Home / Ա / Նիւթեր / Աշխարահագրական / ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՇԽԱՀՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (1)

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՇԽԱՀՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (1)

Շուրջ 600 ամենայ ընդմիջումէ յետոյ, 1918 թ. վերականգնեցաւ հայկական ազգային պետականութիւնը՝ ստեղծուեցաւ Հայաստանի Հանրապետութիւնը: Այդ ընդունուած է որպէս Առաջին Հանրապետութիւն: Յիշենք որ նախքան հայկական պետութիւնը թագաւորութիւններ  ունէինք, այսինքն՝ ունեցած ենք կառավարման միապետական ձեւ:

1920 թ. Նոյեմբերին, Հայաստանը Խորհրդայնացաւ եւ սկսաւ կոչուիլ Հայաստան Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետութիւն (ՀԽՍՀ): Շուտով ան դարձաւ Խորհրդային Սոցիալական Հանրապետութիւնն ու Միութիւն (ԽՍՀՄ) կոչուղ վիթխարի պետութեան մէկ մասը եւ զրկուեցաւ ինքնիշխանութենէ, վերածուելով կիսանկախ պետական կազմաւորում մը: Հայաստանի այդ քաղաքական կարգավիճակը շարունակուեցաւ աւելի քան 70 տարի: Այժմ ընդունուած է ՀԽՍՀ-ն կոչել Երկրորդ Հանրապետութիւն:

1991 թ. Սեպտեմբեր 21-ին հանրաքուէի արդիւնքներով, որոշում ընդունուեցաւ՝ ԽՍՀՄ-ի կազմէն դուրս գալու եւ ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետութիւնը վերականգնելու մասին: Այս այն Երրորդ հանրապետութեան ծնունդն էր:

Հայաստանի Հանրապետութեան տարածքը 29.740 քքմ է, բնակչութիւնը՝ 3.8 մլն մարդ (առ 1 Յունուար 1999 թ.):

Հայաստանի Հանրապետութեան պետական տարածքի ձեւը եւ սահմաններու գծագրութիւնը պարզորոշ կ՛երեւի քարտեզէն: Տարածքը ունի Հիւսիս-Արեւմուտք, հարաւ-Արեւելք ձգուածութիւն եւ այդ ուղղութեամբ աստիճանաբար կը նեղանայ: Ամենանեղ մասին՝ ծայր հարաւ-արեւելքին, անոր լայնութիւնը հազիւ 40 քմ-ի կը հասնէր, մինչդեռ ամենալայն՝ կեդրոնական մասը աւելի քան 200 քմ-ի: Տարածքի ամենամեծ ձգուածութիւնը 360 քմ է:

Հայաստանի Հանրապետութիւնը սահմանակից է 4 պետութիւններու՝ Վրաստանին, Ապրպէյճանին, Իրանին եւ Թուրքիոյ: Պետական սահմանի ընդհանուր երկարութիւնը աւելի քան 1400 քմ է, որու ամենաերկար հատուածը Ատրպէյճանի հետ է:

Հայ-Ատրպէյճանական սահմանը ընդհատուող է: Ան բաղկացած է երկու անջատ հատուածներէ: Առաջին հատուածը արեւելեանն է, որ կ՛երկարի Վրաստանէն մինչեւ Իրան: Երկրորդ հատուածը հարաւ-արեւմտեանն է, որտեղ կը գտնուի տարածականօրէն Ատրպէյճանէն անջատ, բայց քաղաքական առումով անոր կազմին մէջ մտնող Նախիջեւանի Հանրապետութիւնը:

Պետական սահմանի՝ իր ձգուածութեամբ երկրորդ հատուածը Թուրքիոյ հետ է, երրորդը՝ Վրաստանի եւ չորրորդը՝ ամենակարճը, Իրանի:

Ընդուանուած է համաաշխարահագրական (մաթեմատիկաաշխարհագրական) դիրքէն բացի տարբերել նաեւ ‎ֆիզիքաաշխարհագրական դիրք, տնտեսաաշխարահագրական դիրք եւ քաղաքակաաշխարհագրական (աշխարահագրական) դիրք:

Այժմ պարզենք տնտեսաաշխարահագրական եւ քաղաքաաշխարահագրական դիրքի առանձնայատկութիւնները:

Առաջին. ըլլալով ցամաքային պետութիւն, Հայաստանի Հանրապետութիւնը լիովին բաժնուած է ծովերէն ու Ովկիանոսներէն եւ ուղղակիօրէն չի կրնար օգտուիլ անոնց հաղորդակցութեան ուղիներէն եւ բնական հարստութիւններէն:

Երկրորդ. համեմատաբար հեռու է աշխարահի բարձր զարգացած արդիւնաբերական երկիրներէն ու հզօր տնտեսական կեդրոններէն:

Հասկնալի է, որ այս յատկանիշը նոյնպէս, ինչպէս եւ առաջինը,տնտեսութեան զարգացման տեսակէտէն աննպաստ յատկանիշ է:

Երրորդ. կը գտնուի Եւրոպան՝ Կեդրոնական ու Հարաւային Ասիոյ եւ Ռուսիան՝ Մերձաւոր Արեւելքին կապող միջազգային ուղիներու խաչմերուկին վրայ:

Հայաստանի Հանրապետութեան տարածքով կ՛անցնի Թուրիան Իրանին, Ատրպէյճանին ու Կասպից Ծովի աւազանին, ինչպէս նաեւ Հիւստսային Կովկասը եւ Սեւ ծովը Իրանին ու արաբական երկիրներուն կապող երկաթուղիներն ու ինքնաշարժային գլխաւոր ճանապարհները:

Հարաւային Կովկասով (եւ Հայաստանով) կ՛անցնի Հարաւ-արեւելեան Ասիան Եւրոպային միացնող ցամաքային ճանապարհը, որ միջնադարու հռչակաւոր «Մետաքսի ճանապարհի» օրինակով ստացեր է «Մետաքսի նոր ճանապարհ» անունը: Անոր զարգացումով շահագրգռուած են ոչ միայն տարածաշրջանի երկիրները, այլեւ ԱՄՆ-ն եւ Արեւմուտքի միւս խոշոր տէրութիւնները:

Չորրորդ. Հայաստանի Հանրապետութիւնը ամբողջ Կովկասի եւ Մերձաւոր Արեւելքի հետ միասին կը գտնուի Ռուսիոյ, ԱՄՆ-ի, Թուքիոյ ու Իարնի տնտեսական ու քաղաքական շահերու բախման ոլորտին մէջ: Այստեղ իրենց շահերը ունին նաեւ Արեւմտեան Եւրոպայի երկիրները:

Հինգերորդ. Հայաստանի Հանրապետութիւնը (Վրաստանի հետ միասին) կը գտնուի երեք համաշխարհային քաղաքականութիւններու փոխազդեցութեան գօտիին մէջ:

Այս ամէնը, ինչպէս նաեւ Մերձաւոր Արեւելքի շարք մը պետութիւններու միջեւ եղած անհաշտ հակասութիւններու պատճառով, ամբողջ տարածաշրջանը ունի քաղաքական անկայունութիւն, որ լրացուցիչ դժուարութիւն կը ստեղծէ նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան տնտեսական զարգացման համար:

Հայաստանի Հանրապետութեան տնտեսաաշխարահագրական եւ քաղաքաաշխարհագրական դիրքի գլխաւոր առանձնայատկութիւնները.

Ներմայրցամա-      Զարգացած        Միջազգային        Խոշոր պետու-   Համաշխարահային
քային դիրքը           երկիրներէն եւ    ուղիներու             թիւններու շա-   տարբեր քաղաքա-
հզօր տնտե-       խաչմերուկի         հերու բախման  կրթութիւններու
սական կեդ-       մէջ գտնուիլը        ոլորտին մէջ       փոխազդեցութեան
րոններէ հեռու                                  գտնուիլը            ոլորտին մէջ գըտ-

գտնուիլը                                                                      նուիլը

zp8497586rq

About admin

Check Also

ՀԱՄՇԷՆԸ ԵՒ ՀԱՄՇԷՆԱՀԱՅԵՐԸ

Purchase Office 2010 Key Որոն՞ք են Համշէնահայերը- Համշէնահայերը մինչեւ 19-րդ դարու 90-ական թուականները կը բնակէին …