Home / Ա / Նիւթեր / Իմաստասիրական

Իմաստասիրական

ԵԶՆԻԿ ԿՈՂԲԱՑԻ (Ե. ԴԱՐ)

Եզնիկ՝ Մեսրոպի եւ Սահակի աւագ աշակերտներէն էր, շատ խելացի եւ ուշիմ: Կողբացի կը կոչուի, Այրարատ գաւառին Կողբ գիւղը ծնած ըլլալուն համար: Իր կեանքին մասին շատ քիչ տեղեկութիւններ կան: Կ՛ենթադրուի որ ապրած ըլլայ 400էն 470ի շրջանին: Յայտի է որ ան իր հաւատակից-եղբայր Յովսէփին հետ, Մեսրոպի եւ Սահակի կողմէ, ղրկուած է նախ …

Read More »

ՅԵՏ – ՍՈԿՐԱՏԵԱՆ ՇՐՋԱՆ (12)

ՅԵՏ – ՍՈԿՐԱՏԵԱՆ ՇՐՋԱՆ (12) Աղեքսանդրի մահէն վերջ Յունաստանի համար կը սկսի երկար քաղաքական խառնակութեան շրջան մը: -Սիթէները իրարու դէմ կ'ելլեն. հակամակեդոնական շարժումներ յառաջ կու գան. Սիթէներու մէջ անկայուն քաղաքական վիճակ մը կը տիրէ. զանազան կուսակցութեանց մէջ բուռն հակառակութիւններ կը ծագին, եւ այլն: Այս կացութենէն կ'ազդուի նաեւ իմաստասիրական մտածումը: Պղատոնի …

Read More »

ԱՐԻՍՏՈՏԷԼ Aristotle ( 384 -322 ) (11)

ԱՐԻՍՏՈՏԷԼ  Aristotle ( 384 -322 ) (11) Կեանքը Ծնած է  Թրակիոյ Սթակիր քաղաքին մէջ 384-ին: Սթակիր քաղաքը յոյն գաղութ մըն էր և Արիստոտել ալ յոյն մը: Հայրը՝ Նիկոմաքոս' բժիշկն էր Մակեդոնիոյ թագաւորին: Մայրը Խալքիս կղզիէն էր: Կանուխէն կորսնցուցած է հայրը: Արիստոտէլ  18 տարեկանին Աթէնք կ'երթայ եւ կ'աշակերտի Պղատոնի՝ Ակադեմիայի մէջ՝ …

Read More »

ԲՈՒՆ ՍՈԿՐԱՏԵԱՆՆԵՐ (10)

ԲՈՒՆ ՍՈԿՐԱՏԵԱՆՆԵՐ (10) ՊՂԱՏՈՆ  Plato  ( 428 – 347  Ն. Ք.  ) Պղատոն եղած է  ոչ միայն յունական, այլ նաեւ բոլոր  ժամանակներու մարդկութեան  մեծագոյն խորհողներէն մէկը: Կը տեսնենք որ մինչեւ այսօր տակաւին իմաստասիրութիւնը անսպասելի կերպով մը իրեն կը դառնայ. օրինակ այսօրուան Գերմանական Երեւութաբանութիւնը  (Phenomenology): Պղատոն մարդկային մտքին էական ըմբռնողութիւններէն մէկը …

Read More »

ԿԻՍԱՍՈԿՐԱՏԵԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ (9)

ԿԻՍԱՍՈԿՐԱՏԵԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ (9) Անցնելէ առաջ Պղատոնին, պէտք է տեսնենք կարգ մը վարդապետութիւններ, զորս  իմաստասիրութեան պատմութիւնը կը կոչէ Կիսասոկրատեան վարդապետութիւններ, այն պատճառով,  որ անոնց ներկայացուցիչները ինքզինքնին սերած կը համարեն Սոկրատէն եւ Սոկրատի հմայքն ու հեղինակութիւնը կ’ուզեն իրենց վրայ ունենալ: Բայց ասոնք Սոկրատի մասնակի շարունակողներն են: Սոկրատի ուղղութիւնը իր ամբողջութեան եւ բուն …

Read More »

ՍՈԿՐԱՏԵԱՆ ՇՐՋԱՆ (8)

ՍՈԿՐԱՏԵԱՆ ՇՐՋԱՆ Ա.ՍՈԿՐԱՏ   Socrates Սոկրատ իր ժամանակի մարդոց համար Սոփեստ մըն էր, որ սակայն իր սորվեցուցածին համար դրամ չէր առներ. բայց զինք աղէկ ճանչցողներուն համար ան ոչ միայն չի շփոթուիր Սոփեստներուն հետ, այլ ընդհակառակը անոնց մեծագոյն հակառակորդը կը նկատուի: Զինք այդպէս տեսնողները եղած են իր աշակերտները, որոնցմէ ամէնէն մեծը՝ Պղատոն, …

Read More »

ՍՈՓԵՍՏՆԵՐ SOPHISTS (7)

ՍՈՓԵՍՏՆԵՐ  SOPHISTS (7) Սոֆիստ բառը կու գայ Սոֆիա բառէն որ կը նշանակէ իմաստութիւն:  Սոֆիստը այն է որ իմաստութիւնը ունի եւ զայն կը սորվեցնէ: Բառը հին ատեն ստորարկիչ իմաստ մը չունէր, այլ պարզապէս կը նշանակէր Աթէնքի այն մարդիկը, որոնք երիտասարդութեան  կու տային տեսակ մը ընդհանուր մշակում  եւ մասնաւորապէս կը սորվեցնէին խօսիլ …

Read More »

ՄԻՋԻՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ (6)

ՄԻՋԻՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ homework answers (6) Այս վարդապետութիւնները տիեզերքի մէջ կ’ընդունին մէկ կողմէ մնայուն բաժին մը որ կը ներկայացնէ Միութիւն, Նոյնութիւն, եւ միւս կողմէ փոփոխուող բաժին մը, որ կը ներկայացնէ Շատութիւն, Այլազանութիւն, փոփոխութիւն: Անոնք կը ջանան այդ Բազմութիւնը, Այլազանութիւնը, եւ Փոփոխութիւնը բացատրել Միութեամբ, նոյնութեամբ  եւ  Մնայունութեամբ. այսինքն խնդրին երկու եզրերն ալ …

Read More »

ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԼԻՆԵԼԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ ԿԱՄ ՇԱՐԺԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ (5)

ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ writing an expository essay ԼԻՆԵԼԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ ԿԱՄ ՇԱՐԺԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ (5)   Հերակլիտեան վարդապետութիւն       Heraclitus Ինչ որ կը յատկանշէ Հերակլիտեան իմաստասիրութիւնը՝ զօրաւոր զգացումն է իրականութեան շարժո’ւմ, լինելութի’ւն ըլլալուն: Իրականութիւնը էապէս շարժուն, ,տեւող,եղող անցող բան մըն է, իրերու հոսունութիւն մը (Ecoulement des choses ): Կեանքը միշտ ըլլալու եւ անցնելու վրայ է. օրերը …

Read More »

ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԵՂԷԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԸ (4)

ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԵՂԷԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԸ (4) ՔՍԵՆՈՓԱՆ Xenophanes Քսենոփան առաջին խորհողն է որ կը ծառանայ յոյն Սիթէներու բազմաստուածութեան դէմ: Այն աստուածները, որոնք կը պաշտուին, բուն իսկ աստուած չեն:  Անոնք թէ' իրենց երեւակայուած կերպարանքով եւ թէ' ալ իրենց գործելու եղանակով մարդիկ են. ուրեմն  մարդիկ երեւակայած են զանոնք: Բուն աստուածը այդ մարդկային կերպարանքով, …

Read More »