Home / Ա / Նիւթեր (page 5)

Ա / Նիւթեր

ՊԱՏԻԺ-ԳՆԱՀԱՏԱՆՔ

Գնահատանքը աշակերտներու կամ խմբակի մը վարքի ու գործունէութեան հասարակական գնահատման արտայայտութիւնն է: Ապրելով բաւարարուածութեան զգացումը, դպրոցականը կը զգայ կայտարութիւն, վստահութիւն իր սեփական ուժերուն եւ յետագայ յառաջընթացքին նկատմամբ: Կարելի չէ ենթադրել թէ՝ խրախուսանք ու գնահատանքը միշտ օգտակար են: Գնահատանքի դաստիարակչական նշանակութիւնը կ՛աճի երբ ան իր մէջ կը բովանդակէ ոչ միայն արդիւնքի …

Read More »

ՔԱՆԻ ՆՈՐ ՏԱՐԻ ՈՒՆԻՆ ՀԱՅԵՐԸ

Ըստ մեզի հասած տուեալներուն, հայերը ունեցած են երեք նոր Տարի, որոնք կոչուած են՝ Ամանոր, Նաւասարդ կամ Կաղանդ: Ժամանկին, մեր նախնիները Նոր Տարին կը դիմաւորէին Մարտ 21-ին, գարնանային գիշերահաւասարի օրը: Այդ մէկը պատահական ընտրութիւն չէր: Այդ հեռաւոր ժամանակներուն, hայ քուրմերը իրենց բազմամեայ դիտարկումներով նկատի առած են, որ բնութիւնը յարութիւն կ’առնէ գարնան …

Read More »

ՍԻՍ

Սիսը Դաշտային Կիլիկիոյ քաղաքներէն է: Անունը սեմական ծագում ունի եւ արամերէն կը նշանակէ քահանայ, կրօնաւորների բնակատեղի: Հնագոյն ժամանակներուն Սիսը ենթարկուած էր Հռոմին, ապա Բիւզանդիոյ: 5-6-րդ դարերուն ան յաճախ յիշատակուած է հռոմէական եւ բիւզանդական աղբիւրներուն մէջ: 8-րդ դարասկզբին քաղաքը նուաճած են արաբները: Այդ ժամանակաշրջանի մասին գրող արաբ հեղինակները կը վկայեն, որ …

Read More »

ՆԵՒՐՈՒԶԻ ԵՒ ԽԱՆԻ ԽՈՒՄԲԵՐՈՒ ԿՌԻՒԸ

1904ի ապստամբութեան պատրաստուող Սասնոյ հայութեան զէնք եւ զինամթերք հասցնելու համար, 1903ի աշնան, Հ.Յ.Դաշնակցութիւնը կը ձեռնարկէ իր պատմութեան մեծագոյն զինատար խումբին կազմութեան, ձեւաւոր եւ հետեւակ գունդերով: Ձիաւոր գունդը կը գլխաւորէ Խանը, իսկ հետեւակը՝ Նեւրուզը: …«Հրացանները ուսերին, Դրօշակը պարզել էին, Գնում էին ուրախ զուարթ, Ազատութիւն երգում էին»: Ձեռնարկը կը նպատակադրէ.- -Պարենաւորել երկու …

Read More »

ՆԵՒՐՈՒԶ ԵՒ ԽԱՆ

Նեւրուզ, բուն անունով Օննիկ, ծնած է Մարմարա ծովու ափին, Ռոտոսթօ քաղաքը: Նախնական ուսումը ստացած է տեղւոյն վարժարանի մէջ, ապա՝ զբաղած է ծխախոտի մշակութեամբ: Ամուսնացած էր եւ ունէր չորս զաւակ, շատ անգամ, իր զաւակներուն ձեռքը մէկական գաւազան տալով, ինք ալ սուրը բռնած՝ անոնց առջեւէն քալելով ու հայրենասիրական երգեր երգելով թափօր կ՛ընէր …

Read More »

ԶԷՆՔԻ ՓՈԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ

Օսմանեան լուծի տակ տառապող Արեւմտահայաստանը 19րդ դարուն ենթակայ էր ամէնօրեայ թալանի, կողոպուտի ու ճնշումի: Իր իսկ հողին վրայ, իր իսկ աշխատանքով կերտուած հայու տունն ու ընտանիքը կը յափշտակուէին բռնի ուժով, անարդարօրէն: Այս բոլորին դիմած հայ գիւղացին վճռած էր այլեւս գլուխ չծռել. պէտք ունէր զէնքի ինքնապաշտպանութեան: Սակայն Երկրի մէջ զէնք ձեռք …

Read More »

ՀԱՅ ԹԱԹԱՐԱԿԱՆ ԿՌԻՒՆԵՐ ՊԱՔՈՒԻ ՄԷՋ

Հարեւանութեամբ ապրող ժողուուրդներու, մասնաւորապէս Հայերու, Վրացիներու ու Կովկասի թաթարներու միջեւ այլատացութեան առանձին դրսեւորումներ միշտ եղած են: Սակայն 19-րդ դարու վերջին 20-րդ դարու սկզբին ցարական իշխանութիւնները հասցուցին հարցերը պետական քաղաքականութեան մակարդակին և օգտագործեցին սեփական խնդիրները լուծելու, իրենց հակազգային ծրագիրները: 1905-ի Փետրուար 6-ին Պաքուի տեղական իշխանութիւնները և անձամբ նահանգապետ Նակաշիցէի դրդմամբ մոլեգնած …

Read More »

ՊՇԱՐԷ ԽԱԼԻԼԻ ԱՀԱԲԵԿՈՒՄԸ

1890ական տարիներու վերջերուն, Սասնոյ հայութիւնը անհամբեր կը սպասէր հայ դաւաճաններու դէմ գործուելիք պատժական արարքները: Ժողովուրդը յատկապէս կը ցանկար, որ Գէորգ Չաւուշ իր զէնքը ուղղէ հայութեան ոսոխին՝ թուրքին, ու մանաւանդ՝ Պշարէ Խալիլին, որ Սպաղանքի ջարդին պատասխանատուն էր եւ Սերոբ Աղբիւրի դաւաճանութիւնը կազմակերպողը: Սերոբի գլխատման համար ան արժանացած էր մեծ պատիւներու: Սասունցիները …

Read More »

ԲՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

Բնաւորութիւնը անձի կայուն յատկութիւններու համակարգն է, որ կը դրսեւորուի թէ միւս մարդկանց եւ թէ սեփական անձի գործունէութեան նկատմամբ իր վերաբերմունքով: Բնաւորութիւնը սերտօրէն փոխկապակցուած է խառնուածքի եւ ընդունակութիւններու հետ: Բնաւորութեան գիծերը իրենց արտայայտութիւնները կը ստանան մարդու գործունէութեան բոլոր բնագաւառներուն մէջ: Բնաւորութիւնը կը դրսեւորուի նաեւ մարդուն փոխյարաբերութիւններուն եւ զգացումներուն մէջ: Բնաւորութեան զարգացումը …

Read More »

ԵԶՆԻԿ ԿՈՂԲԱՑԻ (Ե. ԴԱՐ)

Եզնիկ՝ Մեսրոպի եւ Սահակի աւագ աշակերտներէն էր, շատ խելացի եւ ուշիմ: Կողբացի կը կոչուի, Այրարատ գաւառին Կողբ գիւղը ծնած ըլլալուն համար: Իր կեանքին մասին շատ քիչ տեղեկութիւններ կան: Կ՛ենթադրուի որ ապրած ըլլայ 400էն 470ի շրջանին: Յայտի է որ ան իր հաւատակից-եղբայր Յովսէփին հետ, Մեսրոպի եւ Սահակի կողմէ, ղրկուած է նախ …

Read More »