Recent Posts

Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան Չորս Կառավարութիւնները

Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան Չորս Կառավարութիւնները Հայաստանի առաջին հաարապետութեան շրջանին իրարու յաջորդած չորս դահլիճներ:         ա.-1918 Մայիսի վերջէն մինչեւ 1919 Մարտ՝ Յովհաննէս Քաջազնունիի դահլիճը: Այս շրջանը պետական – կազմակերպչական շրջան է:           բ.-1919 Մարտէն մինչեւ 1920 Մայիս 5 Ալեքսանդր Խատիսեանի դահլիճ: Այս շրջանը քաղաքացիական …

Read More »