Home / admin (page 18)

admin

ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԼԻՆԵԼԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ ԿԱՄ ՇԱՐԺԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ (5)

ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ writing an expository essay ԼԻՆԵԼԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ ԿԱՄ ՇԱՐԺԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ (5)   Հերակլիտեան վարդապետութիւն       Heraclitus Ինչ որ կը յատկանշէ Հերակլիտեան իմաստասիրութիւնը՝ զօրաւոր զգացումն է իրականութեան շարժո’ւմ, լինելութի’ւն ըլլալուն: Իրականութիւնը էապէս շարժուն, ,տեւող,եղող անցող բան մըն է, իրերու հոսունութիւն մը (Ecoulement des choses ): Կեանքը միշտ ըլլալու եւ անցնելու վրայ է. օրերը …

Read More »

ՃԷՅՄՍ ԲՐԱՅՍ «ԿԱՊՈՅՏ ԳԻՐՔ»

Ծիծեռնակաբերդի յիշատակի պատի պահոցներուն մէջ յաւերժական հանգիստ գտած տասնմէկ երեւելիներու մէջ իր ուրոյն տեղը ունի Ճէյմս Բրայսը: 1838ին Իրլանտայի Պել‎ֆաստ քաղաքին մէջ ծնած շոտլանտական ծագումով անգլիացի Ճէյմս Բրայսը, եղած է իր ժամանակուան ճանչցուած գործիչներէն մէկը, իրաւաբան եւ պատմաբան, անգլիական խորհրդարանի անդամ, դիւանապետ, դեսպան ԱՄՆ-ի մէջ, փոխնախարար եւ նախարար, արժանացած է …

Read More »

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉԻ ՍԱՐՔԵՐՈՒ ԵՒ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԱՅԵՐԷՆ ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉԻ ՍԱՐՔԵՐՈՒ ԵՒ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԱՅԵՐԷՆ ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ   Activ Window –                      գործօն պահապան Backs Lash –                           հակաշեղագիծ Bytes –                                     Ութնեակներ CD Recorder –                                    ՍԻ. ՏԻ. արձանագրիչ սարք Chat –                                      մտերմական խօսակցութիւն (համացանցի միջոցով) Click, to Click –                     չխկոց, չխրկել Compact Disc (C.D) –             ՍԻ.ՏԻ. ամփոփ սկաւարակ, խտասալիք …

Read More »

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ Համակարգիչը ելեկդրոնիկ սարք մըն է, որ շատ դժուար գործեր կը կատարէ ուղեղէն շատ աւելի արագ: Ան օժտուած է յիշողութեամբ մը, առանց որուն՝ միայն պարզ հաշուիչ մեքենայի մը դերը կրնար կատարել: Այսօրուան համակարգիչները օժտուած են թրանզիսթորներով եւ ելեկտրոնիկ մանրացանցներով: Ունին ելքի սարք մը (պաստարիկ), կեդրոնական համավարիչ մը (կարեւորագոյն մասը) եւ …

Read More »

ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԵՂԷԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԸ (4)

ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԵՂԷԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԸ (4) ՔՍԵՆՈՓԱՆ Xenophanes Քսենոփան առաջին խորհողն է որ կը ծառանայ յոյն Սիթէներու բազմաստուածութեան դէմ: Այն աստուածները, որոնք կը պաշտուին, բուն իսկ աստուած չեն:  Անոնք թէ' իրենց երեւակայուած կերպարանքով եւ թէ' ալ իրենց գործելու եղանակով մարդիկ են. ուրեմն  մարդիկ երեւակայած են զանոնք: Բուն աստուածը այդ մարդկային կերպարանքով, …

Read More »

ԱՌԱՋԻՆ ԲՆԱԶԱՆՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ (3)

ԱՌԱՋԻՆ ԲՆԱԶԱՆՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 5 mg daily cialis (3) Եթէ  Զ. դարուն փիլիսոփաները տիեզերքի ֆիզի'ք բացատրութիւնը կը փնտռէին, Ե. դարու սկիզբը կը գտնենք, աւելի ընդարձակ շրջանի մը վրայ, իմաստասիրական դպրոցներ, որոնք այս առաջին բնագիտութիւնէն կ՝անցնին աւելի խոր, բնազանցական հարցերու: Այդ դպրոցները կը դասաւորուին ըստ իրենց  հայեցողութեան կեդրոնական առարկայ եղող հարցին եւ ըստ …

Read More »

ԱՌԱՋԻՆ ԲՆԱԳԷՏՆԵՐ (2)

ԱՌԱՋԻՆ ԲՆԱԳԷՏՆԵՐ (2) Ն.ք. Զ դարուն Յոնիական եւ մեծ Յունաստանի մէջ  կը գտնենք  յունական փիլիսոփայական ամենահին գիտուններու մտածումները, այդ դէմքերը կը գտնենք մէլիտայի մէջ, որոնք Արիստոտէլ կոչած է «Առաջին բնագէտներ», որովհետեւ իրենց հայեցողութեան առարկան բնութիւնն է: Կ՛ուզեն բնութիւնը հասկնալ, բնութեան էական նիւթը փնտռել: Երեք դէմքեր են այդ բնագէտները, իրարու աշակերտ, …

Read More »

ՆԱԽԱՍՈԿՐԱՏԵԱՆ ՇՐՋԱՆ (1)

ՆԱԽԱՍՈԿՐԱՏԵԱՆ  ՇՐՋԱՆ (1) Յունական իմաստասիրութեան  ծագումը Յունական  իմաստասիրութեան ծագումը երկար ատեն Արեւելքի մէջ դրուած է, Հնդկաստանէն, Պարսկաստանէն, եւ մանաւանդ Ասորեստանէն քուրմերու աստղաբաշխական գաղափարները կամաց-կամաց անցած ըլլան դէպի Արեւմուտք եւ Յոյներուն մէջ յառաջ բերած իմաստասիրութեան ըմբռնում մը: Բայց ասիկա մտածելու կերպի մը արդիւնք է թէ, ամէն բան Արեւելքէն կու գայ -«Լոյսը՝ …

Read More »

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ   Քաղաքական Աստիճաններ   Կայսր – Emperor, cesar Կայսրուհի – Empress Ցար – Czar, Tsar, Tzar Ցարուհի – Czaritsa Թագաւոր – King Թագուհի – Queen Միապէտ – Monarch Փոխարքայ – Viceroy Վեհապետ – Sovereign Իշխան – Ptince Իշխանուհի – Prencess Դուքս – Duke Դքսուհի – Duchess …

Read More »

ԲԵՆԵԴԻԿՏՈՍ 15

fat loss program for men ՀԱՅԸ՝ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ՀՈԲ ԵՐԱՆԵԼԻՆ Վերջերս կաթոլիկ եկեղեցին ունեցաւ նոր հովուապետ: Հակառակ սպասուածի, պապ ընտրուելով, կարտինալ Յոզէ‎ֆ Ռայտցինգերը ընդունեց ոչ թէ իր մեծ նախորդի Յովհաննէս-Պօղոս անունը, այլ կոչուեցաւ Բենեդիկտոս 16: Կաթոլիկ եկեղեցւոյ մէջ պապի անուանակոչութիւնը խորհուրդ ունի. այդ կը նշանակէ, որ նորընծան իրեն կը համարէ այն …

Read More »