Home / Դ / ԱՅԼԱԶԱՆ

Դ / ԱՅԼԱԶԱՆ

Վարչական Պարտականութիւններ

Ատենապետի Պարտականութիւնն է.- Վարել ժողովները։ Որոշել ատենադպիրին հետ մասնաճիւղի ժողովներու թուականները, օրակարգերը եւ հսկել արձանագրուած որոշումներու ճշգրիտ եւ արագ գործադրութեան։ Ստորագրել բոլոր պաշտօնական վաւերագրերը եւ նամակները։ Կնքել եւ ստորագրել գանձապահին հետ պատրաստուած չեքերը եւ վճարման արտօնագրերը։ Ի պաշտօնէ մասնակցիլ բոլոր յանձնախումբերուն։ Ատենադպիրի Պարտականութիւնն է – Արձանագրել մասնաճիւղի հերթական եւ արտակարգ …

Read More »

Ժողովավարական Կանոններ

Ժողովի Դիւանի Պարտաւորութիւնները Ատենապետը՝ ա.– Կը բանայ եւ կը վարէ նիստերը։ բ.- Ձայն կու տայ ժողովականներուև։ գ.- Հարցերու քննութեան ընթացքին պարբերաբար կ’ամփոփէ արտայայտուած միտքերը, առանց իր կողմէ որեւէ արժեւորում կատարելու։ դ.- Հարցի մը քուէարկութեան հանգյրուանին բանաձեւուած առաջարկը կամ առաջարկները յստակ կերպով կը ներկայացնէ ժողովականներուն, սկսելով աոաջին աոաջարկէն։ ե.- Քուէարկութեան հանգյրուանին …

Read More »

Հաշուապահական Ցուցմունքներ

Միութեան մը վարչութեան գործունէութեան նիւթական պատկերը յիշեալ գործունէութեան նոյն պատկերն է , սակայն թիւերով, գումարներով: Այսպէս, վարչութիւնը, որուն պարտականութիւնն է միութեան նպատակները իրագործել կը մշակէ այդ ուղղութեամբ ծրագիրներ ,կը կազմակերպէ եւ կը հետապնդէ անոնց գործադրութիւնը: Այս աշխատանքին անբաժան մասն է տնտեսական մարզը: Վարչութիւնը կը ծրագրէ իր տնտեսական աշխատանքը՝ նկատի ունենալով …

Read More »

Յեղափոխական Հայուհիներ

            «Այն անձը որ իր երիտասարդութեան շրջանին ամուր կերպով չէ կապուած որեւէ մեծ եւ օգտակար գործի, պէտք է ընդունի որ իր երիտասարդութիւնը կորսնցուցած է անարժէք կերպով, որքան ալ այդ երիտասարդութեան շրջանին ունեցած ըլլայ ուրախ եւ քաղցր օրեր»:             Այս խօսքերը կը պատկանին յեղափոխական հայ կնոջ մը՝ Դարիա Գոլոշեանին:             Ինչպէս …

Read More »

Գիտութիւնը եւ Կրօնը

                       Սովորաբար, գիտութեան եւ կրօնի հաշտարարները, ապացուցելու համար որ կրօնը յետամնացութեան յատկանիշ չէ, կը դիմեն շարք մը մեծ գիտնականերու հաւատացեալ ըլլալու փաստին, ինչպիսին էին Պղատոնը, Բասթէօրը, Բասկալը, Նիւթոնը, Տարուինը եւ շատեր: Սակայն, այդ օրինակները գրեթէ ոչինչ ապացուցելով, որոշ մտահոգութիւն կը յառաջացնեն անաստուածներու մօտ, ստիպելով անոնց մտածել գիտութեան եւ կրօնի հաշտութեան …

Read More »

Հայ Ժողովուրդի Նիւթական Կորուստները Հայոց Ցեղասպանութեան Ժամանակ

      Հայ Ժողովուրդին դէմ իրականացուած յանցագործութիւնը տակաւին Թուրքիոյ կողմէ պատասխանի կը սպասէ՝ ցեղասպանութիւնը պիտի ճանչցուի եւ վնասները պիտի հատուցուին:           Ասոնք իւթոփիական նպատակներ չեն: Որպէս Օսմանեան կայսրութեան իրաւայաջորդ, թրքական պետութիւնը ունի միջազգային իրաւական պարտաւորութիւններ: Համաձայն միջազգային իրաւունքի, յանցագործութիւններու համար պատասխանատուութիւնը կ’ինայ զանոնք իրականացուցած երկրի վրայ, ինչպէս նաեւ, ըստ շարունակականութեան եւ …

Read More »

Ֆութպօլ

Ֆութպօլը խաղ մըն է , որուն ընթացքին իւրաքանչիւր խումբի նպատակը հնարաւորին չափ շատ գնդակ մտցնելն է դարպասը (goal): Անուանումը անգլիական է՝ ֆութ (ոտք) եւ պոլ (գնդակ): Այս անունը պահպանուած է նաեւ ֆրանսայի, Սպանիոյ, Հայաստանի, Ռուսիոյ եւ այլ տեղերու մէջ: Սակայն կան երկիրներ, ուր տեղացիները Ֆութպօլիլ տուած են իրենց անուանումը, օրինակ՝ …

Read More »

ԳԼԽԱՑԱՒ

ԳԼԽԱՑԱՒ urticaria treatment Գլխացաւը բժշկական այցելութիւններուն ամէնէն յաճախակի դրդապատճառն է: Ան կը պատահի որեւէ տարիքի, առանց խտրութեան՝ գոյնի եւ սեռի: Գլխացաւը ինքնին հիւանդութիւն մը չէ. ան դրսեւորումներ է զանազան հիւանդութիւններու, ինչպէս նաեւ մեր մարմնի զանազան հիւսուածքներու եւ օրկաններու անբնական աշխատանքին: Գլխացաւը նկարագրուած է զանազան ձեւերով եւ զանազան անուանումներով: 1-Ճնշումի գլխացաւ.- …

Read More »