Home / talar (page 2)

talar

ԱՌԱՋՆԱՐՀԵՐԹՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՀԵՏԵՒՈՂԱԿԱՆ ՄՕՏԵՑՈՒՄ

    ԱՌԱՋՆԱՐՀԵՐԹՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՀԵՏԵՒՈՂԱԿԱՆ ՄՕՏԵՑՈՒՄ               Առաջնահերթութիւնը այստեղ կը նշանակէ ճիշդ գործը ճիշդ ձեւով կատարել, սկսելով անհրաժեշտէն, որ նպաստ մը պիտի հանդիսանայ անհատին՝ դիւրացնելով հիւանդանոցային բուժումը:             Որոշ պարագաներուն ի՞նչ կարելի է ընել եւ ի՞նչ պէտք է ընել կը տարբերի իրարմէ: Առաջին Բուժ-Օգնողին, ո՞րն է առաջնահերթը, որոշում կայացնելու …

Read More »

OMEGA 3 / OMEGA 6

OMEGA 3 / OMEGA 6 ՃԱՐՊԱԹԹՈՒՆԵՐ (الأحماض الدهنية)                  ՕՄԷԿԱ 3 եւ 6-ը իւղերու տեսակներեն, որոնք շատ կարեւոր ներգործութիւնունուն մարդկային բջիջներուն վրայ: Մարդկային մարմինը կը բաղկանայ միլիոնաւոր բջիջներէ, որոնց բաղկացուցիչ տարրերէն  են՝ կորիզը եւ պատեանը,  բջիջին պատեան ըմեծդերուն մարդու առողջութեան վրայ, անոր գլխաւոր եւ առաջին գործը բջիջին պաշտպանութիւնն է, …

Read More »

ԽԱՆԱՍՈՐԻ ԱՐՇԱՒԱՆՔԸ 25 ՅՈՒԼԻՍ 1897.

25 ՅՈՒԼԻՍ 1897. ԽԱՆԱՍՈՐԻ ԱՐՇԱՒԱՆՔԸ ՇՏԿԵՑ ՀԱՅՈՒՆ ՄԷՋՔԸ 25  Յու­լիս  1897. Յու­լիս 25ը շա­տոնց նուա­ճած է իր բա­ցա­ռիկ տե­ղը հայ ժո­ղո­վուր­դի հե­րո­սա­կան խո­յան­քը մարմ­նա­ւո­րած ան­մո­ռա­նա­լի եւ յա­ւէտ պաշ­տե­լի թուա­կան­նե­րու շար­քին: 114 տա­րի առաջ, Յու­լի­սի այս օրը, Դաշ­նակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պած ֆե­տա­յա­կան մե­ծա­թիւ ար­շա­ւա­խում­բը պատ­մու­թիւն կեր­տեց հա­յոց հո­ղին վրայ: 24-էն 25 Յու­լի­սի լուս­ցող …

Read More »

ԼԻԶՊՈՆԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՆԵՐԸ

ՅԻՇԵԼՈՎ ԼԻԶՊՈՆԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՆԵՐԸ 27 Յուլիս 1983. Լիզպոնի Հինգին գերագոյն զոհաբերութիւնը Հայ Դատի պայքարին 27 Յու­լի­սը, 1983 թուա­կա­նին, մե­ծա­խոր­հուրդ դար­ձա­կէտ մը ար­ձա­նագ­րեց հայ ժո­ղո­վուր­դի կեան­քին ու պատ­մու­թեան մէջ: Յու­լի­սի այս օրը, 28 տա­րի առաջ, Լիզ­պո­նի մէջ, թր­քա­կան դես­պա­նու­թեան հա­մա­լիր շէն­քը արիւ­նա­լի թա­տե­րա­բե­մը դար­ձաւ հայ­կա­կան իւ­րօ­րի­նակ Ող­ջա­կիզ­ման: Լիզ­պո­նի գե­րա­գոյն զո­հա­բե­րու­թեան գրո­հը իրա­գոր­ծե­ցին …

Read More »

CHERMUG

buy cheap essays a rel=”attachment wp-att-1495″ href=”http://www.ayo2006.com/?attachment_id=1495″>

Read More »

ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ (աստուածներ)

Դիցաբանութիւն narrative descriptive essay (աստուածներ) Դիցաբանութիւնը մարդկութսեան հոգեւոր մշակոյթի մասն է, որ կը ներկայացնէ վաղ շրջանի մարդու աշխարհայեացքը, երեւակայութիւնը, պատկերացումը, բնութեան ու մարդկային ընկերութեան յարաբերութիւններու մասին: Դիցաբանութիւն կը կոչուի նաեւ այն գիտութիւնը, որ կ՛ուսումնասիրէ դիցաբանական առասպելները, անոնց ծագումն ու զարգացումը: Մարդկութեան գիտութեան զարգացման այն շրջանին, երբ տակաւին միախառնուած հանդէս կու …

Read More »

Դասախօսութիւն Նիւթ «Արեւմտահայերէն՝ Տագնապներ Եւ Մարտահրաւէրներ»

Հովանաւորութեամբ Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Շահան Սրբ. Եպս. Սարգիսեանին Կազմակերպութեամբ Ազգային Գրադարանի Յանձնախումբին Դասախօսութիւն Նիւթ «Արեւմտահայերէն՝ Տագնապներ Եւ Մարտահրաւէրներ» persuasive essay on bullying Տեղի կ՛ունենայ Չորեքշաբթի, 15 Յունիս 2011-ին, երեկոյեան ժամը 8.00-ին «Նիկոլ Աղբալեան» սրահին մէջ, Սալիպէ:

Read More »

ՌՈՒԲԻՆԵԱՆ ՀԱՐՍՏՈՒԹԻՒՆ

  ՌՈՒԲԻՆԵԱՆ ՀԱՐՍՏՈՒԹԵԱՆ ՇՐՋԱՆ (1080-1375)   Ա.Հակական Իշխանութեան Յառաջացումը Կիլիկիոյ մէջ -Կիլիկիա- դիրք.-Փոքր Ասիոյ Հարաւ Արեւելեան կամ Միջերկրական ծովու Հիւսիւս Արեւելեան կողմը: -Սահմաններ- Հարաւէն՝ Միջերկրական ծով, Հիւսիսէն եւ Արեւմուտքէն՝ Տաւրոսեան լեռնաշղթան, Արեւելքէն՝ Ամանոսի լեռնաշղթան: -Տարածութիւն- Կիլիկիոյ տարածութիւնն է 39090 քառ Քմ. -Հայերու հոսանքը դէպի Կիլիկիա ԺԱ. դարէն սկսեալ. ԺԱ. դարու …

Read More »

ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԵԱՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԵԱՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆ Պետականութեան Վերականգնումը Թ. դարը եղաւ արաբներուն համար թուլացման եւ տկարացումի դարաշրջան մը: Հայերը անմիջապէս օգտուեցան առիթէն եւ վերականգնեցին իրենց կորսուած պետականութիւնը Թ. դարու երկրորդ կիսուն: 885-ին Բագրատունի իշխան մը՝ Աշոտ, յաջողեցաւ ինքզինք պարտադրել իբրեւ թագաւոր եւ այս ձեւով հիմնեց Բագրատունեաց Հարստութիւնը: Հաւանաբար (ըստ Դրասխանակերտցի պատմագրին) Բագրատունեաց Հայաստանի արեւմտեան …

Read More »

ԱՐՇԱԿՈՒՆԵԱՑ ՀԱՐՍՏՈՒԹԻՒՆ

ԱՐՇԱԿՈՒՆԵԱՑ ՀԱՐՍՏՈՒԹԻՒՆ how to enlarge penis naturally Առաջին դարուն սկիզբը Հայաստանի մէջ տեղի ունեցան քաղաքական, ընկերային եւ տնտեսական կարեւոր փոփոխութիւններ: Քաղաքական գետնի վրայ Հայաստան թեւակոխեց դժուար ժամանակաշրջան մը: Արտաշէսեաններու անկումէն վերջ, անկախութիւնը կորսուեցաւ: Հռոմէական բանակներ կ՛անցնէին Հայաստանէն արշաւելու համար դէպի Արեւելք (ճամբու վրայ երբեմն կը կողոպտէին Հայաստանը): Իսկ Պարթեւները՝ Հռոմէացիներուն …

Read More »