Home / Ա / Նիւթեր / ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ / ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ / 11-12 տարեկան / ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ (ՈՒՐԱՐՏՈՒ)

Ն.Ք. 9-6րդ դար

Թագաւորներ

1-Արամէ                                            860-840

2-Սարդուր Ա.                                   835-842

3-Իշպիունի                                        824-810

4-Մենուա                                          810-786

5-Արգիշտի Ա.                                  764-735

6-Ռուսա Ա.                                       735-714

7-Սարդուր Բ.                                   764-735

8-Արգիշտի Բ.                                   714-685

9-Ռուսա Բ.                                       680-640

10-Սարդուր Գ.                                 640-620

11-Էրիմենա                                      620-605

12-Ռուսա Գ.                                     605-590

 

ԱՍՔԱՆԱԶԵԱՆՆԵՐ

Ք.Ա.680-570

1-Սկաիորդի                                     680-673

2-Պարոյր                                           673-630

3-Հրաչեայ                                          625-624

4-Փառնավազ

5-Պաճոյճ

6-Կոռնակ

7-Փաւոս

8-Հայկակ

 

ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻՆԵՐ

Ք.Ա. 570-3-րդ դար

ՄԵԾ ՀԱՅՔԻ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

1-Երուանդ Սակաւակեաց             570-560

2-Տիգրան Երուանդեան                 560-535

3-Հիդարնես Ա.                                 6-րդ դարու վերջը

4-Հիդարնես Բ.                                 5-րդ դարու սկիզբը

5-Հիդարնես Գ.                                 5-րդ դրու կէսը

6-Արտաշիր                                      5-րդ դարու վերջը

7-Երուանդ Բ.                                   404-360

8-Երուանդ Գ.                                   330-300

9-Երուանդ Դ.                                   3-րդ դարու վերջին քառորդը

 

ԿՐՏՍԵՐ ԵՐՈՒԱԴՈՒՆԻՆԵՐ

Ք.Ա. 3-րդ դարու կէսէն մինչեւ 94

ԾՈՓՔԻ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

1-Սամոս                                            3-րդ դարու կէսը

2-Արշամ                                            240-220

3-Քսերքսես                                      3-րդ դարու վերջը

4-Զարեհ                                            190-175

5-Արկաթիաս                                   2-րդ դարու վերջը

6-Մեհրուժան                                   2-րդ դարու վերջը

7-Արտանես                                      2-րդ դարու վերջը

 

ԱՐՏԱՇԷՍԵԱՆՆԵՐ

Ք.Ա.189-1 Ք.Ե.

ՄԵԾ ՀԱՅՔԻ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

1-Արտաշէս Ա.                                 189-160

2-Արտաւազդ Ա.                              160-115

3-Տիգրան Ա.                                     115-95

4-Տիգրան Բ. Մեծ                             95-55

5-Արտաւազդ Բ.                               55-34

6-Արտաշէս Բ.                                  30-20

7-Տիգրան Գ.                                      20-8

8-Տիգրան Դ. եւ էրատօ                   8-5, 2-1

ԱՐՇԱԿՈՒՆԻՆԵՐ

66-428

ՄԵԾ ՀԱՅՔԻ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

1-Տրդատ Ա.                                      66-88

2-Սանատրուկ                                 88-110

3-Աշխադար                                     110-113

4-Պարթամասիր                              113-114

5-Վաղարշ Ա.                                    117-144

6-Բակուր Ա.                                     144-161

7-Բակուր Բ.                                      161-163

8-Վաղարշ Բ.                                    186-198

9-Խոսրով Ա.                                     198-216

10-Տրդատ Բ.                                     217-252

11-Խոսրով Բ. Մեծ                           279-287

12-Տրդատ Գ. Մեծ                            287-330

13-Խոսրով Գ.Կոտակ                      330-338

14-Տիրան                                           338-350

15-Արշակ Բ.                                     350-368

16-Պապ                                             369-374

17-Վարազդատ                                374-378

18-Արշակ Գ.                                     378-389

19-Խոսրով Դ.                                   384-389

20-Վռամշապուհ                              389-417

21-Արտաշէս Գ.                                422-428

 

ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻՆԵՐ

885-1045

ՄԵԾ ՀԱՅՔԻ  ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

1-Աշոտ Ա.                                         885-890

2-Սմբատ Ա.                                      890-913

3-Աշոտ Բ. երկաթ                            914-929

4-Աբաս                                              929-953

5-Աշոտ Գ. Ողորմած                       953-977

6-Սմբատ Բ.                                      977-969

7-Գագիկ Ա.                                       989-1020

8-Յովհաննէս-Սմբատ                    1020-1041

9-Աշոտ Դ.                                         1022-1040

10-Գագիկ Բ.                                     1043-1045

 

ՌՈՒԲԻՆԵԱՆՆԵՐ

1080-1225

ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

1-Ռուբէն Ա.                                      1080-1095

2-Կոստանդին Ա.                             1095-1100

3-Թորոս Ա.                                       1100-1129

4-Լեւոն Ա.                                         1129-1137

5-Թորոս Բ.                                        1145-4469

6-Ռուբէն Բ.                                       1169

7-Մլեհ                                                1169-1175

8-Ռուբէն Գ.                                      1175-1187

9-Լեւոն Բ.                                         1187-1219

10-Զապէլ                                          1219-1252

11-Ֆիլիբ                                            1222-1225

ՀԵԹՈՒՄԵԱՆՆԵՐ

1226-1375

ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

1-Հեթում Ա.                                       1226-1269

2-Լեւոն Գ.                                         1269-1289

3-Հեթում Բ.                                       1289-1296 եւ 1299-1301

4-Սմբատ                                           1296-1298

5-Կոստանդին Բ.                             1298-1299

6-Լեւոն Դ.                                         1301-1308

7-Օշին                                               1308-1320

8-Լեւոն Ե.                                         1320-1342

9-Կոստանդին Գ.                             1343-1344

10-Կոստանդին Դ.                           1345-1363

11-Կոստանդին Ե.                           1365-1373

12-Լեւոն Զ.                                        1374-1375

About talar

Check Also

Հայկական Հնագոյն Ցեղերն ու Ցեղային Միութիւնները

           Ինչպէս ամէն ժողովուրդի, այնպէս ալ հայ ժողովուրդի կազմաւորման գործընթացը ընդգրկած է երկար ժամանակ, թերեւս …