Home / talar (page 5)

talar

13 ԱԶԳԱՅԻՆ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

13 ԱԶԳԱՅԻՆ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ Ազգային քաղաքականութեան սկզբունքները Ազգի բնորոշումը.-Ազգը պատմութեան ընթացքին ձեւաւորուած հասարակական կայուն ընդհանրութիւն է, որ ունի տարածքային, ծագումնային, լեզուական, հոգեկան կերտուածքի իւրայատուկ ընդհանրութիւններ, իսկ հասարակական զարգացման որոշակի մակարդակով՝ ձեռք բերած է նաեւ հասարակադասակարգային, տնտեսաքաղաքական եւ գաղափարական ընդհանրութիւններ: Մարդկային հասարակութիւնները պատմական զարգացման ընթացքին անցած են տոհմ, ցեղ, ազգ եւ …

Read More »

12 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

12 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ Քաղաքական գործընթացի [քգ] բնութագիրը ՔՀ-երու մէջ տեղի ունեցող փոփոխութիւններու բնութագրման համար կարեւոր է իմանալ նաեւ քաղաքական գործընթաց [քգ] կաթեկորիան [հասկացութիւնը]: ՔԳ կը նշանակէ՝ քաղաքական համակարգի կազմաւորման, գործընթացի եւ այլ քաղաքական համակարգերու հետ անոր յարաբերութիւններու ընթացքին քաղաքական ենթականերու կողմէ կատարուող գործողութիւններու ամբողջութիւնը: Քաղաքական գործողութիւնները կ՛ընդգրկեն քաղաքական ենթակաները, քաղաքական …

Read More »

11 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹ

11 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹ Քաղաքական մշակոյթ հասկացութիւնը եւ բովանդակութիւնը Մշակոյթ հասկացութիւնը բազմանշանակ է  եւ կ՛ընդգրկէ մարդկային կեանքի բոլոր բնագաւառները, առ այդ, գոյութիւն ունի ինչպէս հոգեւոր մշակոյթ, տնտեսական մշակոյթ, իրաւական մշակոյթ, կառավարման մշակոյթ եւայլ հասկացութիւնները, այնպէս ալ քաղաքական մշակոյթ հասկացութիւնը: Քաղաքական մշակոյթ [քմ], որպէս հասարակական երեւոյթ, գոյութիւն ունեցած է շատ աւելի առաջ, …

Read More »

ՍՈՎՈՐՈՒԹԵԱՆ ԲՆՈՅԹԸ

ՍՈՎՈՐՈՒԹԵԱՆ ԲՆՈՅԹԸ Ի՞նչ է Սովորութիւնը Սովորութիւնը կարելի է բացատրել ուղեղային եւ ջղային նիւթին ընդհանուր կերպով նիւթ ըսուած բանին հետ հասարակաց ունեցած անգործութեան յատկութեամբ:Ասիկա ենթադրութիւն մըն է,վարկած մը. Բացատրութիւն Ոեւէ նիւթի կտոր մը ինքնին իր արտաքին վիճակը չի փոխեր, եթէ կայուն վիճակի մէջ է ՝ յաւիտեան կայուն պիտի մնայ եթէ դուրսէն …

Read More »

ԿՐԷԿՈՐԻ ՍԹԱՆԹՈՆԻ «ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՈՒԹԸ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆՆԵՐԸ»

«Ցեղասպանութիւն կը նկատուի հետեւեալ արարքներէն որեւէ մէկը, որ կը գործադրուի նպատակ ունենալով ամբողջապէս կամ մասամբ քանդելու ազգային, էթնիք, ցեղային կամ կրոնական հաւաքականութիւն մը: Արարքներն են՝ հաւաքականութեան անդամներու սպանութիւնը, անոնց պատճառել մարմնային եւ հոգեկան ծանր վնասներ, դիտաւորեալ ձեւով ազդել հաւաքականութեան կեանքի պայմաններուն վրայ, ի նպաստ անոր ամբողջական կամ մասնակի Ֆիզիքական ոչնչացման, …

Read More »

ՀԱՅՈՑ ԶՐԱՀԸ

ՀԱՅՈՑ ԶՐԱՀԸ   «Յիշէ զանոնք, որ գերեզմանին մէջ ննջելով սուրն իրենց գլխուն ներքեւը դրին: Քաջաց բարձն է սուրը»: Գարեգին Նժդեհ   Մահուան յաղթող Դումաններ, թշնամիին աչքին փուշեր, անարդարութեան մէջքը կտրող դանակներ, մեր ազգին մէկական սուրբեր: Այս բոլորին եւ տակաւին շատ յատկանիշերու տէր են մեր ֆետայիները: Անոնք ռազմագիտական ձիրքերու կողքին եղած …

Read More »

ԼԱՒԱԳՈՅՆ ԸՆԿԵՐԸ

ԼԱՒԱԳՈՅՆ ԸՆԿԵՐԸ Ուսանողական էջը, յետ այսու, իր յօդուածներուն կողքին պիտի աւելցնէ «Լաւագոյն Ընկերը» սիւնակը: Սիւնակին մէջ ուսանողներ պիտի ներկայացնեն զանազան գիրքեր, զանոնք ընթերցասէր հանրութեան ներկայացնելու նպատակաւ: Յոյսով ենք, որ մեր շարքը պատճառ կը դառնայ գրադարաններու մէջ կուտակուած գիրքերուն վրայի փոշիէն մաս մը մաքրելու:   Մովսէս Խորենացիի « Հայոց Պատմութիւն »ը …

Read More »

«ՔԱՂԱՔԱԿԻՐԹ» ՆՈՐ ՎԱՐՔԱԳԻԾԸ

«ՔԱՂԱՔԱԿԻՐԹ» ՆՈՐ ՎԱՐՔԱԳԻԾԸ Գարօլին Մսրիէ-Սերոբեան Հայկական Ցեղասպանութիւնը հերքելուԹուրքիոյ թափած ճիգերունորպէս շարունակութիւն, թրքական «Հուրրիէթ» թերթինմէջ հրատարակուած է «քաղաքակիրթ» վարքագիծ մը, որ կը բացատրէ Թուրքիո պետականներ կայացուցիչներուն եւ դեսպանատուներու պաշտօնեաներուն մեր Ցեղասպանութեան իրականութեան հակադարձելու նոր ռազմավարութիւնը: Ըստ BBC-ի Ռուսական մասնաճիւղին, վարքագիծը պատրաստած է Թուրքիոյ Արտաքին Գործոց Նախարարութիւնըուիրմէջ կը պարունակէ Հայկական Ցեղասպանութիւնը հարցական …

Read More »

ՉԷ ԳԷՎԱՐԱՅԻ ՖՕՔՕԻ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆԸ

 Չէ Գէվարայի Ֆօքօի Տեսութիւնը Լատին Ամերիկայի յեղափոխութեան մեծ հերոս Էոնէսթօ Չէ Գէվարան ծնած է 1928-ին, Արգենթինա՝ Բոլիվիայի սահմանին մօտիկ շրջան մը: Մասնագիտութեամբ բժիշկ, Գէվարան եղած է նաեւ հասարակագէտ, տնտեսագէտ, քաղաքականագէտ ու մանաւանդ Կէրիլլական (արձակազէն) կռուի տեսաբան-մասնագէտ: Չէ Գէվարան ղեկավար մասնակցութիւն ունեցած է Քուպայի յեղափոխութեան մէջ: 1956-ին Դեկտեմբերին յեղափոխական 80 հոգինոց …

Read More »

10 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼԻՏԵՐՈՒԹԻՒՆ [առաջնորդութիւն]

10 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼԻՏԵՐՈՒԹԻՒՆ [առաջնորդութիւն] Քաղաքական առաջնորդութեան հիմնահարցը Քաղաքական առաջնորդութեան հիմնահարցը բազմակողմ երեւոյթ է, որովհետեւ անով կը զբաղին քաղաքագիտութիւնը, քաղաքական հասարակագիտութիւնը եւ քաղաքական հոգեբանութիւնը: Եթէ  քաղաքագիտութեան համար կարեւոր է պարզաբանել թէ որո՞ւ կարելի է համարել քաղաքական առաջնորդ, ի՞նչ են անոր պարտականութիւնները, ինչպիսի՞ դեր պէտք է ան խաղայ հասարակութեան զարգացման համար, եւայլն, …

Read More »