Home / Ա / Նիւթեր / Գիտական

Գիտական

Ցուցմունքներ Երկրաշարժի Վտանգներէն Պաշտպանուելու Համար

Երկրաշարժը բնական երեւոյթ մըն է, որ յաճախ կը պատահի երկրագունդի տարբեր շրջաններուն մէջ: Թէեւ երկրաշարժներուն մեծամասնութիւնը թեթեւ կ’ըլլայ ու մարդիկ նոյնիսկ չեն զգար զայն, բայց երբեմն ալ շատ զօրաւոր եւ քանդիչ կ’ըլլայ: Միջին Արեւելքի մէջ, վերջին տարիներուն, արձանագրուած են կարգ մը թեթեւ եւ զօրաւոր երկրաշարժներ: Այս կը նշանակէ, թէ՝ որեւէ …

Read More »

THE VIRUS

THE VIRUS                                                                                                                                                                                                                                               Vagharsh Kandilian -Virus is a program that causes damage to computer. -Trojan is a program which is used to gain access to a computer by installing a program on infected PC to open some backdoor. [Trojans are also known as Backdoors]. -Worm is a program which infects …

Read More »

ՊԻԼ ԿԷՅԹՍ

ՊԻԼ ԿԷՅԹՍ Այս դարու հանճարեղ, Microsoft-ի հիմնադիր, որուն հարստութիւնը հասաւ 100 պիլիոն տոլարի… ՊԻԼ ԿԷՅԹՍ: Այս մեծ երեւոյթը սկսաւ պարզ գործով մը, միլիարներու ճամբան սկսաւ միտքով մը…    Ի՞նչպէս Պիլ Կէյթս կրցաւ որոշել եւ իրագործել. Պիլ Կէյթս կը պնդէր իր դպրոցի ուսուցիչներուն, թէ երբ երեսուն տարեկան ըլլայ միլիոնատէր պիտի դառնայ: …

Read More »

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ Համակարգիչը ելեկդրոնիկ սարք մըն է, որ շատ դժուար գործեր կը կատարէ ուղեղէն շատ աւելի արագ: Ան օժտուած է յիշողութեամբ մը, առանց որուն՝ միայն պարզ հաշուիչ մեքենայի մը դերը կրնար կատարել: Այսօրուան համակարգիչները օժտուած են թրանզիսթորներով եւ ելեկտրոնիկ մանրացանցներով: Ունին ելքի սարք մը (պաստարիկ), կեդրոնական համավարիչ մը (կարեւորագոյն մասը) եւ …

Read More »

ՄԱՔՈՒՐ ՈՒԺԱՆԻՒԹԻ ՓՆՏՌՏՈՒՔԸ

ՄԱՔՈՒՐ ՈՒԺԱՆԻՒԹԻ ՓՆՏՌՏՈՒՔԸ  Ինչպէս աշխարհը կրնայ ունենալ դիւրաւ հայթայթելի ուժանիւթ՝ առանց քանդելու կամ ապականելու կենսոլորտը: Այսօր շուկայի վրայ գտնուող ամէնէն առատ եւ աժան ուժանիւթերը քարիւղն ու կազն են, սակայն անոնց պահեստները օր մը պիտի սպառին, հաւանաբար մինչեւ 70 տարի, ըստ անոնց պեղման եւ արտահանման արհեստագիտութեան: Կայ ածուխը, որ շատ առատ …

Read More »

ՓԱՐՔԻՆՍԸՆ ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆԸ

  ՓԱՐՔԻՆՍԸՆ ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆ Մարդկային շարժումները երբ կը դանդաղին, շարժուձեւերը հետըզհետէ կը նուազին, ոմանց մօտ թեթեւ դող մը, որ կը դիմէ դէպի մարմնին մէկ կողմը գտնուող ձեռքը կամ ոտքը, 60 տարեկանէն յետոյ 100 անձի վրայ մէկ անհատ, կրնայ բռնուիլ փարքինսըն հիւանդութեան: Ջիղերու ցանցին մէջ խոց մը, կամ քայքայում մը, հետեւանք ներոններու …

Read More »

ՆԱԽԱՆՁԸ ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆ Է ….

ՆԱԽԱՆՁԸ ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆ Է ….    Տասնաբանեայ պատուիրաներէն մէկն է նախան‎‎‎‎‎ձը, որ բանաձեւուած է՛ «ընկերոջդ, կամ դրացիիդ ունեցածին աչք մի տնկեր»: Նախանձը քիչ թէ շատ չափով գոյութիւն ունի իւրաքնաչիւր անձի նկարագրին  մէջ: Բայց ինչպէս ամէն չափաւորութիւն չի վնասէր, եթէ նախնձն ալ չափաւոր ըլլայ, գուցէ քիչ վնասակար ըլլայ մարդուն անձնական կեանքին թէ …

Read More »

OMEGA 3 / OMEGA 6

OMEGA 3 / OMEGA 6 ՃԱՐՊԱԹԹՈՒՆԵՐ (الأحماض الدهنية)                  ՕՄԷԿԱ 3 եւ 6-ը իւղերու տեսակներեն, որոնք շատ կարեւոր ներգործութիւնունուն մարդկային բջիջներուն վրայ: Մարդկային մարմինը կը բաղկանայ միլիոնաւոր բջիջներէ, որոնց բաղկացուցիչ տարրերէն  են՝ կորիզը եւ պատեանը,  բջիջին պատեան ըմեծդերուն մարդու առողջութեան վրայ, անոր գլխաւոր եւ առաջին գործը բջիջին պաշտպանութիւնն է, …

Read More »

QUANTUM MIND

            Quantum mind Quantum mind theories are based on the premise that quantum theory is necessary to fully understand the mind and brain, particularly concerning an explanation of consciousness.   Introduction The quantum mind hypothesis proposes that classical mechanics cannot fully explain consciousness and suggests that quantum …

Read More »