հայաստանի մէջ Արշակունեաց թագաւորութեան անկումէն ետք 428 թ.-ին, Պարսկական արքունինքին վարած քաղաքականութեան հետեւանքով երկիրը կը սկսի կորսնցնել ներքին ինքնուրոյնութիւնը եւ նմանիլ պարսկական սորվորական նահանգի: 449 թուին Պարսից արքունիքի յատուկ հրովարտակով հայերէն կը պահանջեն հրաժարիլ քրիստոնէութենէն եւ ընդունիլ պարսկիկներուն կրօնը՝ զրադաշտականութիւնը (կրակապաշտութիւնը): Պարսիկ …

Read More »

ԱՐՇԱԿՈՒՆԵԱՑ ՀԱՐՍՏՈՒԹԻՒՆ

ԱՐՇԱԿՈՒՆԵԱՑ ՀԱՐՍՏՈՒԹԻՒՆ Տրդատ Ա.-ով (66-88) Արշակունեաց հարստութիւնը սկիզբ կ’առնէ հայաստանի մէջ: Տրդատ Ա.-ի գործունէութեան մասին մեզի քիչ տեղեկութիւններ հասած են: Անոր օրով զգալի շինարարական աշխատանքներ կը կատարուին Հայաստանի զանազան շրջաններուն մէջ: Անոր գահակալութեան 11-րդ տարին կը վերակառուցուի Գառնի ամրոցը եւ այնտեղ կը կառուցուի տաճար մը արեւի աստուած Միհրի պատուին: Տրդատ …

Read More »

ԱՐՏԱՒԱԶԴ Ա. ԵՒ ՏԻԳՐԱՆ Բ.

ԱՐՏԱՒԱԶԴ Ա. ԵՒ ՏԻԳՐԱՆ Բ. Արտաշէս թագաւորին յաջորդեց անոր որդին՝ Արտաւազդ Ա.-ը: Այդ նոր թագաւորի օրոք Մեծի Հայքի թագաւորութիւնը հարկադրուած ընդունեց օրէօր հզօրացող պարթեւներու գերիշխանթիւնը: Արտաւազդը, որ տղայ զաւակ չունէր, ստիպուած էր իր եղբօր որդուն՝ Տիգրանին պատանդութեան յանձնել պարթեւներուն: Տիգրան Ա.-ի մահէն յետոյ Հայաստանի «Եօթանասուն Հովիտներ» կոչուած վայրի դիմաց Տիգրանին …

Read More »

ԱՐՏԱՇԷՍԵԱՆ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ

ԱՐՏԱՇԷՍԵԱՆ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ Ք.Ա.201 թուականին Սելեւկեան թագաւոր Անտիոքոս Գ.-ի զօրքերը հայազգի զօրավարներ Արտաշէսի եւ Զարեհի հրամանատարութեամբ կը ներխուժեն Մեծ Հայք եւ Ծոփք: Արտաշէսը պարտութեան կը մատնէ Երուանդ Դ.-ի (Ք.Ա. 220-201 թ.) եւ կը գրաւէ Երուանդաշատ մայրաքաղաքը: Ծոփքի մէջ իշխանութենէն կը զրկուի Երուանդականներու վերջին ներկայացուցիչ Քսերքսես արքան: Սելեւկեաններու ազդեցութեան տակ կ’իյնան նաեւ …

Read More »

ԱՐՏԱՇԱՏ ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔԻ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՄԸ ԵՒ ԱՐՏԱՇԷՍԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ

ԱՐՏԱՇԱՏ ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔԻ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՄԸ ԵՒ ԱՐՏԱՇԷՍԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ Հին դարաշրջաններուն թագաւորները իրենց հզօրութիւնը ցոյց տալու համար կը կառուցէին քաղաքներ, մայրաքաղաքներ եւ կը կոչէին իրենց անունով: Այդպէս Արտաշէս Ա.-ը հիմնադրեց Արտաշատ քաղաքը, որ շուտով դարձաւ հին աշխարհի կարեւոր կեդրոններէն մէկը: Որոշ տեղեկութիւններու համաձայն  քաղաքի կառուցման տեղը ընտրելու եւ քաղաքի յատակագիծը կազմելու գործին մէջ …

Read More »

ԱՐԱՐԱՏ

  ԱՐԱՐԱՏ   Արարարտը  հանգած հրաբխային լեռնազանգուած մըն է: Կը գտնուի Արարատեան դաշտի հարաւը, Իգդիր գաւառի մէջ Թուրքիոյ հիւսիս-արեւելեան սահմանի մօտ: 16 ք.մ. դէպի արեւմուտք՝ Պարսկական սահմանը կը գտնուի իսկ 32 ք.մ. հարաւ՝ Հայաստանի սահմանը: Արարատը կազմուած է երկու կոնաձեւ գագաթներէ  Մեծ Մասիս՝  5165 մ. եւ փոքր Մասիս՝ Սիս 3925 …

Read More »

Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան Չորս Կառավարութիւնները

Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան Չորս Կառավարութիւնները Հայաստանի առաջին հաարապետութեան շրջանին իրարու յաջորդած չորս դահլիճներ:         ա.-1918 Մայիսի վերջէն մինչեւ 1919 Մարտ՝ Յովհաննէս Քաջազնունիի դահլիճը: Այս շրջանը պետական – կազմակերպչական շրջան է:           բ.-1919 Մարտէն մինչեւ 1920 Մայիս 5 Ալեքսանդր Խատիսեանի դահլիճ: Այս շրջանը քաղաքացիական …

Read More »