Home / Ա / Նիւթեր / Հոգեբանական / ԴԻՄԱՏԵՏՐԻ (Facebook) ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ

ԴԻՄԱՏԵՏՐԻ (Facebook) ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ

 ԴԻՄԱՏԵՏՐԻ (Facebook) ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Լարա Կէօվշէնեան

  Ներկայ ժամանակաշրջանին ընդհանրացած երեւոյթ է համացանցի եւ մանաւանդ facebook-ի գործածութիւնը: Այսօր  facebook-ը ամէնէն աւելի ժողովրդականութիւն եւ հետաքրքրութիւն վայելող կայքէջերէն (site) մէկնէ տարիքային համարեա° բոլոր խաւերուն կողմէ:

Ա.-Դիմատետրը (Facebook) ի՞նչ կ’ապահովէ իր բաժանորդներուն:

Ա. Հոգեկան կարիքերու գոհացում:

Բ. Ազատ միտքերու եւ զգացումներու արտայայտութիւն:

Գ. Հաղորդակցութիւն:

Դ. Համակարծիք անհատներու համախմբում:

Բ.-Դիմատետրի (Facebook) բացասական  ազդեցութիւնը անհատներուն վրայ:

Ա. Սխալ հասկացողութիւններու տարածում:

Բ. Պատանիներու կողմէ ժամանակի անխնայ սպառում:

Գ. Իրականութիւնն ու երեւակայականը զատորոշելու դժուարութեան յառաջացում:

Գ.-Դիմատետրը (Facebook) օգտագործելու պատճառները

Ա.ինքնավստահութեան պակաս

Բ.Ձանձրոյթ

Գ.Ինքզինք ներկայացնելու վախ

Դ.-Անհատականութեան հետ կապուած ի՞նչ փոփոխութիւններ կը պատճառէ  դիմատետրի  (facebook)  գործածութիւնը:

Ա. Նկարագրային փոփոխութիւններ:

Բ. Անհատական նկարներ ցուցադրելու անսանձ ճիգ:

Գ. Հետզհետէ ելեկտրոնական էակներու վերածում:

Դ. Բացայայտումներու կատարում:
cheap essay
Ե. Ծանօթացումներ եւ ապա ամուսնութեան որոշումներու կայացում:

765qwerty765

About admin

Check Also

Ինքնաօտարացումն ու Քաղաքականութիւնը

           Ինքնօտարացումը հոգեկան հիւանդութիւն է, որ պատճառ կը դառնայ մարդու կողմէն օտար յատկանիշներն ընդունելու ու …