Home / Դ / ԱՅԼԱԶԱՆ / Uncategorized / Հ.Ե.Մ.-ի դասախօսութիւն

Հ.Ե.Մ.-ի դասախօսութիւն

Հ.Ե.Մ.-ի վարչութեան կազմակերպութեամբ
Հինգշաբթի 10 Մարտ 2011-ի երեկոյեան ժամը 8,30-ին, «Լ.Շանթ» սրահէն ներս
տեղի պիտի ունենայ թմրամոլութեան դէմ պայքարի մասին դասախօսութիւն

About admin

Check Also

Յեղափոխական Հայուհիներ

            «Այն անձը որ իր երիտասարդութեան շրջանին ամուր կերպով չէ կապուած որեւէ մեծ եւ օգտակար …

Leave a Reply