Home / Ա / Նիւթեր / Հ.Յ.Դ. եւ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆՆԵՐ / Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան Չորս Կառավարութիւնները

Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան Չորս Կառավարութիւնները

Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան Չորս Կառավարութիւնները

Հայաստանի առաջին հաարապետութեան շրջանին իրարու յաջորդած չորս դահլիճներ:

 

 

 

 

ա.-1918 Մայիսի վերջէն մինչեւ 1919 Մարտ՝ Յովհաննէս Քաջազնունիի դահլիճը: Այս շրջանը պետական – կազմակերպչական շրջան է:

 

 

 

 

 

բ.-1919 Մարտէն մինչեւ 1920 Մայիս 5 Ալեքսանդր Խատիսեանի դահլիճ: Այս շրջանը քաղաքացիական – ստեղծագործական շրջան կարելի է կոչել:

 

 

 

 

 

գ.-1920 Մայիս 5-էն մինչեւ 1920 Նոյեմբեր 23՝ Համօ Օհանջանեանի դահլիճ (Բիւրօ – Կառավարութիւն), որ իշխանութեան գլուխ եկաւ պայքարելու համար համայնավարութեան դէմ:

 

 

 

 

 

դ.-1920 Նոյեմբեր 24-էն Դեկտեմբեր 2՝ Սիմոն Վարցեանի դահլիճը, որուն պիտի վիճակուէր խորհրդային Ռուսիոյ ներկայացուցիչներուն հետ ստորագրել Խորհրդայնացման համաձայնագիրը:

About talar

Check Also

Հայկական Հնագոյն Ցեղերն ու Ցեղային Միութիւնները

           Ինչպէս ամէն ժողովուրդի, այնպէս ալ հայ ժողովուրդի կազմաւորման գործընթացը ընդգրկած է երկար ժամանակ, թերեւս …

Leave a Reply