Home / Ա / Նիւթեր / Հայագիտական

Հայագիտական

ԵԶՆԻԿ ԿՈՂԲԱՑԻ (Ե. ԴԱՐ)

Եզնիկ՝ Մեսրոպի եւ Սահակի աւագ աշակերտներէն էր, շատ խելացի եւ ուշիմ: Կողբացի կը կոչուի, Այրարատ գաւառին Կողբ գիւղը ծնած ըլլալուն համար: Իր կեանքին մասին շատ քիչ տեղեկութիւններ կան: Կ՛ենթադրուի որ ապրած ըլլայ 400էն 470ի շրջանին: Յայտի է որ ան իր հաւատակից-եղբայր Յովսէփին հետ, Մեսրոպի եւ Սահակի կողմէ, ղրկուած է նախ …

Read More »

Գ.ԽԱԺԱԿ (ԳԱՐԵԳԻՆ ՉԱԳԱԼԵԱՆ)

Հմուտ ընկերաբան, անուանի հռետոր եւ մանկավարժ՝ Գարեգին Խաժակ, ծնած է Ալեքսանդրապոլ 1868ին: Կանուխէն կը կորսնցնէ իր հայրը, իսկ մայրը չարքաշ աշխատանքով, իբրեւ լուացարարուհի կը հոգայ ընտանիքի ծախսերը, ապահովերլով զաւակին կրթութիւնը: Խաժակ նախնական ուսումը ծննդավայրին մէջ ստանալէ ետք, կը յաճախէ Էջմիածինի Գէորգեան Ճեմարանը՝ մինչեւ 6րդ դասարանը: Նիւթական կարելիութիւն չ՛ունենար աւարտելու ճեմարանական …

Read More »

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ Միջնադարեան Հայաստանի մէջ մանրանկարչութիւնը առաջնակարգ տեղ կը գրաւէ. հակառակ դարերու ընթացքին մեր կրած աւերիչ արշաւանքներուն որոնք մեծ թիւով հայկական մշակութային ու գեղարուեստական արժէքներ ոչնչացուցած են: Ամէն պարագայի շուրջ 25.000 հին հայկական ձեռագրեր պահպանուած են ամբողջ աշխարհի մէջ, որոնց մեծ մասը Երեւանի Մեսրոպ Մաշտոց Մատենադարանին մէջ պահուած են: Այժմ Մատենադարանի …

Read More »

ԶԱՐԹՕՆՔԻ ՇՐՋԱՆ

ԶԱՐԹՕՆՔԻ ՇՐՋԱՆ 1800-ական թուականներուն, հայ ժողովուրդը, ըլլայ Տաճկահայաստանի ըլլայ Կովկասի մէջ, զարմանալի կերպով մտային եւ հոգեկան զարթօնք մը ունեցաւ, որ իր մէջ յառաջացուց ազգային գիտակցութիւնն ու հայրենասիրական ոգին: Այս զարթնումի պատճառները բազմաթիւ են ըլլայ քաղաքական կամ տնտեսական գետնի վրայ: Իբր արդիւնք այս շարժումին, հայ ժողովուրդը ծնաւ բազմաթիւ գրագէտներ, բանաստեղծներ ու …

Read More »

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ 19-ՐԴ ԴԱՐՈՒՆ

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ 19-ՐԴ ԴԱՐՈՒՆ            ԺԹ. դարը յատկանշուեցաւ գրական նոր շարժումով մը, որ ծնունդ տուաւ Հայկական արդի գրականութեան:             Հայկական ազգային արուեստը նախորդ դարերուն գոյատեւած էր իր ամէնէն ժողովրդական ձեւերուն մէջ: Ժողովրդական բանաստեղծութիւնը եղած է նախ՝ ազգային գաղափարը պահող, ապա նաեւ անոր ծնունդ տուող ազդակ մը: Արուեստագէտներու եւ բանահաւաքներու նպաստը …

Read More »

ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻՆ ԾՆՈՒՆԴԸ ԵՒ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔՀՆՅ. ՇՄԱՒՈՆԵԱՆ

ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻՆ ԾՆՈՒՆԴԸ ԵՒ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔՀՆՅ. ՇՄԱՒՈՆԵԱՆ   Եթէ տպագրութեան գիւտէն ընդամէնը քանի մը տասնամեակ ետք միայն ծնունդ առաւ հայ տպագրութիւնը, ապա պարագան նոյնը չեղաւ հայ պարբերական մամուլին, որ իր ծնունդով շատ աւելի ուշ մնաց՝ քան եւրոպական բազմաթիւ պետութիւններու եւ ժողովուրդներու մամուլը, բայց հակառակ այս փաստին, հայ մամուլը իր հնութեամբ …

Read More »

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉԻ ՍԱՐՔԵՐՈՒ ԵՒ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԱՅԵՐԷՆ ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉԻ ՍԱՐՔԵՐՈՒ ԵՒ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԱՅԵՐԷՆ ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ   Activ Window –                      գործօն պահապան Backs Lash –                           հակաշեղագիծ Bytes –                                     Ութնեակներ CD Recorder –                                    ՍԻ. ՏԻ. արձանագրիչ սարք Chat –                                      մտերմական խօսակցութիւն (համացանցի միջոցով) Click, to Click –                     չխկոց, չխրկել Compact Disc (C.D) –             ՍԻ.ՏԻ. ամփոփ սկաւարակ, խտասալիք …

Read More »

ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ (աստուածներ)

Դիցաբանութիւն narrative descriptive essay (աստուածներ) Դիցաբանութիւնը մարդկութսեան հոգեւոր մշակոյթի մասն է, որ կը ներկայացնէ վաղ շրջանի մարդու աշխարհայեացքը, երեւակայութիւնը, պատկերացումը, բնութեան ու մարդկային ընկերութեան յարաբերութիւններու մասին: Դիցաբանութիւն կը կոչուի նաեւ այն գիտութիւնը, որ կ՛ուսումնասիրէ դիցաբանական առասպելները, անոնց ծագումն ու զարգացումը: Մարդկութեան գիտութեան զարգացման այն շրջանին, երբ տակաւին միախառնուած հանդէս կու …

Read More »

ԵՐՈՒԽԱՆ (ԵՐՈՒԱՆԴ ՍՐՄԱՔԷՇԽԱՆԼԵԱՆ)

ԵՐՈՒԽԱՆ (ԵՐՈՒԱՆԴ ՍՐՄԱՔԷՇԽԱՆԼԵԱՆ binary options signals (1870,Կ.ՊՈԼԻՍ-1915 ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ԶՈՀ) Գրող, հրապարակախօս, թարգմանիչ, մանկավարժ: Նախնական կրթութիւնը ստացած է ծննդավայրի Ներսիսեան եւ Կեդրոնական վարժարաններէն ներս: 1890-էն սկսեալ աշխատած է «Արեւելք» թերթի խմբագրութեան մէջ: 1896-ի Համիտեան ջարդերուն ժամանակ տեղափոխուած է Պուլկարիա, ուր հրատարակած է «Շաւիղ» թերթը եւ զբաղած՝ ուսուցչութեամբ, ապա 1904-ին) Եգիպտոս, …

Read More »

ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆ

                    (1884-1915) (1915-Ի ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ԶՈՀ)   Ծնած է 1884ին Սեբաստիոյ մօտ, Բրզնիկ գիւղը: Հայրը կանուխէն պանդխտած է Պոլիս ՝ դրամ շահելու համար: 1896ի կոտորածներու տարին Դանիէլ կը ղրկուի Պոլիս, ուր իր հայրը կը գտնէ բանտ նետուած: Կը յաճախէ Մխիթարեան վարժարանը, …

Read More »