Recent Posts

POLITICS

POLITICS Politics is the process by which groups make decisions. It is the authoritative allocation of values. Although the term is generally applied to behavior within governments, politics is observed in all human group interactions, including corporate, academic, and religious institutions. In its most basic form, politics consists of “social …

Read More »

INTERNATIONAL RELATIONS

INTERNATIONAL RELATIONS International relations (IR), a branch of political science, is the study of foreign affairs of and relations among states within the international system, including the roles of states, inter-governmental organizations (IGOs), non-governmental organizations (NGOs), and multinational corporations (MNCs). It is both an academic and public policy field, and …

Read More »

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ 19-ՐԴ ԴԱՐՈՒ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ 19-ՐԴ ԴԱՐՈՒ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍՈՒՆ Ա.Իրադարձութիւնը Հայաստանի եւ Անդրկովկասի մէջ 19րդ դարու սկիզբը Հայ ժողովուրդի ծանր դրութիւնը.- Հայ ժողովուրդը ոտք դրաւ 19րդ դար՝ զրկուած ազատ ու անկախ ապրելու հնարաւորութենէն: Մեր երկիրը կը գտնուէր շահական Պարսկաստանի եւ սուլթանական Թուրքիոյ տիրապետութեան տակ: Արեւելեան Հայաստանի հիմնական մասը ընդգրկուած էր Երեւանի, Նախիջեւանի եւ Ղարաբաղի …

Read More »

BRAINWASHING

                                                                                                          BRAINWASHING From Wikipedia, the free encyclopedia Brainwashing, also known as thought reform or re-education, is the application of persuasive techniques to change the beliefs or behavior of one or more people usually for political or religious purposes. Whether any techniques at all exist that will actually work to change …

Read More »

ՊԷՅՊՈՒՏ ԽԱՆ ՃԻՒԱՆՇԻՐԻ ԱՀԱԲԵԿՈՒՄԸ

ՊԷՅՊՈՒՏ ԽԱՆ ՃԻՒԱՆՇԻՐԻ casino bonus online ԱՀԱԲԵԿՈՒՄԸ Երբ Պաքուն պաշտպանող Հայկական ուժերը այլեւս անկարող դարձան քաղաքը պաշտպանելու Թրքական կանոնաւոր բանակին եւ բազմահազար պաշըպօզուքներու դէմ, Պաքուն պաշտպանելը անկարելի համարելով, անոնք ալ նաւերով հեռացան դէպի Պարսկաստան, քաղաքի հայութեան մեծ մասը ձգելով իր ճակատագրին հետ: Այս արարքին վրայ ամբողջ շաբաթ մը տեղական եւ …

Read More »

ԻՆՉՊԷ՞Ս ՕԳՏՈՒԻՆՔ Google-ԷՆ

ԻՆՉՊԷ՞Ս ՕԳՏՈՒԻՆՔ Google-ԷՆ spy phone software                                                                                                                                                                                                          Նարեկ Գրըքեան Ա.-Google-ի անվճար ծառայութիւնները 1- Պարզ փնտռելու բաժին  (Simple Search) http://www.google.com 2- Ընդլայնուած փնտռելու բաժին – (Advanced Search) http://www.google.com/advanced_search 3- Նկարներ փնտռել (Image Search) http://images.google.com 4- Թարգմանութեան Բաժին (65 Լեզու)-http://translate.google.com 5- Գիրքերու Բաժինը-http://books.google.com 6- Գիտական Բաժին – http://scholar.google.com 7- Լուրերու Բաժին- …

Read More »

ԿԻՊՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԸ

ԿԻՊՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԸ Աշխարհագրական իր դիրքով, Կիպրոս ռազմագիտական մեծ արժէք կը ներկայացնէ Արեւելեան միջերկրականի մէջ: Ան կրնայ հսկել Թուրքիոյ, Սուրիոյ եւ Լիբանանի ափերուն եւ այդ երկիրներէն ներս տեղի ունեցող զինուորական շարժումներուն. ան կը հսկէ Սուէզի ջրանցքին եւ Հնդկաստան տանող ճամբուն: Այս դիրքին պատճառով, Կիպրոս որ նաեւ Միջերկրականի երկրորդ ամենամեծ կղզին է, …

Read More »

THE VIRUS

THE VIRUS                                                                                                                                                                                                                                               Vagharsh Kandilian -Virus is a program that causes damage to computer. -Trojan is a program which is used to gain access to a computer by installing a program on infected PC to open some backdoor. [Trojans are also known as Backdoors]. -Worm is a program which infects …

Read More »

ԴԻՄԱՏԵՏՐԻ (Facebook) ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ

 ԴԻՄԱՏԵՏՐԻ (Facebook) ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Լարա Կէօվշէնեան   Ներկայ ժամանակաշրջանին ընդհանրացած երեւոյթ է համացանցի եւ մանաւանդ facebook-ի գործածութիւնը: Այսօր  facebook-ը ամէնէն աւելի ժողովրդականութիւն եւ հետաքրքրութիւն վայելող կայքէջերէն (site) մէկնէ տարիքային համարեա° բոլոր խաւերուն կողմէ: Ա.-Դիմատետրը (Facebook) ի՞նչ կ’ապահովէ իր բաժանորդներուն: Ա. Հոգեկան կարիքերու գոհացում: Բ. Ազատ միտքերու եւ զգացումներու արտայայտութիւն: …

Read More »

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹԸ 17-ՐԴ ԴԱՐՈՒ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍՈՒՆ ԵՒ 18-ՐԴ ԴԱՐՈՒՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹԸ 17-ՐԴ ԴԱՐՈՒ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍՈՒՆ ԵՒ 18-ՐԴ ԴԱՐՈՒՆ 1-Կրթութիւն, Տպագրութիւն Դպրոց.- 17րդ դարու երկրորդ կիսուն հայկական մշակութային օճախները կը շարունակէին հայոց ազգային աւանդութիւնները: Միաժամանակ անոնք առաւել սերտօրէն կ՛առնչուէին եւրոպական քաղաքակրթութեան նուաճումներու հետ, որ բարերար ազդեցութիւն կը գործէր հայ մշակոյթի հարստացման վրայ: Հայ ժողովուրդի մշակութային առաջընթացի ու քաղաքակրթական վերելքի գրաւականը …

Read More »

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ Միջնադարեան Հայաստանի մէջ մանրանկարչութիւնը առաջնակարգ տեղ կը գրաւէ. հակառակ դարերու ընթացքին մեր կրած աւերիչ արշաւանքներուն որոնք մեծ թիւով հայկական մշակութային ու գեղարուեստական արժէքներ ոչնչացուցած են: Ամէն պարագայի շուրջ 25.000 հին հայկական ձեռագրեր պահպանուած են ամբողջ աշխարհի մէջ, որոնց մեծ մասը Երեւանի Մեսրոպ Մաշտոց Մատենադարանին մէջ պահուած են: Այժմ Մատենադարանի …

Read More »

ԶԱՐԹՕՆՔԻ ՇՐՋԱՆ

ԶԱՐԹՕՆՔԻ ՇՐՋԱՆ 1800-ական թուականներուն, հայ ժողովուրդը, ըլլայ Տաճկահայաստանի ըլլայ Կովկասի մէջ, զարմանալի կերպով մտային եւ հոգեկան զարթօնք մը ունեցաւ, որ իր մէջ յառաջացուց ազգային գիտակցութիւնն ու հայրենասիրական ոգին: Այս զարթնումի պատճառները բազմաթիւ են ըլլայ քաղաքական կամ տնտեսական գետնի վրայ: Իբր արդիւնք այս շարժումին, հայ ժողովուրդը ծնաւ բազմաթիւ գրագէտներ, բանաստեղծներ ու …

Read More »

ՊԻԼ ԿԷՅԹՍ

ՊԻԼ ԿԷՅԹՍ Այս դարու հանճարեղ, Microsoft-ի հիմնադիր, որուն հարստութիւնը հասաւ 100 պիլիոն տոլարի… ՊԻԼ ԿԷՅԹՍ: Այս մեծ երեւոյթը սկսաւ պարզ գործով մը, միլիարներու ճամբան սկսաւ միտքով մը…    Ի՞նչպէս Պիլ Կէյթս կրցաւ որոշել եւ իրագործել. Պիլ Կէյթս կը պնդէր իր դպրոցի ուսուցիչներուն, թէ երբ երեսուն տարեկան ըլլայ միլիոնատէր պիտի դառնայ: …

Read More »

ՀԱՅ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ԳԱՂՈՒԹԱՀԱՅ ԿԵԴՐՈՆՆԵՐԸ

ՀԱՅ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ԳԱՂՈՒԹԱՀԱՅ ԿԵԴՐՈՆՆԵՐԸ           1-Ազատագրական շարժման հնդկահայ կեդրոնը           Հայերը Հնդկաստանի մէջ             18-րդ դարու կէսերուն հայ ազատագրական շարժման մէջ սկսած են աշխաուժանալ հայ գաղթօճախները: Անոնց մէջ առանձնայատուկ տեղ ունէր հնդկահայ գաղութը:             Հնդկաստանի մէջ հայերը հաստատուած էին դեռեւս 16-17-րդ դարերուն եւ զբաղած էին գերազանցապէս վաճառականութեամբ: Հայկական խոշոր …

Read More »

ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԸ 18-ՐԴ ԴԱՐՈՒ 20-30-ԱԿԱՆ ԹՈՒԱԿԱՆՆԵՐՈՒՆ

ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԸ 18-ՐԴ ԴԱՐՈՒ 20-30-ԱԿԱՆ ԹՈՒԱԿԱՆՆԵՐՈՒՆ 1-Քաղաքական Դրութիւնը Անդրկովկասի մէջ Ռազմական ճամբարներու (սղնախներ) կազմաւորումը  Պարսկաստանի մէջ յառաջացած քաղաքական խառնաշփոթութիւններէն օգտուելով՝ լեռնային լեզգիները ասպատակած էին Շիրուանի եւ Արցախի բնակավայրերուն մէջ: Այդ յարձակումներուն դիմագրաւելու համար Արցախի մելիքներու զինուած ջոկատները միաւորուած էին: Ոգեւորուած Ռուսական վերահաս արշաւանքի լուրերով՝ Արցախի հայ բնակչութիւնը տրամադրուած էր, զինական …

Read More »

ՀԱՅ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԸ 17-ՐԴ ԴԱՐՈՒ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍՈՒՆ ԵՒ 18-ՐԴ ԴԱՐՈՒՆ

ՀԱՅ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԸ 17-ՐԴ ԴԱՐՈՒ  ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍՈՒՆ ԵՒ 18-ՐԴ ԴԱՐՈՒՆ             Ազատագրական Պայքարի Նոր Փուլը (17-րդ դարու երկրորդ կիսուն եւ 18-րդ դարու առաջին կիսուն)             1-Ազատագրական պայքարի աշխուժացում            Հայ ժողովուրդի ազատագրական պայքարի նախադրեալները:             17-րդ դարու երկրորդ կէսը Հայոց պատմութեան մէջ յատկանշուեցաւ ազգային ազատագրական պայքարով:             Հայոց ազատագրական պայքարի …

Read More »

ԱՆՀԱՏԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ

ԱՆՀԱՏԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ Այս բառը իր մէջ կը պարունակէ փիլիսոփայական եւ ընկերային երկու գաղափարներ, որոնք կը միանան շեշտելու համար անհատի գերակայութիւնը: Փիլիսոփայական գետնի վրայ անհատապաշտական վարդապետութիւնը բոլոր արժէքները կը ստորադասէ զուտ մարդկային արժէքին: Մարդն է տիեզերքի կեդրոնը՝ իր իմացութեան բանականութեամբ եւ տրամաբանութեամբ: Ամէն տեսակ կարելիութիւն եւ իրագործում արգասիքն է մարդ էակի իմացականութեան: …

Read More »

ՅԵՏ – ՍՈԿՐԱՏԵԱՆ ՇՐՋԱՆ (12)

ՅԵՏ – ՍՈԿՐԱՏԵԱՆ ՇՐՋԱՆ (12) Աղեքսանդրի մահէն վերջ Յունաստանի համար կը սկսի երկար քաղաքական խառնակութեան շրջան մը: -Սիթէները իրարու դէմ կ'ելլեն. հակամակեդոնական շարժումներ յառաջ կու գան. Սիթէներու մէջ անկայուն քաղաքական վիճակ մը կը տիրէ. զանազան կուսակցութեանց մէջ բուռն հակառակութիւններ կը ծագին, եւ այլն: Այս կացութենէն կ'ազդուի նաեւ իմաստասիրական մտածումը: Պղատոնի …

Read More »

ԱՐԻՍՏՈՏԷԼ Aristotle ( 384 -322 ) (11)

ԱՐԻՍՏՈՏԷԼ  Aristotle ( 384 -322 ) (11) Կեանքը Ծնած է  Թրակիոյ Սթակիր քաղաքին մէջ 384-ին: Սթակիր քաղաքը յոյն գաղութ մըն էր և Արիստոտել ալ յոյն մը: Հայրը՝ Նիկոմաքոս' բժիշկն էր Մակեդոնիոյ թագաւորին: Մայրը Խալքիս կղզիէն էր: Կանուխէն կորսնցուցած է հայրը: Արիստոտէլ  18 տարեկանին Աթէնք կ'երթայ եւ կ'աշակերտի Պղատոնի՝ Ակադեմիայի մէջ՝ …

Read More »

ԲՈՒՆ ՍՈԿՐԱՏԵԱՆՆԵՐ (10)

ԲՈՒՆ ՍՈԿՐԱՏԵԱՆՆԵՐ (10) ՊՂԱՏՈՆ  Plato  ( 428 – 347  Ն. Ք.  ) Պղատոն եղած է  ոչ միայն յունական, այլ նաեւ բոլոր  ժամանակներու մարդկութեան  մեծագոյն խորհողներէն մէկը: Կը տեսնենք որ մինչեւ այսօր տակաւին իմաստասիրութիւնը անսպասելի կերպով մը իրեն կը դառնայ. օրինակ այսօրուան Գերմանական Երեւութաբանութիւնը  (Phenomenology): Պղատոն մարդկային մտքին էական ըմբռնողութիւններէն մէկը …

Read More »