Home / Ա / Նիւթեր (page 10)

Ա / Նիւթեր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՐԶԵՐԸ (4)

Այդ բաժանումը չէր կրանր ծառայել նորանկախ հայկական պետութեան ամրապնդման եւ պետական կառավարման ժողովրդավարական մեթոտներու ծաւալմանը: Ան յարմարած էր խորհրդաին  իշխանութեան շահերուն: Այդ պատճառով է որ 1995 թ. ՀՀ Ազգային ժողովին օրէնք ընդունուեցաւ նոր վարչատարածքային բաժանում անցնելու մասին: Հանրապետութիւնը բաժնուեցաւ առաջին կարգի 11 միաւորներու՝ 10 վարչական մարզերու, 11-րդ միաւորը դարձաւ մայրաքաղաք …

Read More »

ԿԱՅԾԱԿ ԱՌԱՔԵԼ (ԱՂԱ)

writers help Անծանօթ մէկը չէ Սասունի, Կովկասի, Վանի կռիւներուն մասնակցող Կայծակ Առաքելը: Շատեր հիացած են անոր քաջութեան ու կատակասէր բնաւորութեան վրայ, բայց անոր կենսագրականը առանձնապէս հրատարակուած չէ: Բուն անունով Պայպուրդցի Տիգրան, յեղափոխական առաջին գործունէութիւնը կ՛ունենայ Երզնկացի Քեռիի խումբին մէջ: 1894-ին Տերսիմի Քեռին (Ռուբէն Շիշմանեան) Երզնկայէն Կամախ գացող ճամբուն վրայ, իր …

Read More »

ՍԱՐԳԻՍ ԿՈՒԿՈՒՆԵԱՆ

Դաշնակցութեան հիմնադրութեան նախօրեակին արդէն կազմուած էին հայրենասիրական խմբակներ: Թրքահայաստանի փրկութեան երազը վարակած էր երիտասարդութիւնը: Կովկասի մէջ այս տրամադրութեան առաջին ցուցական արտայատութիւնը կազմեց Կուկունեանի արշաւանքը: Սարգիս Կուկունեան ծնած է 1866-ին Նուխի գաւառի՝ Նիժ գիւղը, չքաւոր ուտիացի ընտանիքէ (Նիժ եւ Վարտաշէն գիւղերը Աղուանից Աշխարհի մնացորդներն են, գիւղացիները կը խօսին առանձին լեզու մը, …

Read More »

ԻՆՉՈ՞Ւ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ ԲԱԺՆՈՒԱԾ Է ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՒՈՐՆԵՐՈՒ (3)

Տարբեր երկիրներու մէջ վարչատարածքային միաւորները տարբեր ձեւերով կրնան անուանուիլ մարզ, նահանգ, շրջան, երկրամաս եւ այլն: Տնտեսութեան առանձին ճիւղերու կամ ոլորտներու կառավարման համար ստեղծուած են նախարարութիւններ, օրինակ՝ կրթութեան, արդիւնաբերութեան, գիւղատնտեսութեան, առողջապահութեան, բնապահպանութեան, պաշտպանութեան, ներքին գործերու, եւայլն: Այսպէս, պետական կառավարումը կը կատարուի երկու ձեւերով՝ ճիւղային եւ տարածքային: Պատմական զարգացման ընթացքին, պետութիւններու արտաքին …

Read More »

ՊԵՏՐՈՍ ՍԵՐԵՄՃԵԱՆ

            Բնիկ Էտիրնեցի, յետոյ Ֆիլիպէ հաստատուած, բարեկեցիկ ընտանիքի զաւակ: Ազգային վարժարանը աւարտելէ վերջ, կը յաճախէ պուլկար երկրորդական վարժարանը, աւելի ետք կ՛աւարտէ պահեստի սպաներու դպրոցը: Մանուկ հասակէն աշխոյժ եւ յանդուգն էր: Պուլկար յեղափոխական գրականութիւնը իր վրայ խոր ազդեցութիւն ձգած էր. կը ցաւէր, որ իր հայրենիքը դեռ Սուլթանի տիրապետութեան տակ գերի էր: …

Read More »

ԶԱՏԻԿ Ս.ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆ

Զատիկուան տօնին հետ կապուած են հնաւանդ կարգ մը սովորոյթներ, որոնցմէ գլխաւորը հաւկիթ ներկելն է: Հաւկիթը, իր արտաքին ձեւով եւ ներքին կազմով, կը ներկայացնէ աշխարհը: Հաւկիթին դեղնուցը կը պատկերացնէ երկիրը, սպիտակուցը՝ ջուրը, մաշկը՝ օդը, իսկ կեղեւը՝ երկինքը: Այլ խօսքով, հաւկիթը բնութեան սկիզբն է, սերմը եւ անվախճան պատճառը համագործակցութեան: Հնդկաց «Մանու» դիցաբանական …

Read More »

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԵՒ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒ ՁԵՒԱՒՈՐՈՒՄԸ (2)

          Հայաստանի Հանրապետութիւնը իր ներկայի պետական տարածքը եւ սահմանները ժառանգութիւն ստացած է Հայկական ԽՍՀ-էն, որ կազմաւորուած էր Առաջին հանրապետութեան տարածքին մէկ մասին մէջ: buy essays Առաջին հանրապետութեան պետական տարածքն ու սահմանները անոր գոյութեան համեմատաբար կարճ ժամանակի մէջ վերջնական ձեւակերպում չստացան: Սկիզբը, երբ 1918 թ. Մայիսին Հայաստանը, Վրաստանը եւ Ատրպէյճանը անկախ …

Read More »

ԹՈՐԳՈՄ (ԹՈՒՄԱՆ ԹՈՒՄԱՆԵԱՆՑ)

«Թորգոմը արդէն կազմակերպող էր, կենդանի գործի մարդ: Ջրաբերդի շրջանում (Կարսի կուսակցական տեղանունը) չմնաց մի գիւղ, ուր Թորգոմը մտած չլինէր: Մինչեւ Թորգոմը՝ Ջրաբերդի շրջանում կար մանսակի եւ անկանոն կազմակերպութիւն. Թորգոմի օրով էր, որ խմբական կազմակերպութիւնը դառնում է համայնական, գիւղի ամբողջ համայնքն է մասնակցում կուսակցական գործին»: Արամ Մանուկեանի այս վկայութիւնը լաւագոյնս կը …

Read More »

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՇԽԱՀՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (1)

Շուրջ 600 ամենայ ընդմիջումէ յետոյ, 1918 թ. վերականգնեցաւ հայկական ազգային պետականութիւնը՝ ստեղծուեցաւ Հայաստանի Հանրապետութիւնը: Այդ ընդունուած է որպէս Առաջին Հանրապետութիւն: Յիշենք որ նախքան հայկական պետութիւնը թագաւորութիւններ  ունէինք, այսինքն՝ ունեցած ենք կառավարման միապետական ձեւ: 1920 թ. Նոյեմբերին, Հայաստանը Խորհրդայնացաւ եւ սկսաւ կոչուիլ Հայաստան Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետութիւն (ՀԽՍՀ): Շուտով ան դարձաւ Խորհրդային …

Read More »

ՄԱՐԴԱԿԵՐՏՈՒՄ, ՀԱՅԱԿԵՐՏՈՒՄ, ՀԱՅՐԵՆԱԿԵՐՏՈՒՄ

ՄԱՐԴԱԿԵՐՏՈՒՄ, ՀԱՅԱԿԵՐՏՈՒՄ, ՀԱՅՐԵՆԱԿԵՐՏՈՒՄ paper writing             Գաղափարապաշտութիւն, սեփական անձի ամբողջական նուիրումներով լրացուած: Գործունէութիւն, ուժականութիւն, մարտունակութիւն, արիութիւն: Վճռակամութիւն եւ զոհաբերութեան անսահման պատրաստակամութիւն՝ հաւաքական նպատակներու իրականացման ճամբուն վրայ: Անշահախնդրութիւն, ուղղամտութիւն, պարկեշտութիւն, համեստութիւն, ընկերական փոխադարձ սէր ու գուրգուրանք: Կարգապահութեան ոչ միայն լոկ կանոնական, այլ էապէս յեղափոխական բարոյական ըմբռնում:           Այսպէս բանաձեւուած է դաշնակցական …

Read More »