Home / admin (page 12)

admin

ՏԵԱՌԸՆԴԱՌԱՋ

ՏԵԱՌԸՆԴԱՌԱՋ Հայկական ժողովրդական հնագոյն տօներէն մէկն է Տէրն տէզը կամ  տըրն տէսը: Եկեղեցին տօնը կապած է քառասնօրեայ մանուկ Քրիստոսը տաճարին ընծայելու տօնին, ուր մարգարէութեան համաձայն Քրիստոսին պիտի ընդունէր Սիմէոն ծերունին, որուն խոստացուած էր հոգին չաւանդել մինչեւ Փրկիչը տեսնելը: Մեր բոլոր քրիստոնէական տօները առաւել կամ նուազ չափով կը կրեն ազդեցութիւնը հեթանոսական …

Read More »

ՀՐԱՅՐ ԴԺՈԽՔ

ՀՐԱՅՐ ԴԺՈԽՔ Ժողովուրդի ծոցէն ելած, ժողովուրդին մէջ սնած եւ իմաստաւորուած, իր ամբողջ կեանքը ժողովուրդին նուիրած յեղափոխական բացառիկ տիպար է Հրայր Դժոխքը: Հրայր Դժոխք, բուն անունով՝ Արմենակ Ղազարեան, ծնած է Սասունի Խուլբ գաւառի Ահարոնք գիւղը, 1866ին: Ինք տակաւին մանուկ էր, երբ ընտանիքով կը փոխադրուին Մշոյ դաշտի Ղըզըլաղաճ գիւղը: Հայրը ուսումնասէր քահանայ …

Read More »

ԳԼԽԱՑԱՒ

ԳԼԽԱՑԱՒ urticaria treatment Գլխացաւը բժշկական այցելութիւններուն ամէնէն յաճախակի դրդապատճառն է: Ան կը պատահի որեւէ տարիքի, առանց խտրութեան՝ գոյնի եւ սեռի: Գլխացաւը ինքնին հիւանդութիւն մը չէ. ան դրսեւորումներ է զանազան հիւանդութիւններու, ինչպէս նաեւ մեր մարմնի զանազան հիւսուածքներու եւ օրկաններու անբնական աշխատանքին: Գլխացաւը նկարագրուած է զանազան ձեւերով եւ զանազան անուանումներով: 1-Ճնշումի գլխացաւ.- …

Read More »

Հ.Յ.ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԾՆՈՒՆԴԸ. ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՐԻՆԵՐԸ. ՂԵԿԱՎԱՐ ԴԷՄՔԵՐԸ

Հ.Յ.ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԾՆՈՒՆԴԸ. ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՐԻՆԵՐԸ. ՂԵԿԱՎԱՐ ԴԷՄՔԵՐԸ Ա.Հ.Յ.Դ.-ի ծնունդը -1890 1890-ական թուականներու եռուզերը Թի‎ֆլիսի մէջ Շարժում դէպի գաւառներ Ծնունդ Հ.Յ.Դ.-ի Մուտք Հնչակեան կուսակցութեան Հ.Յ.Դ.-էն ներս (քանի մը շաբաթ միայն) Կուկունեանի արշաւանքը Բ.Առաջին Տարիները Գործունէութիւն Թուրքիոյ եւ Պասկաստանի մէջ Հ.Յ.Դ.-ի առաջին գործարանի հիմումը Քաղաքական գործունէութիւն եւ մամուլ (թռուցիկ թերթերով) Հ.Յ.Դ.-ի մանիֆեստը 1890 …

Read More »

Հ.Յ.ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԿԱՌՈՅՑԻ ՀՈԼՈՎՈՅԹԸ

Հ.Յ.ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԿԱՌՈՅՑԻ ՀՈԼՈՎՈՅԹԸ Ներածական Մեր յեղափոխական-ազատագրական շարժումը ստեղծող դէմքերէն անդին, պէտք է միշտ յիշել այն ժողովներն ու կազմակերպական մարմինները, որոնք կազմեցին դաշնակցութեան ենթակառոյցը: Արագ ձեւով պիտի ներկայացնենք այդ կազմակերպական կառոյցը իր պատմական հոլովոյթին ընդմէջէն: Սակայն փաստաթուղթերու մեծ մասը չէ հրատարակուած տակաւին եւ կամ գոյութիւն չունի, մանաւանդ մեր կուսակցութեան սկզբնական …

Read More »

ՓՈՔՐԱԾԱՒԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

ՓՈՔՐԱԾԱՒԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹԻՒՆ Սահմանում Փոքրածաւալ տնտեսութիւնը տնտեսագիտութեան այն ճիւղն է, որ կը քննէ թէ ինչպէս անհատներ, տանտէրներ եւ հաստատութիւններ կը ճշդեն նիւթական չափաւոր աղբիւրներու գործածութիւնը առեւտուրի շուկաներուն մէջ: Այս մասնագիտութիւնը կը քննէ որոշումներու ու վարուելակերպի ազդեցութիւնը պահանջարկին ու առաջարկին վրայ, որոնք իրենց կարգին կ՛ազդեն գիներուն վրայ ու կ՛ազդուին անոնցմէ: Փոքրածաւալ տնտեսութիւնը …

Read More »

ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆ ԲԱՑԱՐՁԱԿ ԸՄԲՌՆՈՒՄԸ

ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆ ԲԱՑԱՐՁԱԿ ԸՄԲՌՆՈՒՄԸ             Ազատութիւն եւ ազատագրութիւն արտայայտութիւնները յաճախակի կրկնութեամբ հասարակ մակերեսայնութեան մը մէջ ինկած են: Ժամանակաւոր բաւարարութիւններ եւ կացութիւններ ազատականութեան անունին տակ, մարդոց նայուածքներու հիմնական արժանիքներէն վրիպած են երբեմն, հիմնուելով այն սահմանումին վրայ թէ ազատութիւնը կամովին ինքզինք հարազատ կացութեան մը ենթարկելու կարելիութիւնն է: Իրողութիւնը այն է, որ ենթակայական անհրաժեշտութիւնն …

Read More »

ՑՆՈՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՎԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՑՆՈՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՎԱՐՈՒԹԻՒՆ computer repair softwareԸնկերվարութեան հնագոյն պատկերացումը կը նկատենք հին Յունական առասպելներու մէջ, ի մասնաւորի Պղատոնի մօտ: Առաջին անգամ ընկերվարութեան մասին, այսինքն, համայնական սեփականութեան մասին կը խօսի Անգլիացի Թոմաս Մօրը (1473-1535) իր «Ուտոպիա» գործին մէջ: Անոր կը յաջորդէ Թոմասօ Քամբանէլա, իր «Արեւի Քաղաք» գործով (1568-1639) կը ներկայանայ իրաւազրկուածներու որպէս պաշտպան: …

Read More »

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ 20ՐԴ ԴԱՐՈՒ ՍԿԻԶԲԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ 20ՐԴ ԴԱՐՈՒ ՍԿԻԶԲԸ Արեւմտեան Հայաստանը 20րդ Դարու Սկիզբը 1-Ազատագրական շարժումներու ծաւալումը Առաքելոց վանքի կռիւը.- 1890ական թթ. սուլթան Ապտուլ Համիտ Բ.ի կազմակերպած հայերու զանգուածային ջարդերէն ետք կը թուէր, թէ արեւմտահայութիւնը ի վիճակը չէ դիմադրել օսմանեան բռնապետութիւնը եւ համակերպուած էր իր դրութեան հետ: Սակայն արեւմտահայութիւնը չէր լքած ազատագրելու գաղափարը: Երկիւղելով նոր …

Read More »

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ 19ՐԴ ԴԱՐՈՒ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍՈՒՆ

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ 19ՐԴ ԴԱՐՈՒ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍՈՒՆ 1-Տեղաշարժերը գիւղատնտեսութեան մէջ Գիւղացիական բարեփոխումները.- Ակնառու դարձած էր ճորտատիրական Ռուսիոյ յետամնացութիւնը: Գահ բարձրացած Ալեքսանդր Բ. կայսեր մթնոլորտ նախապատրաստեց եւ 1861 թ. Փետրուար 16ի մանի‎ֆեստով վերացուց ճորտատիրութիւնը: Գիւղացին ճորտութենէն ազատելու ցարական մանի‎ֆեստը  մեծապէս նպաստեց երկրին մէջ կատարուած վարչական, դատական եւ զինուորական բարեփոխումներու աշխատանքին: Ցարական կառավարութիւնը …

Read More »