Recent Posts

13 ԱԶԳԱՅԻՆ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

13 ԱԶԳԱՅԻՆ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ Ազգային քաղաքականութեան սկզբունքները Ազգի բնորոշումը.-Ազգը պատմութեան ընթացքին ձեւաւորուած հասարակական կայուն ընդհանրութիւն է, որ ունի տարածքային, ծագումնային, լեզուական, հոգեկան կերտուածքի իւրայատուկ ընդհանրութիւններ, իսկ հասարակական զարգացման որոշակի մակարդակով՝ ձեռք բերած է նաեւ հասարակադասակարգային, տնտեսաքաղաքական եւ գաղափարական ընդհանրութիւններ: Մարդկային հասարակութիւնները պատմական զարգացման ընթացքին անցած են տոհմ, ցեղ, ազգ եւ …

Read More »

12 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

12 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ Քաղաքական գործընթացի [քգ] բնութագիրը ՔՀ-երու մէջ տեղի ունեցող փոփոխութիւններու բնութագրման համար կարեւոր է իմանալ նաեւ քաղաքական գործընթաց [քգ] կաթեկորիան [հասկացութիւնը]: ՔԳ կը նշանակէ՝ քաղաքական համակարգի կազմաւորման, գործընթացի եւ այլ քաղաքական համակարգերու հետ անոր յարաբերութիւններու ընթացքին քաղաքական ենթականերու կողմէ կատարուող գործողութիւններու ամբողջութիւնը: Քաղաքական գործողութիւնները կ՛ընդգրկեն քաղաքական ենթակաները, քաղաքական …

Read More »

11 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹ

11 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹ Քաղաքական մշակոյթ հասկացութիւնը եւ բովանդակութիւնը Մշակոյթ հասկացութիւնը բազմանշանակ է  եւ կ՛ընդգրկէ մարդկային կեանքի բոլոր բնագաւառները, առ այդ, գոյութիւն ունի ինչպէս հոգեւոր մշակոյթ, տնտեսական մշակոյթ, իրաւական մշակոյթ, կառավարման մշակոյթ եւայլ հասկացութիւնները, այնպէս ալ քաղաքական մշակոյթ հասկացութիւնը: Քաղաքական մշակոյթ [քմ], որպէս հասարակական երեւոյթ, գոյութիւն ունեցած է շատ աւելի առաջ, …

Read More »

ՍՈՎՈՐՈՒԹԵԱՆ ԲՆՈՅԹԸ

ՍՈՎՈՐՈՒԹԵԱՆ ԲՆՈՅԹԸ Ի՞նչ է Սովորութիւնը Սովորութիւնը կարելի է բացատրել ուղեղային եւ ջղային նիւթին ընդհանուր կերպով նիւթ ըսուած բանին հետ հասարակաց ունեցած անգործութեան յատկութեամբ:Ասիկա ենթադրութիւն մըն է,վարկած մը. Բացատրութիւն Ոեւէ նիւթի կտոր մը ինքնին իր արտաքին վիճակը չի փոխեր, եթէ կայուն վիճակի մէջ է ՝ յաւիտեան կայուն պիտի մնայ եթէ դուրսէն …

Read More »

ԿՐԷԿՈՐԻ ՍԹԱՆԹՈՆԻ «ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՈՒԹԸ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆՆԵՐԸ»

«Ցեղասպանութիւն կը նկատուի հետեւեալ արարքներէն որեւէ մէկը, որ կը գործադրուի նպատակ ունենալով ամբողջապէս կամ մասամբ քանդելու ազգային, էթնիք, ցեղային կամ կրոնական հաւաքականութիւն մը: Արարքներն են՝ հաւաքականութեան անդամներու սպանութիւնը, անոնց պատճառել մարմնային եւ հոգեկան ծանր վնասներ, դիտաւորեալ ձեւով ազդել հաւաքականութեան կեանքի պայմաններուն վրայ, ի նպաստ անոր ամբողջական կամ մասնակի Ֆիզիքական ոչնչացման, …

Read More »

ՀԱՅՈՑ ԶՐԱՀԸ

ՀԱՅՈՑ ԶՐԱՀԸ   «Յիշէ զանոնք, որ գերեզմանին մէջ ննջելով սուրն իրենց գլխուն ներքեւը դրին: Քաջաց բարձն է սուրը»: Գարեգին Նժդեհ   Մահուան յաղթող Դումաններ, թշնամիին աչքին փուշեր, անարդարութեան մէջքը կտրող դանակներ, մեր ազգին մէկական սուրբեր: Այս բոլորին եւ տակաւին շատ յատկանիշերու տէր են մեր ֆետայիները: Անոնք ռազմագիտական ձիրքերու կողքին եղած …

Read More »

ԼԱՒԱԳՈՅՆ ԸՆԿԵՐԸ

ԼԱՒԱԳՈՅՆ ԸՆԿԵՐԸ Ուսանողական էջը, յետ այսու, իր յօդուածներուն կողքին պիտի աւելցնէ «Լաւագոյն Ընկերը» սիւնակը: Սիւնակին մէջ ուսանողներ պիտի ներկայացնեն զանազան գիրքեր, զանոնք ընթերցասէր հանրութեան ներկայացնելու նպատակաւ: Յոյսով ենք, որ մեր շարքը պատճառ կը դառնայ գրադարաններու մէջ կուտակուած գիրքերուն վրայի փոշիէն մաս մը մաքրելու:   Մովսէս Խորենացիի « Հայոց Պատմութիւն »ը …

Read More »

«ՔԱՂԱՔԱԿԻՐԹ» ՆՈՐ ՎԱՐՔԱԳԻԾԸ

«ՔԱՂԱՔԱԿԻՐԹ» ՆՈՐ ՎԱՐՔԱԳԻԾԸ Գարօլին Մսրիէ-Սերոբեան Հայկական Ցեղասպանութիւնը հերքելուԹուրքիոյ թափած ճիգերունորպէս շարունակութիւն, թրքական «Հուրրիէթ» թերթինմէջ հրատարակուած է «քաղաքակիրթ» վարքագիծ մը, որ կը բացատրէ Թուրքիո պետականներ կայացուցիչներուն եւ դեսպանատուներու պաշտօնեաներուն մեր Ցեղասպանութեան իրականութեան հակադարձելու նոր ռազմավարութիւնը: Ըստ BBC-ի Ռուսական մասնաճիւղին, վարքագիծը պատրաստած է Թուրքիոյ Արտաքին Գործոց Նախարարութիւնըուիրմէջ կը պարունակէ Հայկական Ցեղասպանութիւնը հարցական …

Read More »

ՉԷ ԳԷՎԱՐԱՅԻ ՖՕՔՕԻ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆԸ

 Չէ Գէվարայի Ֆօքօի Տեսութիւնը Լատին Ամերիկայի յեղափոխութեան մեծ հերոս Էոնէսթօ Չէ Գէվարան ծնած է 1928-ին, Արգենթինա՝ Բոլիվիայի սահմանին մօտիկ շրջան մը: Մասնագիտութեամբ բժիշկ, Գէվարան եղած է նաեւ հասարակագէտ, տնտեսագէտ, քաղաքականագէտ ու մանաւանդ Կէրիլլական (արձակազէն) կռուի տեսաբան-մասնագէտ: Չէ Գէվարան ղեկավար մասնակցութիւն ունեցած է Քուպայի յեղափոխութեան մէջ: 1956-ին Դեկտեմբերին յեղափոխական 80 հոգինոց …

Read More »

ՉԷ ԳԷՎԱՐԱՅԻ ՖՕՔՕԻ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆԸ

 Չէ Գէվարայի Ֆօքօի Տեսութիւնը Լատին Ամերիկայի յեղափոխութեան մեծ հերոս Էոնէսթօ Չէ Գէվարան ծնած է 1928-ին, Արգենթինա՝ Բոլիվիայի սահմանին մօտիկ շրջան մը: Մասնագիտութեամբ բժիշկ, Գէվարան եղած է նաեւ հասարակագէտ, տնտեսագէտ, քաղաքականագէտ ու մանաւանդ Կէրիլլական (արձակազէն) կռուի տեսաբան-մասնագէտ: Չէ Գէվարան ղեկավար մասնակցութիւն ունեցած է Քուպայի յեղափոխութեան մէջ: 1956-ին Դեկտեմբերին յեղափոխական 80 հոգինոց …

Read More »

10 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼԻՏԵՐՈՒԹԻՒՆ [առաջնորդութիւն]

10 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼԻՏԵՐՈՒԹԻՒՆ [առաջնորդութիւն] Քաղաքական առաջնորդութեան հիմնահարցը Քաղաքական առաջնորդութեան հիմնահարցը բազմակողմ երեւոյթ է, որովհետեւ անով կը զբաղին քաղաքագիտութիւնը, քաղաքական հասարակագիտութիւնը եւ քաղաքական հոգեբանութիւնը: Եթէ  քաղաքագիտութեան համար կարեւոր է պարզաբանել թէ որո՞ւ կարելի է համարել քաղաքական առաջնորդ, ի՞նչ են անոր պարտականութիւնները, ինչպիսի՞ դեր պէտք է ան խաղայ հասարակութեան զարգացման համար, եւայլն, …

Read More »

9 ՄԱՐԴԸ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

9 ՄԱՐԴԸ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ Մարդը որպէս քաղաքական գործունէութեան ենթակայ Քաղաքականութեան մէջ մարդու դերի մասին, պատմութեան ընթացքին ձեւաւորուած են երկու ուղղութիւններ՝ ա.-Առաջին ուղղութիւնը քաղաքականութեան գործընթացը կապած է էլիտարի՝ ազնուախաւի հետ: բ.-Երկրորդ ուղղութիւնը նսեմացուցած է անհատի դերը քաղաքականութեան մէջ: Յամենայնդէպս, մեր թուարկութեան սկիզբները, մարդն անուանած են քաղաքական էակ, միջին դարերուն՝ կրօնական էակ, …

Read More »

8 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐ [վարչաձեւեր-վարչակարգեր]

8 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐ [վարչաձեւեր-վարչակարգեր] Քաղաքական վարչակարգի էութիւնը Քաղաքական վարչակարգը միջոցներու եւ մեթոտներու ամբողջութիւն է, որոնց օգնութեամբ կ՛իրականացուի քաղաքական եւ պետական իշխանութիւնը: Քաղաքական վարչակարգը կը ստեղծուի հասարակական եւ քաղաքական համակարգերու առկայութեամբ, որոշակի պայմաններու տակ, ինչպիսիք են՝ կառավարող քաղաքական վերնախաւի կողմէ առաջադրուած խնդիրները, նպատակներն ու անոնց իրագործման եղանակները, հասարակական ուժերու յարաբերակցութիւնը, երկրի …

Read More »

7 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

7 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ Քաղաքական կուսակցութիւններ հասկացութիւնը Մարդկութեան յայտնի են դեռ ճորտատիրական կարգերու օրերուն, շահագործուած դասակարգերու որոշակի կազմակերպուածութեամբ մը տեղի ունեցած  յեղափոխական ելոյթները ընդդէմ ճորտատէրերուն: Կուսակցութիւն [party] անուանումը առաջացած է լատիներէն pars=մաս բառէն, զոր կը նշանակէ մասնագիտական այնպիսի խումբեր, որոնք կը պայքարին իրարու դէմ, իրենց խմբային շահերու պաշտպանութեան նպատակով, ինչպէս Ֆրանսայի …

Read More »

6 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԻՐԱՒԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆ

6 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԻՐԱՒԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆ Քաղացիական հասարակութեան հասկացութիւնը Քաղաքացիական հասարակութիւնը սկսած է ձեւաւորուիլ դեռ համայնական հասարակարգի աշխատանքային բաժանման ժամանակաշրջաններէն, կենսապայմաններու ապահովման եւ հաւաքականութեան պաշտպանուածութեան նպատակներով: Միջին դարերուն ան ձեւակերպուած է միապետութիւններու դէմ ընկճուած դասակարգերու պայքարով: Ֆրանսական յեղափոխութենէն ետք, մեծ շրջադարձ կատարուած է Քաղաքացիական հասարակութեան եւ պետութիւններու փոխյարաբերութիւններուն միջեւ, առ …

Read More »

ԻՆՔՆԱՃԱՆԱՉՈՒՄ 2

ԻՆՔՆԱՃԱՆԱՉՈՒՄ antivirus software comparison Գիտնալ հասկացողութիւնը ունի բազմաթիւ երեսներ, որոնցմէ մէկուն  անդրադառնալովպիտի հասնինք երկրորդի մը: Առաջին տեսակը իրմէջ կը պարունակէ մարդու հոգեկան աշխարհէն դուրս ինկող, արտաքին նիւթեղէն աշխարհի  մաս կազմող երեւոյթները: Օրինակ՝ ուսողութիւնը,  բնական գիտութիւնները եւ կիրարկեալ գիտութիւնները: Այս գիտութիւններու միջոցաւ է, որ մարդիկ ձեռք կը բերեն  ծանօթութիւններ (տեղեկութիւններ) եւ …

Read More »

ԻՆՔՆԱՃԱՆԱՉՈՒՄ

ԻՆՔՆԱՃԱՆԱՉՈՒՄ   1)      Ի՞նչպէս կ՛ուզեմ ըլլալ:   2)      Ի՞նչու պէտք է աւելի լաւ ճանչնամ անձս:     3)      Ինչի՞ պիտի ծառայէ յաւելեալ պրպտումս իմ անձին մասին:     4)      Ուրիշներ կը խօսին իմ մասին, եւ անոնց միջոցաւ կը հասկնամ իմ անձը:     5)      Ի՞նչպէս կրնամ աւելին գիտնալ անձնաւորութեանս եւ …

Read More »

ԱՅՍ ՆՈՐ ՏԱՐԻՆ

ԱՅՍ ՆՈՐ ՏԱՐԻՆ Նոր տարուայ շեմին նոր կoշիկ, նոր տաբատ, նոր հագուստներ կը գնուին, «հինը թափէ որ նորը հագnիս» յաճախ կը լսենք, ու կ՛ընկերանանք կեանքի բնական ընթացքին ու տեղի տալով կ՛ընենք այն ինչ որ նոր է այն ինչ որ գեղեցիկ, այն ինչ որ աւելի հաճելի, ու վերջապէս տարբեր նուէրներ գնելով …

Read More »

«Օ՜ֆֆֆե եղեր

«Օ՜ֆֆֆե եղեր Այս «սիրելիե արտայայտութիւնը, որ օրական կարելի 10 անգամէն աւելի կը լսենք, առաջնորդեց ինծի կատարելու որոնում մը մեր ազգին կողմէ այս բառին գործածութեան շուրջ: Ա՜խխ Պր.Մեսրոպ, Դուն որ մեզի շնորհեցիր 36 աննման տառեր, տառեր որոնց մէջ ոչ պարապ կլոր «Օեն կար ոչալ  շւարած «Ֆեն.չկար որովհետեւ այն ատեն հայը պարզապէս …

Read More »

ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԷՋ

ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԷՋ Առաջին Վարագոյր «Թատերական ներկայացումին 90 տոկոսը հանդիսատեսն է»…խօսք մը, որ լսած եմ տարիներ առաջ եւ երկար մտորումներու պատճառ դարձած է: Ներկայացումին մեծ մասը ո՛չ բեմադրիչն է, ո՛չ բնաբանն է եւ ոչ ալ դերասանները, այլ՝ հանդիսատե՛սը, որուն համար կ՛աշխատին բոլորը: Հանդիսատեսը առաջին ուվերջինդատողն է ներկայացումի մը, խիստժիւրինու դատաւորը: Ահա …

Read More »