Home / Ա / Նիւթեր / Հոգեբանական

Հոգեբանական

Տարաձայնութիւն

Տա­րա­ձայ­նու­թեան Սահ­մա­նու­մը Գիտ­նա­կան­ներ տար­բեր ձե­ւե­րով բա­ցատ­րած են տա­րա­ձայ­նու­թիւնը. յի­շենք հե­տեւ­եալ սահ­մա­նում­նե­րը .- 1-Տա­րա­ձայ­նու­թիւնը` այն  հար­ցը, լու­րը կամ նա­խա­դա­սու­թիւնն է, որ շր­ջա­նա­ռու­թեան կը դր­ուի մար­դոց հա­մո­զելու հա­մար ներ­կա­յաց­ուած գա­ղա­փա­րը: Ապա ան կը փո­խանց­ուի ան­ձէ անձ, եր­բեմն կը տա­րած­ուի նա­եւ թեր­թի, պատ­կե­րաս­փիւ­ռի  եւ ձայ­նաս­փիւ­ռի ճամ­բով: Այս սահ­մա­նու­մով տա­րա­ձայ­նու­թիւնը պայ­ման չէ, որ ու­նե­նայ …

Read More »

Ինչպէս Ըլլալ Լաւ Առաջնորդ

   Ով է Առաջնորդը.- Առաջնորդ բառին իմաստը մինչեւ 20-րդ դարու կիսուն ընդունուած էր այն հիմամբ, որ ան անմիջապէս կապակցութիւն ունի խնդրոյ առարկային հետ այսինքն առաջնորդ սահմանուած կ՝ըլլայիր ի ծնէ կամ քու ընտանիքիդ, ընկերութեան մէջ գրաւած դիրքիդ շնորհիւ կամ ալ ակներեւ որոշ յատկութիւն մը ունենալդ համար: Ասոնցմէ ոմանք իրականութիւն ըլլալով անդերձ …

Read More »

Ղեկավար Խմբապետի Յատկանիշերը

            ա. Մտապատկեր.- Ղեկավար խմբապետը պարտաւոր է հետեւողականօրէն իր մտապատկերը յստակացնել եւ զայն փոխանցել իր օգնականներուն: Արդարեւ երբ ան կը ձախողի իր այս դերին մէջ, օգնականներուն հաւատարմութիւնը եւ աշխատանքի աշխուժութիւնը աստիճանաբար կը տկարանայ եւ այս մէկը կ’ազդէ կազմակերպութեան ընդհանուր կառոյցին եւ ուժականութեան:   բ. Դատողութիւն.-           Յատկանիշ մը, որ …

Read More »

Ինքնաօտարացումն ու Քաղաքականութիւնը

           Ինքնօտարացումը հոգեկան հիւանդութիւն է, որ պատճառ կը դառնայ մարդու կողմէն օտար յատկանիշներն ընդունելու ու ընկալելուն որպէս իր էութիւնը:             Ինքնաօտարացած մարդը այն անհատն է, որ հեռացած է իր մարդկային արմատներէն: Այդ կը կատարուի այն ժամանակ, երբ մարդը կրօնական, տնտեսական, քաղաքական եւ կամ մշակութային պատճառներով այլեւս ինքնիր հետ կախում չունի …

Read More »

Ինքնավստահութիւն

  Ինքնավստահութիւնը անձին այն զգացումն է իրեն արժէքը գիտնալու իր շուրջիններուն մէջ: Ինքնավստահ անձը կը վարուի բնականապէս առանց մտահոգութեան կամ վախի: Իր վարմունքներուն ինքն է որ կ’իշխէ անոնց վրայ եւ ոչ թէ ուրիշը: Անոր հակառակը անինքնավստահութիւնն է, որ կը ձգէ անձը վարուի եւ կարծէս թէ քննութեան տակ է բոլոր շուրջիններուն …

Read More »

ԲՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

Բնաւորութիւնը անձի կայուն յատկութիւններու համակարգն է, որ կը դրսեւորուի թէ միւս մարդկանց եւ թէ սեփական անձի գործունէութեան նկատմամբ իր վերաբերմունքով: Բնաւորութիւնը սերտօրէն փոխկապակցուած է խառնուածքի եւ ընդունակութիւններու հետ: Բնաւորութեան գիծերը իրենց արտայայտութիւնները կը ստանան մարդու գործունէութեան բոլոր բնագաւառներուն մէջ: Բնաւորութիւնը կը դրսեւորուի նաեւ մարդուն փոխյարաբերութիւններուն եւ զգացումներուն մէջ: Բնաւորութեան զարգացումը …

Read More »

ՔՈՒՆԻ ԺԱՄԱՆԿ ՔԱԼԵԼ ԵՒ ԽՕՍԻԼ

Քունի ժամանակ խօսիլը, քունի նշանաւոր խանգարումներէն մէկը կը համարուի: Այս երեւոյթը տարածուած է 50% փոքրերուն մէջ եւ 5% մեծերուն: Փաստուած է թէ քունի ժամանակ խօսելու պարագան տարածուած է փոքրերուն քով աւելի քան մեծերուն: Փոքրերուն համար քունի այս խանգարումները անվնաս կը համարուին, իսկ մեծերուն պարագային պատճառները են՝ հոգեկան խանգարումներ, անհանգստութիւններ կամ …

Read More »

ԳՈՅՆԵՐԸ ԵՒ ՄԵՆՔ

Այս նիւթը հետաքրքրած է հոգեբանները, ինչո՞ւ չէ, նաեւ մեզ: Ուստի միշտ հարցուփորձի մէջ կը գտնենք մենքզմեզ… Վերջերս ամերիկացի գիտնական հոգեբան դոկտ. Սեղմըն Մարթըն կարգ մը փորձերէ եւ պրպտումներէ ետք ձեռք բերած է գոյներու դասաւորումով բժշկութեան կարելիութիւնը: Հաստատած ըլլալով, որ գոյները մեծ ազդեցութիւն ունին անձի մը ֆիզիքականին, հոգեկանին եւ տրամադրութեան վրայ: …

Read More »

ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ ԽԱՌՆՈՒԱԾՔՆԵՐԸ

Չկան իրարու նման երեխաներ, որովհետեւ իւրաքանչիւր երեխայ առանձին անհատականութիւն է: Բայց կան որոշ յատկութիւններ, որոնք խումբ մը երեխաներ կը համախմբեն մէկ տեղ եւ ուրիշներ այլ տեղեր եւ անպայման կան ընդհանրութիւններ երեխաներու մէջ: Այսպէս օրինակ հոգեբանները երեխաները իրարմէ տարբերող յատկութիւններուն համաձայն, զանոնք կը բաժնեն չորս խումբերու, սանգվինիկ մանուկներ, ‎ֆ‎լեգմատիկ մանուկներ, մելանխոլիկ …

Read More »

BRAINWASHING

                                                                                                          BRAINWASHING From Wikipedia, the free encyclopedia Brainwashing, also known as thought reform or re-education, is the application of persuasive techniques to change the beliefs or behavior of one or more people usually for political or religious purposes. Whether any techniques at all exist that will actually work to change …

Read More »