Home / admin (page 20)

admin

ՍՈՎՈՐՈՒԹԵԱՆ ԲՆՈՅԹԸ (1)

  common application essays ՍՈՎՈՐՈՒԹԵԱՆ ԲՆՈՅԹԸ Ինչ է Սովորութիւնը ? Սովորութիւնը կարելի է բացատրել ուղեղային եւ ջղային նիւթին ընդհանուր կերպով նիւթ ըսուած բանին հետ հասարակաց ունեցած անգործութեան յատկութեամբ: Ասիկա ենթադրութիւն մըն է,վարկած մը. Բացատրութիւն Ոեւէ նիւթի կտոր մը ինքնին իր արտաքին վիճակը չի փոխեր, եթէ կայուն վիճակի մէջ է ՝ …

Read More »

ԱՐԺԷՔԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԺԷՔՆԵՐՈՒ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ

ԱՐԺԷՔԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ essay on love ԱՐԺԷՔՆԵՐՈՒ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ   Արժէքներու իմաստասիրութիւնը քննութիւն է մարդուն իր գործերուն եւ շատ անգամ բնութեան մէջ գտած եւ իր կողմէ ստանձնուած արժէքներուն, անոնց պատճառն ու իր կողմէ արդարացումին: Կապրինք տիեզերքի մը մէջ որ մեզի համար չէզոք չէ,այլ ան կը ներկայացնէ քաշողութիւններ,այսինքն տիեզերքի մէջ մեր գտած էակներէն եւ իրերէն, …

Read More »

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐ reliable essay writing service [վարչաձեւեր-վարչակարգեր] Քաղաքական վարչակարգի էութիւնը Քաղաքական վարչակարգը միջոցներու եւ մեթոտներու ամբողջութիւն է, որոնց օգնութեամբ կ՛իրականացուի քաղաքական եւ պետական իշխանութիւնը: Քաղաքական վարչակարգը կը ստեղծուի հասարակական եւ քաղաքական համակարգերու առկայութեամբ, որոշակի պայմաններու տակ, ինչպիսիք են՝ կառավարող քաղաքական վերնախաւի կողմէ առաջադրուած խնդիրները, նպատակներն ու անոնց իրագործման եղանակները, հասարակական …

Read More »

ՅՈՒՆԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹԵԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ

 ՅՈՒՆԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹԵԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ             Քաղաքական հարցերու քննարկումը Աթենացիներուն համար հանրայայտ իրականութիւն է: Հանրային մտահոգութիւնները եւ հասարակական գործերու ընթացքը իրենց հետաքրքրութեան գլխաւոր առանցքը կը կազմէին: Բերանացի քննարկումներն ու վէճերը եղած են իրենց խորհրդածութեանց գլխաւոր եղանակը: Զիրենք շրջապատող խնդինրները առհասարակ եղած են բազմազան եւ բազմատեսակ: Յունական աշխարհի ողջ տարածքին գոյութիւն ունեցած …

Read More »

Ռատիօ

This text will be replaced. Streaming solutions by Server Room – Shoutcast hosting, Flash Streaming it resume writing services  

Read More »

ԽԱՆԱՍՈՐԻ ԱՐՇԱՒԱՆՔԸ 25 ՅՈՒԼԻՍ 1897.

25 ՅՈՒԼԻՍ 1897. ԽԱՆԱՍՈՐԻ ԱՐՇԱՒԱՆՔԸ ՇՏԿԵՑ ՀԱՅՈՒՆ ՄԷՋՔԸ 25  Յու­լիս  1897. Յու­լիս 25ը շա­տոնց նուա­ճած է իր բա­ցա­ռիկ տե­ղը հայ ժո­ղո­վուր­դի հե­րո­սա­կան խո­յան­քը մարմ­նա­ւո­րած ան­մո­ռա­նա­լի եւ յա­ւէտ պաշ­տե­լի թուա­կան­նե­րու շար­քին: 114 տա­րի առաջ, Յու­լի­սի այս օրը, Դաշ­նակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պած ֆե­տա­յա­կան մե­ծա­թիւ ար­շա­ւա­խում­բը պատ­մու­թիւն կեր­տեց հա­յոց հո­ղին վրայ: 24-էն 25 Յու­լի­սի լուս­ցող …

Read More »

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԵԼՈՒ ԱՐՈՒԵՍՏԸ

    Կիրակի 8 Մայիս 2011-ի առաւօտեան ՍՈՒՐԻՈՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿը, կազմակերպեց «ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԵԼՈՒ  ԱՐՈՒԵՍՏԸ» թեմայով ՍԵՄԻՆԱՐ£ Սեմինարին ներկայացուեցան դասախօսութիւններ հետեւեալ նիւթերով՝ 10.20 Ա.Դասախօսութիւն ա.-Ի՞նչ է դաստիարակութեան արուեստը բ.-Ազգային դաստիարակութիւն Դասախօս՝ Պրն.Յակոբ Քիլէճեան         11.00 Հարցադրումներ մատուցուած նիւթին առնչութեամբ 11.20 Բ.Դասախօսութիւն Աւանդական եւ արդի դաստիարակութիւն Դասախօս՝ Տիկին Այտա Մինասեան …

Read More »

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԵԼՈՒ ԱՐՈՒԵՍՏԸ

    Կիրակի 8 Մայիս 2011-ի առաւօտեան ՍՈՒՐԻՈՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿը, կազմակերպեց «ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԵԼՈՒ  ԱՐՈՒԵՍՏԸ» թեմայով ՍԵՄԻՆԱՐ£ Սեմինարին ներկայացուեցան դասախօսութիւններ հետեւեալ նիւթերով՝ 10.20 Ա.Դասախօսութիւն ա.-Ի՞նչ է դաստիարակութեան արուեստը բ.-Ազգային դաստիարակութիւն Դասախօս՝ Պրն.Յակոբ Քիլէճեան         11.00 Հարցադրումներ մատուցուած նիւթին առնչութեամբ 11.20 Բ.Դասախօսութիւն Աւանդական եւ արդի դաստիարակութիւն Դասախօս՝ Տիկին Այտա Մինասեան …

Read More »