Home / Գ / ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ (page 5)

Գ / ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ՝ ԹՈՒՐՔԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ

Պատմական Ակնարկ՝ Թուրքերը Հայաստանի Մէջ Սելճուք Թուրքերը 1045 թուին, երբ հայոց Բագրատունեաց թագաւորութիւնը կը կործանի, Բիւզանդիոնի անհեռատես քաղաքականութեան պատճառաւ երկիրը կ՛իյնայ սելճուքեան տիրապետութեան տակ: Սելճուքի թոռ՝ «Տուղրիլը» եղած է բուն հիմնադիրը սելճուքեան տիրապետութեան: Ան կրցած է իր սուրին տակ հաւաքել նաեւ միւս թուրք ցեղախումբերը: Տուղրիլի եղբօր որդին եւ յաջորդը՝ Ալփ …

Read More »

ԱՌԱՋԻՆ ՍԷՐԸ

Առաջին Սէրը Երբ կը կարդանք պատմուածքի վերնագիրը մեզի այնպէս կը թուի, թէ պիտի կարդանք երանելի սիրոյ մը մասին, որուն վերջաւորութիւնը պիտի ըլլայ շատ օրինակելի եւ ուրախ, սակայն Համաստեղ իր «Առաջին Սէրը» պատմուածքով մեզի կը ներկայացնէ 1915-ի ջարդերու նախորեակին պարզ ու համեստ հայ գիւղացիին կեանքը: Համաստեղի «Առաջին Սէրը» պատմուածքի գլխաւոր հերոսն …

Read More »

ԱՆՅԱՅՏ ՀԵՐՈՍՆԵՐ

ԱՆՅԱՅՏ ՀԵՐՈՍՆԵՐ Անյայտ… ներկայ դարու բառարանէն կորսուելու վտանգի տակ գտնուող բառերէն մէկը, զոր փոխարինած են ցուցամոլութիւնը, եսասիրութիւնը, աթոռապաշտութիւնը, պաշտօնամոլութիւնը … Հերոս .. վաղամեռիկ ածական մը, փոխարինուած ծակ փիլիսոփաներով: Սիրելի՝ ընթերցող, եթէ շինիչ գաղափարներ ունիս եւ փափաքդ է զայն գործնականացնել գաղութի մակարդակին, դուն կը գտնուիս սխալ մոլորակի վրայ, սխալ հաւաքականութեան անդամ …

Read More »

ԼԱՒԱԳՈՅՆ ԸՆԿԵՐԸ

ԼԱՒԱԳՈՅՆ ԸՆԿԵՐԸ Ուսանողական էջը, յետայսու, իր յօդուածներուն կողքին պիտի աւելցնէ «Լաւգոյն Ընկերը» սիւնակով: Սիւնակին մէջ ուսանողներ պիտի ներկայացնեն զանազան գիրքեր, զանոնք ընթերցասէր հանրութեան ներկայացնելու նպատակաւ: Յոյսով ենք, որ մեր շարքը պատճառ կը դառնայ գրադարաններու մէջ կուտակուած գիրքերուն վրայի փոշիէն մաս մը մաքրելու: «Ուսանողական Էջ»ի խմբագրութիւն «Ութը Հազար Խաղաղութեան Դաշինքներ» Եւ …

Read More »