Home / Ա / Նիւթեր / Հ.Յ.Դ. եւ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆՆԵՐ (page 3)

Հ.Յ.Դ. եւ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՅՈՎՆԱՆ ԴԱՒԹԵԱՆ (ՅՈՆԱՆ)

Դաշնակցութեան առաջին սերունդի լաւագոյն ներկայացուցիչներէն էր, գաղափարական հաստատ համոզմունքի եւ նկարագրի տէր: Մասնակցած է Հ.Յ.Դ. ծրագրի պատրաստութեան: Վարած է քանի մը տարի «Դրօշակ»ի խմբագրութիւնը, անդամ եղած է կուսակցութեան Արեւելեան եւ Արեւմտեան Բիւրօներուն: Յովնանը ծնած է 1865ին Շուշի: Տեղական ազգային վարժարաններէն ետք՝ կ՛աւարտէ նաեւ Ներսէսեան դպրոցը՝ 1886ին. կը հրաւիրուի Աստրախան՝ ուսուցչի …

Read More »

ԽԱՆԸՄ ՔԵՐԹԵՆՃԵԱՆ (ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ)

Խանըմ Քերթենճեան, յեղափոխական ծածկանունով՝ Արմենուհի, նախնական կրթութիւնը ստացած է Ուր‎ֆայի բողոքական վարժարանը, ապա աւարտած է Խարբերդի Ամերիկեան գոլէճը: Եղած է Հ.Յ.Դաշնակցութեան եւ Կարմիր խաչի անդամ եւ դարձած կանանց զինավարժութեան առաջնորդն ու մարզական ջոկատներ կազմակերպողը: download ms office 2013 home and business Կարճ ժամանակի մէջ Ուրֆայի կանանց մէջ ղեկավար Խանըմ Քերթենճեան, …

Read More »

ՌՈՒԲԻՆԱ ՕՀԱՆՋԱՆԵԱՆ

Ռուբինա ծնած է ութսունական թուականներուն: Խառնուածքով խանդավառ, գործունեայ, անվախ, վհատիլ չգիտցող եւ յանդուգն էր: Կանուխէն մտաւ Դաշնակցութեան շարքերը եւ շուտով ուշադրութիւն գրաւեց իր արտակարգ կարողութիւններուն համար: Շատ գաղտնապահ էր եւ մեծ բարեխղճութեամբ կը կատարերէր կուսակցութեան կողմէ իրեն յանձնուած բոլոր պարտականութիւնները: 1895-1896ին հայութեան ապրած սարսափներէն ետք, Քրիստափոր որոշեց քաղաքական մեծ ահաբեկում …

Read More »

ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ՀԱՅՈՒՀԻՆ ՍԱԹԵՆԻԿ ՄԱՏԻՆԵԱՆ ԱՐՂՈՒԹԵԱՆ (ԾԱՂԻԿ)

Սաթենիկ ծնած է Ալեքսանդրապոլ: Կանուխէն Թի‎ֆլիս փոխադրուելով, նախնական ուսումը կը ստանայ Թիֆլիսի Օրիորդաց դպրոցին մէջ: Հիւանդութեան պատճառով՝ կը ստիպուի Զ. դասարանէն դպրոցը լքել: Յետագային կը ստանայ մանկավարժութեան վկայական: Սակայն Սաթենիկ իր իսկական ուսումը կը ստանայ իրենց տան գաղափարական բարձր մթնոլորտին մէջ: adobe photoshop elements for mac Փոքր տարիքէն Սաթենիկ յափշտակութեամբ …

Read More »

ՍՕՍԷ ՄԱՅՐԻԿ (ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ)

Սօսէ, Սօսի կամ Սօսուն պարզ գիւղացի աղջիկ մըն էր Ախլաթ գաւառի Սոխորդ գիւղէն, որ 13 տարեկանին ամուսնացաւ Խչէենց Սերոբի, ապագայ նշանաւոր ‎ֆետայի Սերոբ Աղբիւրին կամ Սերոբ Փաշայի հետ: 1890ական թուականներուն ամուսինը պանդխտութեան գնաց իսկ Սօսէ իրենց Յակոբ զաւակին հետ Սոխորդ մնաց: Երիտասարդ գեղջուհիին վրայ խոր տպարութիւն ձգեցին իր ամուսինին հօրեղբօր …

Read More »

ԸՆԿԵՐՎԱՐՈՒԹԻՒՆ

            Բոլոր ընկերութիւններուն մէջ ընդհանրապէս տեղի ունեցած է շահագործութիւն, սակայն որքան կը զարգանան այդ ընկերութիւնները այնքան կը բարդանան շահագործման երեւոյթները: order essay online – Ընկերվարութիւնը, որպէս միջազգային վարդապետութիւն, ցայտուն դարձաւ 18-րդ դարուն, որպէս երազային կամ ցնորական ընկերվարութիւն, որուն գլխաւոր արտայայտիչներէն էին անգլիացի Թովմաս Մոր եւ Ֆրանսացի Սան-Սիմոն: Սակայն անոնք չունէին …

Read More »

ԱՂԲԻՒՐ ՍԵՐՈԲ (ՍԵՐՈԲ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ, ՍԵՐՈԲ ՓԱՇԱ)

Ախլաթ գաւառի Սոխրոդ գիւղէն էր Աղբիւր Սերոբը, ծնան է 1864-ին, զաւակը՝ հին եւ համբաւաւոր օճախի մը: Սերոբ իր չորս եղբայրներէն ամէնէն փոքրն էր: Պատանի հասակէն, ան կը սիրէր ձի նստիլ, որսի երթալ եւ հրացանը ուսին բարձրանալ Նեմրութ լեռը: 21 տարեկան էր Սերոբ, երբ Պոլիսէն գիւղ կը վերադառնեայ իր Առաքել հօրեղբայրը, …

Read More »

ՔԵՌԻ (ԱՐՇԱԿ ԳԱԼ‎ՖԱՅԵԱՆ)

Պարսկաստանի յեղափոխական շարժումին՝ Եփրեմի օգնական ու յաջորդ, իսկ Եւրոպական պատերազմին՝ Կովկասի ճակատը հայկական 4-րդ գունդի հրամանատար Քեռիի կեանքի մասին հազուագիւտ տեղեկութիւններ միայն ունինք: Բուն անունով Արշակ Գալֆայեան, իրեն կ՛ըսէին Էրզրումցի Քեաւթառ Արշակ: Ծնած է 1858-ին: Կը մասնակցի Կարնոյ 1880-ի ցոյցին, աւելի ետք Կուկունեանի արշաւախումբին, բայց չի ձերբակալուիր: Կարին կը գտնուի …

Read More »

ԿԱՅԾԱԿ ԱՌԱՔԵԼ (ԱՂԱ)

writers help Անծանօթ մէկը չէ Սասունի, Կովկասի, Վանի կռիւներուն մասնակցող Կայծակ Առաքելը: Շատեր հիացած են անոր քաջութեան ու կատակասէր բնաւորութեան վրայ, բայց անոր կենսագրականը առանձնապէս հրատարակուած չէ: Բուն անունով Պայպուրդցի Տիգրան, յեղափոխական առաջին գործունէութիւնը կ՛ունենայ Երզնկացի Քեռիի խումբին մէջ: 1894-ին Տերսիմի Քեռին (Ռուբէն Շիշմանեան) Երզնկայէն Կամախ գացող ճամբուն վրայ, իր …

Read More »

ՍԱՐԳԻՍ ԿՈՒԿՈՒՆԵԱՆ

Դաշնակցութեան հիմնադրութեան նախօրեակին արդէն կազմուած էին հայրենասիրական խմբակներ: Թրքահայաստանի փրկութեան երազը վարակած էր երիտասարդութիւնը: Կովկասի մէջ այս տրամադրութեան առաջին ցուցական արտայատութիւնը կազմեց Կուկունեանի արշաւանքը: Սարգիս Կուկունեան ծնած է 1866-ին Նուխի գաւառի՝ Նիժ գիւղը, չքաւոր ուտիացի ընտանիքէ (Նիժ եւ Վարտաշէն գիւղերը Աղուանից Աշխարհի մնացորդներն են, գիւղացիները կը խօսին առանձին լեզու մը, …

Read More »