Recent Posts

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ 19-ՐԴ ԴԱՐՈՒՆ

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ 19-ՐԴ ԴԱՐՈՒՆ            ԺԹ. դարը յատկանշուեցաւ գրական նոր շարժումով մը, որ ծնունդ տուաւ Հայկական արդի գրականութեան:             Հայկական ազգային արուեստը նախորդ դարերուն գոյատեւած էր իր ամէնէն ժողովրդական ձեւերուն մէջ: Ժողովրդական բանաստեղծութիւնը եղած է նախ՝ ազգային գաղափարը պահող, ապա նաեւ անոր ծնունդ տուող ազդակ մը: Արուեստագէտներու եւ բանահաւաքներու նպաստը …

Read More »

ՀՈՒԿՕ ՉԱՎԵԶ ՎԵՆԶՈՒԵԼԱՅԻ ՆԱԽԿԻՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

                    Վենզուելան կը գտնուի հարաւային Ամերիկայի հիւսիսը, անոր տարածութիւնը մօտաւոր ինն հարիւ հազար Ք.Ք.Մ. է, բնակչոթեան թիւը՝ 27 միլիոն, մայրաքաղաքը՝ Քարաքաս, լեզուն՝ սպաներէն:             Վենզուելան 1830-ին երեք դար սպանական բռնատիրութեան տակ մնալէ ետք իր անկախութեան կը տիրանայ:             Վենզուելայի նախիճհ նախագահ՝ Հուկօ Չավեզ ծնած …

Read More »

ՀԱՅ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԻՏՔԸ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐՈՒՆ

ՀԱՅ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԻՏՔԸ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐՈՒՆ             Հայկական գիրերու գիւտէն (405) յետոյ 5-րդ դարու առաջին կիսուն ստեղծուած հայալեզու հարուստ գրականութիւնը (թարգմանական եւ ինքնուրոյն) կոչուած էր իմաստաւորել ազգի առջեւ ծառացած ազգային-քաղաքական խնդիրները՝ Սասանեան Պարսկաստանի կողմէ օրէ օր սաստկացող վտանգի պայմաններուն:             Պարսից արքունիքի զաւթողականութեան իրականացումը գլխաւորապէս, կը խոչընդոտէին քրիստոնէական ուսմունքը (որ գաղափարախօսական …

Read More »

ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻՆ ԾՆՈՒՆԴԸ ԵՒ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔՀՆՅ. ՇՄԱՒՈՆԵԱՆ

ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻՆ ԾՆՈՒՆԴԸ ԵՒ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔՀՆՅ. ՇՄԱՒՈՆԵԱՆ   Եթէ տպագրութեան գիւտէն ընդամէնը քանի մը տասնամեակ ետք միայն ծնունդ առաւ հայ տպագրութիւնը, ապա պարագան նոյնը չեղաւ հայ պարբերական մամուլին, որ իր ծնունդով շատ աւելի ուշ մնաց՝ քան եւրոպական բազմաթիւ պետութիւններու եւ ժողովուրդներու մամուլը, բայց հակառակ այս փաստին, հայ մամուլը իր հնութեամբ …

Read More »

ԿԻՍԱՍՈԿՐԱՏԵԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ (9)

ԿԻՍԱՍՈԿՐԱՏԵԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ (9) Անցնելէ առաջ Պղատոնին, պէտք է տեսնենք կարգ մը վարդապետութիւններ, զորս  իմաստասիրութեան պատմութիւնը կը կոչէ Կիսասոկրատեան վարդապետութիւններ, այն պատճառով,  որ անոնց ներկայացուցիչները ինքզինքնին սերած կը համարեն Սոկրատէն եւ Սոկրատի հմայքն ու հեղինակութիւնը կ’ուզեն իրենց վրայ ունենալ: Բայց ասոնք Սոկրատի մասնակի շարունակողներն են: Սոկրատի ուղղութիւնը իր ամբողջութեան եւ բուն …

Read More »

ՍՈԿՐԱՏԵԱՆ ՇՐՋԱՆ (8)

ՍՈԿՐԱՏԵԱՆ ՇՐՋԱՆ Ա.ՍՈԿՐԱՏ   Socrates Սոկրատ իր ժամանակի մարդոց համար Սոփեստ մըն էր, որ սակայն իր սորվեցուցածին համար դրամ չէր առներ. բայց զինք աղէկ ճանչցողներուն համար ան ոչ միայն չի շփոթուիր Սոփեստներուն հետ, այլ ընդհակառակը անոնց մեծագոյն հակառակորդը կը նկատուի: Զինք այդպէս տեսնողները եղած են իր աշակերտները, որոնցմէ ամէնէն մեծը՝ Պղատոն, …

Read More »

ՍԱՍՈՒՆ

ՍԱՍՈՒՆ Սասունի բերդ, Sasuni Berd, Դաւթաբերդ, Դաւիթի բերդ, Սանասանա, Սանաասն, Սանասանք, Սասան, Սաստնցի Դաւթի բերդ, Քաղկիկ, Քաղքիկ – Բերդ Մեծ Հայք Աղձնիք աշխրհի Սասան գաւառի մէջ, Ծովասար լեռան Հարաւային կողմը, Կապաս եւ Կուս գետերու միախառնման տեղը գոյացած եռանկիւնաձեւ տարածքի բարձրաբեր‎ձ ժայռի կատարին: Բերդի պարիսպներու երկարութիւնն է 3000, լայնութիւնը՝ 100 քայլ …

Read More »

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹԸ 10-ԷՆ 14-ՐԴ ԴԱՐԵՐՈՒՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹԸ 10-ԷՆ 14-ՐԴ ԴԱՐԵՐՈՒՆ 1-Գիտութիւն Պատմութիւն: Բագրատունեաց Հայաստանի տեւական քաղաքական ու տնտեսական վերելքը բարենպաստ պայմաններ ստեղծեց նաեւ գիտութեան զարգացման համար: Բուռն ծաղկում ապրեցաւ պատմութիւնը: Այդ ժամանակշրջանին հայ պատմագրութեան մէջ սկիզբ առաւ նոր ուղղութիւններ, որոնց յետագայ զարգացումը չէր ընդատուէր յաջորդ դարերու ընթացքին: Նախ՝ շարունակուեցաւ «Հայոց Պատմութիւններու» շարադրումը: Անոնց հեղինակները սկսեր …

Read More »

ՍՈՓԵՍՏՆԵՐ SOPHISTS (7)

ՍՈՓԵՍՏՆԵՐ  SOPHISTS (7) Սոֆիստ բառը կու գայ Սոֆիա բառէն որ կը նշանակէ իմաստութիւն:  Սոֆիստը այն է որ իմաստութիւնը ունի եւ զայն կը սորվեցնէ: Բառը հին ատեն ստորարկիչ իմաստ մը չունէր, այլ պարզապէս կը նշանակէր Աթէնքի այն մարդիկը, որոնք երիտասարդութեան  կու տային տեսակ մը ընդհանուր մշակում  եւ մասնաւորապէս կը սորվեցնէին խօսիլ …

Read More »

ՄԻՋԻՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ (6)

ՄԻՋԻՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ homework answers (6) Այս վարդապետութիւնները տիեզերքի մէջ կ’ընդունին մէկ կողմէ մնայուն բաժին մը որ կը ներկայացնէ Միութիւն, Նոյնութիւն, եւ միւս կողմէ փոփոխուող բաժին մը, որ կը ներկայացնէ Շատութիւն, Այլազանութիւն, փոփոխութիւն: Անոնք կը ջանան այդ Բազմութիւնը, Այլազանութիւնը, եւ Փոփոխութիւնը բացատրել Միութեամբ, նոյնութեամբ  եւ  Մնայունութեամբ. այսինքն խնդրին երկու եզրերն ալ …

Read More »

ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԼԻՆԵԼԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ ԿԱՄ ՇԱՐԺԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ (5)

ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ writing an expository essay ԼԻՆԵԼԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ ԿԱՄ ՇԱՐԺԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ (5)   Հերակլիտեան վարդապետութիւն       Heraclitus Ինչ որ կը յատկանշէ Հերակլիտեան իմաստասիրութիւնը՝ զօրաւոր զգացումն է իրականութեան շարժո’ւմ, լինելութի’ւն ըլլալուն: Իրականութիւնը էապէս շարժուն, ,տեւող,եղող անցող բան մըն է, իրերու հոսունութիւն մը (Ecoulement des choses ): Կեանքը միշտ ըլլալու եւ անցնելու վրայ է. օրերը …

Read More »

ՃԷՅՄՍ ԲՐԱՅՍ «ԿԱՊՈՅՏ ԳԻՐՔ»

Ծիծեռնակաբերդի յիշատակի պատի պահոցներուն մէջ յաւերժական հանգիստ գտած տասնմէկ երեւելիներու մէջ իր ուրոյն տեղը ունի Ճէյմս Բրայսը: 1838ին Իրլանտայի Պել‎ֆաստ քաղաքին մէջ ծնած շոտլանտական ծագումով անգլիացի Ճէյմս Բրայսը, եղած է իր ժամանակուան ճանչցուած գործիչներէն մէկը, իրաւաբան եւ պատմաբան, անգլիական խորհրդարանի անդամ, դիւանապետ, դեսպան ԱՄՆ-ի մէջ, փոխնախարար եւ նախարար, արժանացած է …

Read More »

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉԻ ՍԱՐՔԵՐՈՒ ԵՒ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԱՅԵՐԷՆ ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉԻ ՍԱՐՔԵՐՈՒ ԵՒ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԱՅԵՐԷՆ ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ   Activ Window –                      գործօն պահապան Backs Lash –                           հակաշեղագիծ Bytes –                                     Ութնեակներ CD Recorder –                                    ՍԻ. ՏԻ. արձանագրիչ սարք Chat –                                      մտերմական խօսակցութիւն (համացանցի միջոցով) Click, to Click –                     չխկոց, չխրկել Compact Disc (C.D) –             ՍԻ.ՏԻ. ամփոփ սկաւարակ, խտասալիք …

Read More »

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ Համակարգիչը ելեկդրոնիկ սարք մըն է, որ շատ դժուար գործեր կը կատարէ ուղեղէն շատ աւելի արագ: Ան օժտուած է յիշողութեամբ մը, առանց որուն՝ միայն պարզ հաշուիչ մեքենայի մը դերը կրնար կատարել: Այսօրուան համակարգիչները օժտուած են թրանզիսթորներով եւ ելեկտրոնիկ մանրացանցներով: Ունին ելքի սարք մը (պաստարիկ), կեդրոնական համավարիչ մը (կարեւորագոյն մասը) եւ …

Read More »

ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԵՂԷԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԸ (4)

ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԵՂԷԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԸ (4) ՔՍԵՆՈՓԱՆ Xenophanes Քսենոփան առաջին խորհողն է որ կը ծառանայ յոյն Սիթէներու բազմաստուածութեան դէմ: Այն աստուածները, որոնք կը պաշտուին, բուն իսկ աստուած չեն:  Անոնք թէ' իրենց երեւակայուած կերպարանքով եւ թէ' ալ իրենց գործելու եղանակով մարդիկ են. ուրեմն  մարդիկ երեւակայած են զանոնք: Բուն աստուածը այդ մարդկային կերպարանքով, …

Read More »

ԱՌԱՋԻՆ ԲՆԱԶԱՆՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ (3)

ԱՌԱՋԻՆ ԲՆԱԶԱՆՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 5 mg daily cialis (3) Եթէ  Զ. դարուն փիլիսոփաները տիեզերքի ֆիզի'ք բացատրութիւնը կը փնտռէին, Ե. դարու սկիզբը կը գտնենք, աւելի ընդարձակ շրջանի մը վրայ, իմաստասիրական դպրոցներ, որոնք այս առաջին բնագիտութիւնէն կ՝անցնին աւելի խոր, բնազանցական հարցերու: Այդ դպրոցները կը դասաւորուին ըստ իրենց  հայեցողութեան կեդրոնական առարկայ եղող հարցին եւ ըստ …

Read More »

ԱՌԱՋԻՆ ԲՆԱԳԷՏՆԵՐ (2)

ԱՌԱՋԻՆ ԲՆԱԳԷՏՆԵՐ (2) Ն.ք. Զ դարուն Յոնիական եւ մեծ Յունաստանի մէջ  կը գտնենք  յունական փիլիսոփայական ամենահին գիտուններու մտածումները, այդ դէմքերը կը գտնենք մէլիտայի մէջ, որոնք Արիստոտէլ կոչած է «Առաջին բնագէտներ», որովհետեւ իրենց հայեցողութեան առարկան բնութիւնն է: Կ՛ուզեն բնութիւնը հասկնալ, բնութեան էական նիւթը փնտռել: Երեք դէմքեր են այդ բնագէտները, իրարու աշակերտ, …

Read More »

ՆԱԽԱՍՈԿՐԱՏԵԱՆ ՇՐՋԱՆ (1)

ՆԱԽԱՍՈԿՐԱՏԵԱՆ  ՇՐՋԱՆ (1) Յունական իմաստասիրութեան  ծագումը Յունական  իմաստասիրութեան ծագումը երկար ատեն Արեւելքի մէջ դրուած է, Հնդկաստանէն, Պարսկաստանէն, եւ մանաւանդ Ասորեստանէն քուրմերու աստղաբաշխական գաղափարները կամաց-կամաց անցած ըլլան դէպի Արեւմուտք եւ Յոյներուն մէջ յառաջ բերած իմաստասիրութեան ըմբռնում մը: Բայց ասիկա մտածելու կերպի մը արդիւնք է թէ, ամէն բան Արեւելքէն կու գայ -«Լոյսը՝ …

Read More »

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ   Քաղաքական Աստիճաններ   Կայսր – Emperor, cesar Կայսրուհի – Empress Ցար – Czar, Tsar, Tzar Ցարուհի – Czaritsa Թագաւոր – King Թագուհի – Queen Միապէտ – Monarch Փոխարքայ – Viceroy Վեհապետ – Sovereign Իշխան – Ptince Իշխանուհի – Prencess Դուքս – Duke Դքսուհի – Duchess …

Read More »

ԲԵՆԵԴԻԿՏՈՍ 15

fat loss program for men ՀԱՅԸ՝ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ՀՈԲ ԵՐԱՆԵԼԻՆ Վերջերս կաթոլիկ եկեղեցին ունեցաւ նոր հովուապետ: Հակառակ սպասուածի, պապ ընտրուելով, կարտինալ Յոզէ‎ֆ Ռայտցինգերը ընդունեց ոչ թէ իր մեծ նախորդի Յովհաննէս-Պօղոս անունը, այլ կոչուեցաւ Բենեդիկտոս 16: Կաթոլիկ եկեղեցւոյ մէջ պապի անուանակոչութիւնը խորհուրդ ունի. այդ կը նշանակէ, որ նորընծան իրեն կը համարէ այն …

Read More »