Home / Ա / Նիւթեր / ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ

Սփիւռքահայ Երիտասարդութիւնը – Տագնապներ եւ Ակնկալութիւններ

Սփիւռքահայ երիտասարդութիւնը կ’ապրի դժուար պայմաններու մէջ։ Անոր վրայ ուժգնօրէն կր ճնշեն կեանքի անմիջական պահանջքներն ու ձգտումները, եւ երիտասարդութիւնը կր շուարի. ան կը տատանի ազգայինի ու միջազգայինի միջեւ, ընկերայինին ու քաղաքականին, ինչպէս նաեւ յեղափոխականին ու ոչ-յեղափոխականին: Սակայն, պէտք չէ մոռնալ, թէ սփիւռքի մէջ ապրող հայութեան պայքարը ընկերային չէ, քաղաքական է։ Սփիւռքահայ …

Read More »

ԱՂԲԻՒՐ ՍԵՐՈԲ (ՍԵՐՈԲ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ, ՍԵՐՈԲ ՓԱՇԱ)

Ախլաթ գաւառի Սոխրոդ գիւղէն էր Աղբիւր Սերոբը, ծնան է 1864-ին, զաւակը՝ հին եւ համբաւաւոր օճախի մը: Սերոբ իր չորս եղբայրներէն ամէնէն փոքրն էր: Պատանի հասակէն, ան կը սիրէր ձի նստիլ, որսի երթալ եւ հրացանը ուսին բարձրանալ Նեմրութ լեռը: 21 տարեկան էր Սերոբ, երբ Պոլիսէն գիւղ կը վերադառնեայ իր Առաքել հօրեղբայրը, …

Read More »

ԻՆՉՊԷ՞Ս ԿԸ ԲԱՐԵԼԱՒԵՍ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐԴ

ԻՆՉՊԷ՞Ս ԿԸ ԲԱՐԵԼԱՒԵՍ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐԴ write an assignment Ընկերութիւնը փոփոխութեան կ՛ենթարկուի, բայց մարդիկ կը մնան նոյնը, հետեւաբար այն ինչ որ օգտակար եղած է ասկէ հարիւր կամ հազար տարի առաջ կրնայ այսօր ալ օգտակար հանդիսանալ: Փորձուած խրատը, ընդհանրապէս գործնական մեծ արժէք ունի: Այստեղ ընկերային կարողութիւններու վերաբերեալ 8 խորհուրդներ կան անցած 2500 …

Read More »

ԻՆՉՊԷ՞Ս ՕԳՏՈՒԻՆՔ Google-ԷՆ

ԻՆՉՊԷ՞Ս ՕԳՏՈՒԻՆՔ Google-ԷՆ spy phone software                                                                                                                                                                                                          Նարեկ Գրըքեան Ա.-Google-ի անվճար ծառայութիւնները 1- Պարզ փնտռելու բաժին  (Simple Search) http://www.google.com 2- Ընդլայնուած փնտռելու բաժին – (Advanced Search) http://www.google.com/advanced_search 3- Նկարներ փնտռել (Image Search) http://images.google.com 4- Թարգմանութեան Բաժին (65 Լեզու)-http://translate.google.com 5- Գիրքերու Բաժինը-http://books.google.com 6- Գիտական Բաժին – http://scholar.google.com 7- Լուրերու Բաժին- …

Read More »

ՊԱՏԱՆԵԿՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՅԱՏԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Պատանեկութեան  Տարիքային Առանձնայատկութիւնները best spy apps for android Անհատի տարիքային զարգացման օրինաչափութիւնները. սերտօրէն առնչուած են անոր ապրած ընկերային յարաբերութիւններուն, հոգեկան եւ անձնական յատկանիշներուն զարգացման ընթացքին հետ: Իւրաքանչիւր անհատ, իր կեանքի ընթացքը կ՛ապրի տարիքային պարբերացումներով, այսինքն՝ տարիքային բաժանումներով, ուր ըստ անհատի, կը կատարուին անոր տարիքային զարգացման ընթացքը ու այդ ընթացքին  առաջացած …

Read More »

ԼԻԶՊՈՆԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՆԵՐԸ

ՅԻՇԵԼՈՎ ԼԻԶՊՈՆԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՆԵՐԸ 27 Յուլիս 1983. Լիզպոնի Հինգին գերագոյն զոհաբերութիւնը Հայ Դատի պայքարին 27 Յու­լի­սը, 1983 թուա­կա­նին, մե­ծա­խոր­հուրդ դար­ձա­կէտ մը ար­ձա­նագ­րեց հայ ժո­ղո­վուր­դի կեան­քին ու պատ­մու­թեան մէջ: Յու­լի­սի այս օրը, 28 տա­րի առաջ, Լիզ­պո­նի մէջ, թր­քա­կան դես­պա­նու­թեան հա­մա­լիր շէն­քը արիւ­նա­լի թա­տե­րա­բե­մը դար­ձաւ հայ­կա­կան իւ­րօ­րի­նակ Ող­ջա­կիզ­ման: Լիզ­պո­նի գե­րա­գոյն զո­հա­բե­րու­թեան գրո­հը իրա­գոր­ծե­ցին …

Read More »

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԵԼՈՒ ԱՐՈՒԵՍՏԸ

    Կիրակի 8 Մայիս 2011-ի առաւօտեան ՍՈՒՐԻՈՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿը, կազմակերպեց «ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԵԼՈՒ  ԱՐՈՒԵՍՏԸ» թեմայով ՍԵՄԻՆԱՐ£ Սեմինարին ներկայացուեցան դասախօսութիւններ հետեւեալ նիւթերով՝ 10.20 Ա.Դասախօսութիւն ա.-Ի՞նչ է դաստիարակութեան արուեստը բ.-Ազգային դաստիարակութիւն Դասախօս՝ Պրն.Յակոբ Քիլէճեան         11.00 Հարցադրումներ մատուցուած նիւթին առնչութեամբ 11.20 Բ.Դասախօսութիւն Աւանդական եւ արդի դաստիարակութիւն Դասախօս՝ Տիկին Այտա Մինասեան …

Read More »

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԵԼՈՒ ԱՐՈՒԵՍՏԸ

    Կիրակի 8 Մայիս 2011-ի առաւօտեան ՍՈՒՐԻՈՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿը, կազմակերպեց «ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԵԼՈՒ  ԱՐՈՒԵՍՏԸ» թեմայով ՍԵՄԻՆԱՐ£ Սեմինարին ներկայացուեցան դասախօսութիւններ հետեւեալ նիւթերով՝ 10.20 Ա.Դասախօսութիւն ա.-Ի՞նչ է դաստիարակութեան արուեստը բ.-Ազգային դաստիարակութիւն Դասախօս՝ Պրն.Յակոբ Քիլէճեան         11.00 Հարցադրումներ մատուցուած նիւթին առնչութեամբ 11.20 Բ.Դասախօսութիւն Աւանդական եւ արդի դաստիարակութիւն Դասախօս՝ Տիկին Այտա Մինասեան …

Read More »

Սուրիոյ Երիտասարդական Գրասենեակի խորհրդաժողով

Սուրիոյ Երիտասարդական Գրասենեակի կազմակերպութեամբ Կիրակի 8 Մայիս 2011-ի առաւօտեան ժամը 10.00-ին, «Տիգրանեան» սրահէն ներս տեղի պիտի ունենայ Դաստիարակչական-մանկավարժական միօրեայ խորհրդաժողով: how to remove genital warts

Read More »

ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԻՒՆԸ – ՏԱԳՆԱՊՆԵՐ ԵՒ ԱԿՆԿԱԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԻՒՆԸ – ՏԱԳՆԱՊՆԵՐ ԵՒ ԱԿՆԿԱԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐ Սփիւռքահայ երիտասարդութիւնը կ՛ապրի դժուար պայմաններու մէջ: Անոր վրայ ուժգնօրէն կը ճնշեն կեանքի անմիջական պահանջքներն ու ձգտումները, եւ երիտասարդութիւնը կը շուարի. ան կը տատանի ազգայինի ու միջազգայինի միջեւ, ընկերայինին ու քաղաքականին, ինչպէս նաեւ յեղափոխականին ու ոչ-յեղափոխականին: Սակայն, պէտք չէ մոռնալ, թէ սփիւռքի մէջ ապրող հայութեան …

Read More »