Home / Գ / ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ

Գ / ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ

ՔՐԻՍՏԱՓՈՐ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ ՀՅԴ 125 ԱՄԵԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԼՍԱՐԱՆ

                Քրիս­տա­փոր Ու­սա­նո­ղա­կան Միու­թիւնը, մնա­լով պատ­նէ­շի վրայ, կը շա­րու­նա­կէ իր գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը հա­լէ­պա­հայ կեան­քէն ներս: Միու­թիւնը Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան 125 ամ­եա­կին առի­թով կազ­մա­կեր­պեց լսարան մը, որ ու­ղիղ եթե­րով սփռ­ուե­ցաւ նա­եւ հա­մայն հա­յութ­եան, Ռատիօ Երա­զի մի­ջո­ցով: Լսա­րա­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ Երեքշաբ­թի, 15 Դեկ­տեմ­բեր 2015-ի երե­կոյ­եան ժա­մը 6:00-ին, ԱՄԺ­Տան «Լե­ւոն Շանթ» սրա­հէն ներս, …

Read More »

ՄԻԱՑԵԱԼ ԱԶԳԵՐՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ ԿԱԶՄԱՒՈՐՈՒՄՆ ՈՒ ՆԵՐԿԱՅ ԿԱՌՈՅՑԸ:

ՄԻԱՑԵԱԼ ԱԶԳԵՐՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ ԿԱԶՄԱՒՈՐՈՒՄՆ ՈՒ ՆԵՐԿԱՅ ԿԱՌՈՅՑԸ:             Համաշխարհային Երկրորդ պատերազմինընթացքին, Գերմանիա-Իտալիա-Ճափոն առանցքին դէմ պատերազմող Դաշնակիցները Միացեալ Ազգերու յայտարարութիւն մը կատարեցին ընդդէմ Առանցքին եւ ի նպաստ աշխարհի խաղաղաութեան: Այդ յայտարարութիւնն է սկզբնական հունտը Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան: Բուն ծրագիրը սակայն, առաջին անգամ, Մոսկուայի մէջ 1943 Հոկտեմբերին գումարուող արտաքին գործոց  նախարարներու ժողովին …

Read More »

ՍՈՎՈՐՈՒԹԵԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐԸ (2)

ՍՈՎՈՐՈՒԹԵԱՆ resume writer ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐԸ (2) Նախորդ յօդուածին մէջ միասնաբար ծանօթացանք Սովորութեան եւ անոր կազմութեան օրէնքներուն մասին: Այժմ պիտի տեսնենք թէ հոգեբանական ինչ արդիւնքներ կ’ունենայ սովորութիւնը:Զայն պիտի նկատենք մէյ մը գործունէական տեսակէտէն , մէյ մըն ալ զգացական եւ իմացական տեսակէտէն :  Գործունէական Տեսակէտէն : 1-Սովորութիւնը կը դիւրացնէ արարքները: Ինչ որ …

Read More »

ՍՈՎՈՐՈՒԹԵԱՆ ԲՆՈՅԹԸ (1)

  common application essays ՍՈՎՈՐՈՒԹԵԱՆ ԲՆՈՅԹԸ Ինչ է Սովորութիւնը ? Սովորութիւնը կարելի է բացատրել ուղեղային եւ ջղային նիւթին ընդհանուր կերպով նիւթ ըսուած բանին հետ հասարակաց ունեցած անգործութեան յատկութեամբ: Ասիկա ենթադրութիւն մըն է,վարկած մը. Բացատրութիւն Ոեւէ նիւթի կտոր մը ինքնին իր արտաքին վիճակը չի փոխեր, եթէ կայուն վիճակի մէջ է ՝ …

Read More »

ԱՐԺԷՔԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԺԷՔՆԵՐՈՒ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ

ԱՐԺԷՔԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ essay on love ԱՐԺԷՔՆԵՐՈՒ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ   Արժէքներու իմաստասիրութիւնը քննութիւն է մարդուն իր գործերուն եւ շատ անգամ բնութեան մէջ գտած եւ իր կողմէ ստանձնուած արժէքներուն, անոնց պատճառն ու իր կողմէ արդարացումին: Կապրինք տիեզերքի մը մէջ որ մեզի համար չէզոք չէ,այլ ան կը ներկայացնէ քաշողութիւններ,այսինքն տիեզերքի մէջ մեր գտած էակներէն եւ իրերէն, …

Read More »

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐ reliable essay writing service [վարչաձեւեր-վարչակարգեր] Քաղաքական վարչակարգի էութիւնը Քաղաքական վարչակարգը միջոցներու եւ մեթոտներու ամբողջութիւն է, որոնց օգնութեամբ կ՛իրականացուի քաղաքական եւ պետական իշխանութիւնը: Քաղաքական վարչակարգը կը ստեղծուի հասարակական եւ քաղաքական համակարգերու առկայութեամբ, որոշակի պայմաններու տակ, ինչպիսիք են՝ կառավարող քաղաքական վերնախաւի կողմէ առաջադրուած խնդիրները, նպատակներն ու անոնց իրագործման եղանակները, հասարակական …

Read More »

ՅՈՒՆԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹԵԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ

 ՅՈՒՆԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹԵԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ             Քաղաքական հարցերու քննարկումը Աթենացիներուն համար հանրայայտ իրականութիւն է: Հանրային մտահոգութիւնները եւ հասարակական գործերու ընթացքը իրենց հետաքրքրութեան գլխաւոր առանցքը կը կազմէին: Բերանացի քննարկումներն ու վէճերը եղած են իրենց խորհրդածութեանց գլխաւոր եղանակը: Զիրենք շրջապատող խնդինրները առհասարակ եղած են բազմազան եւ բազմատեսակ: Յունական աշխարհի ողջ տարածքին գոյութիւն ունեցած …

Read More »

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆՆԵՐ Երկու կամ բազմաթիւ պետութիւններու միջեւ փոխադարձ համաձայնութեամբ յառաջացած միջ-պետական կամ գեր-պետական կազմակերպութիւնները կը կոչուին միջազգային կազմակերպութիւններ: Միջազգային կազմակերպութիւնները կրնան ունենալ պետական-վարչական, քաղաքական, ընկերային, կրօնական, տնտեսական, զինուորական կամ այլ բնոյթներ: Այսպէս, միջազգային պըտական – վարչական կազմակերպութիւններ են պետական զանազան անկախ միաւորներու կամ տարբեր ազգերու միջեւ ստեղծուած դաշնակցութիւններն (federation)  ու …

Read More »

ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ԵՐԵՒՈՅԹԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄԸ

ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ԵՐԵՒՈՅԹԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄԸ    Արդէն իսկ անդրադարցած ենք այն իրողութեան որ ամէն քաղաքական հաւաքականութիւն, երկիր, պէտք ունի, արժէքներու հէղինակաւոր բաշխման համար, որոշում առնողներու  կառոյցի մը: Բոլոր տեսակի վարչակարգերու պարագային, բարձրագոյն ղեկաւարներն են, որ կը ստանձնեն կարեւորագոյն դերը այդ կարոյցին մէջ: Քաղաքական հաւաքականութեան մէջ, անոնք ամէնէն յայտնի եւ ճանչցուած ղեկավարներն են: …

Read More »

ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌՈՅՑՆԵՐ, ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆՑ ԲԱԺԱՆՈՒՄ ԵՒ ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆՑ ՄԻՋԵՒ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆԸ

ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌՈՅՑՆԵՐ, ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆՑ ԲԱԺԱՆՈՒՄ ԵՒ college essay writer ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆՑ ՄԻՋԵՒ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆԸ   Ժողովրդավարական կարգերու մէջ, պետական առումով գոյութիւն կ՝ունենան երեք հիմնական կառոյցներ, իւրաքանչիւրը իւրայատուկ պարտականութեամբ եւ իրաւունքով, ինչպէս նաեւ իրարու միջեւ Իշխանութեանց բաժանումով որ ճշդած կ՝ըլլայ երկրի սահմանադրութեամբ: Այս երեք իշխանութիւններն են.- ա.-օրէնսդիր իշխանութիւնը բ.-գործադիր իշխանութիւնը գ.-դատական  իշխանութիւնը   Ա.-Օրէնսդիր …

Read More »