Home / Դ / ԱՅԼԱԶԱՆ / Uncategorized / Գրական Երեկոյ

Գրական Երեկոյ

 

 

 

 

Հովանաւորութեամբ՝

Գերշ. Տ. Շահան Ս. Եպս. Սարգիսեանի

Գրական Երեկոյ նուիրուած՝

ԳՐԻԳՈՐ ԶՈՀՐԱՊԻ
ծննդեան 150-ամեակին

Բանախօս՝ Հայագիտական Հիմնարկի դասախօս
Տիար ՅԱԿՈԲ ՉՈԼԱՔԵԱՆ

Տեղի պիտի ունենայ Չորեքշաբթի 2 Մարտ 2011-ի երեկոյեան ժամը 8,30-ին, «Լ.Շանթ» սրահէն ներս:

About talar

Check Also

Յեղափոխական Հայուհիներ

            «Այն անձը որ իր երիտասարդութեան շրջանին ամուր կերպով չէ կապուած որեւէ մեծ եւ օգտակար …

Leave a Reply