Home / Ա / Նիւթեր / Մանկավարժական

Մանկավարժական

Ինքնավստահութիւն

  Ինքնավստահութիւնը անձին այն զգացումն է իրեն արժէքը գիտնալու իր շուրջիններուն մէջ: Ինքնավստահ անձը կը վարուի բնականապէս առանց մտահոգութեան կամ վախի: Իր վարմունքներուն ինքն է որ կ’իշխէ անոնց վրայ եւ ոչ թէ ուրիշը: Անոր հակառակը անինքնավստահութիւնն է, որ կը ձգէ անձը վարուի եւ կարծէս թէ քննութեան տակ է բոլոր շուրջիններուն …

Read More »

ՊԱՏԻԺ-ԳՆԱՀԱՏԱՆՔ

Գնահատանքը աշակերտներու կամ խմբակի մը վարքի ու գործունէութեան հասարակական գնահատման արտայայտութիւնն է: Ապրելով բաւարարուածութեան զգացումը, դպրոցականը կը զգայ կայտարութիւն, վստահութիւն իր սեփական ուժերուն եւ յետագայ յառաջընթացքին նկատմամբ: Կարելի չէ ենթադրել թէ՝ խրախուսանք ու գնահատանքը միշտ օգտակար են: Գնահատանքի դաստիարակչական նշանակութիւնը կ՛աճի երբ ան իր մէջ կը բովանդակէ ոչ միայն արդիւնքի …

Read More »

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԵԼՈՒ ԱՐՈՒԵՍՏԻՆ ՄԱՍԻՆ

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԵԼՈՒ ԱՐՈՒԵՍՏԻՆ ՄԱՍԻՆ Դաստիարակութիւնը անհատի ձեւաւորման նպատակասլաց սիստեմաթիք գործունէութիւնն է, որուն նպատակն է անհատը նախապատրաստել հասարակական, արտադրական, մշակութային եւն. կեանքին, աւագ սերունդին կողմէ անոր փոխանցելով պատմական գիտելիքներ, հմտութիւններ, փորձառութիւններ, սովորութիւններ: Աճող սերունդի դաստիարակութիւնը եղած է բոլոր ազգերու գլխաւոր մտահոգութիւններէն մէկը՝ բոլոր ժամանակներուն: Այսօր, ան կ՛իրականացուի ընտանքի եւ դպրոցի համատեղ գործունէութեան …

Read More »

ՆՇԱՆԱՒՈՐ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՆԵՐ

ՆՇԱՆԱՒՈՐ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՆԵՐ ԵԱՆ ԱՄՈՍ ԿՈՄԷՆՍԿԻ 1592-1670 ՃՈՆ  ԼՈՔ 1632-1704 ԺԱՆ ԺԱԳ ՌՈՒՍՕ ԵԱՆ ԱՄՈՍ ԿՈՄԷՆՍԿԻ 1592-1670 Մանկավարժութեան գիտութեան հիմնադիր, փիլիսոփայ, մանկավարժ, հոգեբան Եան Ամոս Կոմէնսկի ծնած է 1592-ին: Կոմէնսկի ամբողջ կեանքի ընթացքին իշխանութիւններու կողմէն հալածուած է եւ այս պատճառով թափառաշրջիկ կեանք վարած՝ Եւրոպայի տարբեր երկիրներու մէջ ժամանակաւորապէս հաստատուելով: Ան զբաղած է …

Read More »

ՆՇԱՆԱՒՈՐ ՀԱՅ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՆԵՐ

ՆՇԱՆԱՒՈՐ ՀԱՅ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՆԵՐ ՂԱԶԱՐՈՍ ԱՂԱՅԵԱՆ Ղազարոս Աղայեան խորութեամբ ուսումնասիրած է Կոմէնսկիի, Պէսթալոցի, Տիսթերվէկի, Ուշինսկի մանկավարժական հայեացքները, սակայն այդ հայեացքներու մեքանիքական փոխադրում չէ կատարած հայ իրականութեան մէջ այլ հաշուի առած է երեխային ազգային առանձնայատկութիւնները: Ան չափազանց ժողովրդավար մանկավարժ էր եւ կը պաշտպանէր հասարակ ժողովուրդի շահերը եւ հարց կը դնէր երեխաներու կրթութեան …

Read More »

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹԻՒՆ PEDAGOGY

Մանկավարժութիւն Pedagogy Մանկավարժութիւն թերմինը յունական ծագում ունի: Ան բաղկացած է երկու մասերէ. 1-Բետիա՝ կը նշանակէ մանուկներ: 2-Կոկի ( gogy, teaching) կը նշանակէ կը վարեմ: Այս երկուքին միացումով կը ստանանք մանկավարժութիւն բառը: Մանկավարժութեան գիտութիւնը ծնունդ առած է 17-րդ դարուն, շնորհիւ չեխ նշանաւոր մանկավարժ, հոգեբան եւ փիլիսոփայ՝ Եան Ամոս Կոմէնսկիի: Մինչեւ 17-րդ …

Read More »

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹԵԱՆ ԿԱՊԸ ԱՅԼ ԳԻՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԵՏ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹԵԱՆ ԿԱՊԸ ԱՅԼ ԳԻՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԵՏ Մանկավարժութիւնը կը զարգանայ սերտ կապեր ստեղծելով այլ գիտութիւններու հետ, յենելով այդ գիտութիւններու ընդհանուր օրինաչափութիւններուն եւ փաստարկներուն վրայ: Մանկավարժութիւնը սերտ կապեր ունի հետեւեալ գիտութիւններուն հետ. 1-ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹԻՒՆ Philosophy Որ կ՛ուսումնասիրէ շրջապատող աշխարհն ու մարդկութիւնը: 2-ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹԻՒՆ Psychology Ուր կը յենի մարդազարգացման հոգեբանական երեւոյթներու վրայ: Օրինակ՝ մտածողութիւն, յիշողութիւն, խառնուածք, …

Read More »

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉԸ ԿԱՄ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԸ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉԸ ԿԱՄ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԸ Հայ դպրոցը այն վայրն է, ուր կը կրթուին ու կը դաստիարակուին հայ ազգի զաւակները: Հայ դպրոցի ու միութեան առաքելութիւնն է իրականացնել հայեցի կրթութիւն եւ դաստիարակութիւն, աճող սերունդին մէջ վառ պահելով ազգային ինքնագիտակցութեան ոգին: Ազգային դպրոցի խնդիրներէն է աճող սերունդին փոխանցել՝ ազգային եւ համամարդկային պատմական …

Read More »

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

Educational psychology is the study of how humans learn in educational settings, the effectiveness of educational interventions, the psychology of teaching, and the social psychology of schools as organizations. Educational psychology in turn informs a wide range of specialities within educational studies, including instructional design, educational technology, curriculum development, organizational …

Read More »

ՊԱՏԱՆԻՆ ԵՒ ԱՆՈՐ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԻՒՐԱՅԱՏԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏԱՆԻՆ ԵՒ ԱՆՈՐ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԻՒՐԱՅԱՏԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ Ճանապարհներու դիմաց կանգնած է ան, մոլարած է, իր դիմաց բացուած են անծայրածիր ուղիներ ու անհամրելի արահետներ, ոմանք քարքարոտ կ՛երեւին, սակայն լոյս մը կը փայլի անոնց անշօշափելի հորիզոններուն վրայ, ոմանք ալ դիւրաքալելի կը թուին, սակայն անոնց վերջը խաւարի մէջ ծածկուած է, իսկ ան տակաւին կանգնած կը …

Read More »